A A A A A
Bible Book List

Hagai 2 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Splendoarea noului Templu

În a douăzeci şi una zi a lunii a şaptea[a], Domnul a vorbit prin profetul Hagai astfel: „Vorbeşte-le lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, şi rămăşiţei poporului astfel:

«Cine a mai rămas dintre voi,
    care a văzut această Casă
        în slava ei de dinainte?
Cum o vedeţi acum?
    Nu pare ea ca o nimica în ochii voştri?
Acum însă, fii tare, Zerub-Babel, zice Domnul.
    Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot!
        Fiţi tari şi voi, tot poporul ţării, zice Domnul, şi lucraţi!
Căci Eu sunt cu voi,
    zice Domnul Oştirilor,
potrivit promisiunii legământului pe care l-am încheiat cu voi
    la ieşirea voastră din Egipt.
Duhul Meu rămâne în mijlocul vostru.
    Nu vă temeţi!
Căci aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:
    ‘Peste puţină vreme,
voi zgudui încă o dată cerul şi pământul,
    marea şi uscatul.
Voi clătina toate neamurile
    şi astfel bogăţiile tuturor neamurilor vor veni la Mine,
iar Eu voi umple de slavă această Casă,
    zice Domnul Oştirilor.
Al Meu este argintul, al Meu este aurul,
    zice Domnul Oştirilor.
Slava acestei Case din urmă va fi mai mare
    decât a celei dintâi,
        zice Domnul Oştirilor,
iar în locul acesta voi aduce pace!’
    zice Domnul Oştirilor.»“

Mustrări şi promisiuni

10 În a douăzeci şi patra zi a lunii a noua a celui de-al doilea an[b] al domniei lui Darius, Cuvântul Domnului a venit la profetul Hagai şi i-a zis: 11 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Întreabă-i pe preoţi ce spune Legea: 12 dacă un om duce în poala hainei sale carne sfinţită şi atinge cu poala hainei sale pâine, bucate fierte, vin, ulei sau orice alt fel de mâncare, vor fi acestea sfinţite?»“

Preoţii au răspuns: „Nu!“

13 Hagai a mai zis: „Dar dacă cineva, care este necurat prin faptul că s-a atins de un trup mort, atinge unul dintre aceste lucruri, va deveni el necurat?“

Preoţii au răspuns: „Da, va deveni necurat!“

14 Atunci Hagai a zis:

„Tot aşa este şi poporul acesta,
    tot aşa este şi neamul aceasta
        înaintea Mea, zice Domnul,
şi tot aşa sunt toate lucrările mâinilor lor!
    Ceea ce-Mi aduc ei acolo ca jertfă
        este necurat!

15 Şi acum, uitaţi-vă cu atenţie la ceea ce se întâmplă începând de azi[c]! Până să se fi pus piatră pe piatră la Templul Domnului, 16 cum era?

Când cineva venea la o grămadă de douăzeci de măsuri de grâu,
    găsea doar zece,
iar când venea la teascul de struguri pentru a scoate cincizeci de măsuri de vin,
    găsea doar douăzeci.
17 Am lovit toate lucrările mâinilor voastre
    cu filoxeră, mucegai şi grindină,
        dar tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.

18 Uitaţi-vă cu atenţie la ceea ce se întâmplă începând de azi, din a douăzeci şi patra zi a lunii a noua, din ziua în care a fost pusă temelia la Templul Domnului! Uitaţi-vă cu atenţie:

19 mai este sămânţă în hambar?
    Până acum nici via, nici smochinul, nici rodiul
şi nici măslinul n-au dat rod.
    Dar din ziua aceasta voi binecuvânta!“

Promisiunea Domnului făcută lui Zerub-Babel

20 Cuvântul Domnului a venit a doua oară la Hagai, în a douăzeci şi patra zi a lunii[d], şi i-a zis: 21 „Vorbeşte-i lui Zerub-Babel, guvernatorul lui Iuda, şi spune-i:

«Voi zgudui
    cerurile şi pământul,
22 voi răsturna tronul regatelor,
    voi nimici puterea regatelor neamurilor
şi voi răsturna carele de război şi pe cei ce le cârmuiesc;
    caii şi călăreţii lor vor cădea,
        fiecare prin sabia propriului frate!
23 În ziua aceea, zice Domnul Oştirilor,
    te voi lua pe tine, robul Meu Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel,
        zice Domnul,
şi te voi face precum inelul cu sigiliu,
    căci pe tine te-am ales,
        zice Domnul Oştirilor.»“

Footnotes:

  1. Hagai 2:1 17 octombrie 520 î.Cr.
  2. Hagai 2:10 18 decembrie 520 î.Cr.
  3. Hagai 2:15 Vezi şi v. 18; sau, mai puţin probabil: ceea ce s-a întâmplat până azi
  4. Hagai 2:20 18 decembrie 520 î.Cr.
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes