A A A A A
Bible Book List

Ha-gai 2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vinh Hiển Tương Lai của Ðền Thờ

Ngày hai mươi mốt, tháng bảy,[a] lời của Chúa đến với Tiên Tri Ha-gai, phán rằng, “Hãy nói với Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên, thống đốc của Giu-đa, Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế, và tất cả những người còn sót lại trong dân rằng, ‘Ai trong các ngươi là người đã thấy sự tráng lệ của nhà nầy lúc trước? Bây giờ các ngươi thấy nó ra thế nào? So với lúc trước, chẳng phải hiện nay nó chẳng ra gì hay sao?’” Tuy nhiên bây giờ Chúa phán, “Hỡi Xê-ru-ba-bên, hãy mạnh mẽ. Hỡi Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế, hãy mạnh mẽ. Hỡi tất cả những người trong xứ, hãy mạnh mẽ,” Chúa phán, “và hãy làm việc, vì Ta ở với các ngươi,” Chúa các đạo quân phán. “Theo như lời Ta đã lập giao ước với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai-cập, Thần Ta đang ngự giữa các ngươi. Các ngươi chớ sợ hãi.” Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ rung trời, chuyển đất, lắc đại dương, và lay lục địa. Ta sẽ làm rúng động các nước, rồi mọi vật quý giá của các dân sẽ được mang về chất đầy trong nhà nầy, và Ta sẽ làm nhà nầy tràn đầy vinh hiển,” Chúa các đạo quân phán. “Bạc là của Ta, vàng là của Ta,” Chúa các đạo quân phán. “Vinh hiển sau này của nhà nầy sẽ rạng ngời hơn vinh hiển của nó lúc trước,” Chúa các đạo quân phán, “và Ta sẽ ban bình an thịnh vượng cho nơi nầy,” Chúa các đạo quân phán.

10 Ngày hai mươi bốn, tháng chín, năm thứ hai[b] của triều đại Ða-ri-út, lời Chúa đến với Tiên Tri Ha-gai rằng, 11 Chúa các đạo quân phán, ‘Hãy hỏi các tư tế, luật pháp nói thế nào về việc nầy: 12 Nếu một người mang thịt thánh trong vạt áo mình, mà vạt áo ấy chạm vào bánh, cháo, rượu, dầu, hay bất cứ thức ăn nào, vật bị chạm đó có trở thành thánh không?’”

Các tư tế trả lời, “Không.”

13 Bấy giờ Tiên Tri Ha-gai nói, “Nếu một người bị ô uế vì chạm phải xác chết, rồi người ấy chạm vào bất cứ vật gì nói trên, vật ấy có bị ô uế không?”

Các tư tế trả lời, “Vật ấy sẽ trở nên ô uế.”

14 Bấy giờ Ha-gai đáp, “Dân nầy cũng vậy và đất nước nầy cũng thế trước mặt Ta,” Chúa phán, “Mọi việc tay chúng làm và mọi vật chúng đem dâng đều đã trở thành ô uế. 15 Bây giờ từ nay trở đi, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ trước khi đặt một tảng đá nầy trên một tảng đá khác trong Ðền Thờ Chúa.

16 Bấy lâu nay các ngươi đã ra như thế nào? Một người đến đống lúa tưởng sẽ thu hoạch được hai mươi giạ nhưng chỉ có mười giạ; một người đến bồn ép rượu đinh ninh sẽ thu hoạch được năm mươi lít rượu nhưng chỉ có hai mươi lít. 17 Ta đã đánh mọi việc tay các ngươi làm bằng bệnh cây tàn rụi, bệnh nấm mốc, và mưa đá. Thế mà các ngươi vẫn không quay về với Ta,” Chúa phán.

18 “Bây giờ các ngươi hãy để ý, từ ngày nay trở đi, tức từ ngày hai mươi bốn, tháng chín,[c] ngày khởi công xây lại nền đền thờ Chúa, các ngươi hãy để ý kỹ. 19 Chẳng phải hạt giống vẫn còn trong vựa lẫm sao? Cây nho, cây vả, cây lựu, và cây ô-liu vẫn chưa ra trái nào sao? Nhưng bắt đầu từ hôm nay trở đi, Ta sẽ ban phước cho các ngươi.”

20 Lời của Chúa đến với Ha-gai lần thứ hai trong ngày hai mươi bốn của tháng ấy, 21 “Hãy nói với Xê-ru-ba-bên thống đốc của Giu-đa: Ta sẽ làm rung trời và chuyển đất. 22 Ta sẽ lật đổ ngai vàng của các vương quốc. Ta sẽ tiêu diệt quyền lực của các vương quốc ngoại bang. Ta sẽ lật đổ các xe chiến mã và những kẻ cỡi chúng. Các ngựa chiến và các kỵ binh sẽ ngã nhào xuống đất. Mỗi người sẽ bị bạn đồng đội của mình hạ sát. 23 Trong ngày ấy,” Chúa các đạo quân phán, “Hỡi Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên, Ta sẽ chọn ngươi làm đầy tớ của Ta,” Chúa phán, “và Ta sẽ lập ngươi như một chiếc nhẫn ấn của Ta,” Chúa các đạo quân phán.

Footnotes:

  1. Ha-gai 2:1 tức ngày 17 tháng 10 năm 520 T.C.
  2. Ha-gai 2:10 tức ngày 18 tháng 12 năm 520 T.C.
  3. Ha-gai 2:18 tức ngày 18 tháng 12 năm 520 T.C.
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes