A A A A A
Bible Book List

Ha-gai 1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lệnh Tái Xây Dựng Ðền Thờ

Năm thứ hai của triều đại Vua Ða-ri-út,[a] ngày mồng một, tháng sáu,[b] lời của Chúa đến với Tiên Tri Ha-gai để truyền lại cho Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên, thống đốc của Giu-đa, và cho Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế.

Chúa các đạo quân phán, “Dân nầy nói, ‘Chưa đến lúc xây dựng lại nhà Chúa.’” Do đó lời Chúa đến với Tiên Tri Ha-gai, phán rằng, “Nay có phải là lúc các ngươi sống trong nhà có trần ván trong khi nhà nầy vẫn bị đổ nát chăng?” Vậy bây giờ, Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Hãy xem lại nỗ lực của các ngươi. Các ngươi gieo nhiều, nhưng gặt ít; các ngươi ăn, nhưng không no; các ngươi uống, nhưng không đã khát; các ngươi mặc, nhưng không đủ ấm; và kẻ nào làm thuê, lãnh tiền công, rồi bỏ vào túi lủng.” Chúa các đạo quân phán, “Hãy xem lại nỗ lực của các ngươi. Hãy lên núi, đốn gỗ, mang về, và xây dựng nhà thờ, để Ta sẽ được vui lòng về nhà đó và sẽ được vinh hiển,” Chúa phán.

“Các ngươi kỳ vọng nhiều, nhưng này, kết quả lại ít ỏi. Những gì các ngươi mang về Ta đã thổi bay đi mất. Tại sao như thế?” Chúa các đạo quân phán, “Bởi vì nhà Ta thì đổ nát, trong khi ai nấy trong các ngươi đều lo xây nhà cho mình. 10 Do đó vì cớ các ngươi, trời đã giữ sương móc lại, và đất cũng không sinh sản hoa màu. 11 Ngoài ra Ta đã gọi một cơn hạn hán đến trên đồng bằng, trên núi đồi, trên đồng lúa, trên vườn nho, trên rẫy ô-liu, trên bất cứ thứ gì do đất sinh sản, trên loài người, trên súc vật, và trên tất cả những gì bàn tay loài người đổ công sức ra làm.”

12 Bấy giờ Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên và Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế, và tất cả những người còn sót lại trong dân vâng theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của họ, và vâng theo lời của Tiên Tri Ha-gai, người mà Chúa, Ðức Chúa Trời của họ, đã sai đến. Lúc ấy dân lấy làm lo sợ trước mặt Chúa. 13 Vì thế Ha-gai, sứ giả của Chúa, rao báo sứ điệp của Chúa cho dân rằng, “Ta ở với các ngươi,” Chúa phán.

14 Vậy Chúa dấy động tinh thần của Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên, thống đốc của Giu-đa, và tinh thần của Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế, và tinh thần của tất cả những người còn sót lại trong dân. Họ đến và làm việc trong nhà của Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của họ, 15 vào ngày hai mươi bốn, tháng sáu, năm thứ hai[c] của triều đại Vua Ða-ri-út.

Footnotes:

  1. Ha-gai 1:1 Darius Hystaspes, vua Ba-tư, trị vì từ 522-484 T.C.
  2. Ha-gai 1:1 tức ngày 29 tháng 8 năm 520 T.C.
  3. Ha-gai 1:15 tức ngày 21 tháng 9 năm 520 T.C.
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes