A A A A A
Bible Book List

HECHOS 22 Quiché, Centro Occidental (QUT)

22  Lokˈalaj tak kachalal, alak cˈamal tak ka be, tampe alak ri quinbij chuwäch alak chutoˈic wib, ―cächa chque ri winak.

Aretak ri winak xquito chi ri tat Pablo queuchˈabej pa chˈabal hebreo, xak jun xecˈoji wi, xquitatabej na ri cubij. Cubij cˈu ri tat Pablo chque: Ri in, in winakil alak, in aj Israel. Xil nu wäch pa Tarso, tinimit waˈ re Cilicia. Waral cˈut pa Jerusalén xinqˈuiy wi. Kas utz nu tijoxic xban rumal ri nim tataˈ Gamaliel che ri qui pixab ri ka mam ojer. Amakˈel ronojel kˈij xintij nu chukˈab chupatänixic ri Dios, jas ri cäban alak, onojel alak cämic. Nabe canok ri in xinban na cˈäx chque conojel ri e cojoninak che ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio, xintzucuj cˈu qui cämisaxic. Xeinchap achijab, ixokib, xeincoj cˈu pa cheˈ. Ri qui nimal sacerdotes xukujeˈ conojel ri qui nimakil ri winak quecowinic cäquikˈalajisaj chi are ri kas tzij. Ri e areˈ xquiya bi jujun tak wuj chwe, tzˈibam waˈ chque ri kachalal aj Israel ri e cˈo pa ri tinimit Damasco. Xak je riˈ xineˈ pa Damasco che qui tzucuxic ri cojonelab rech queinchapo, queincˈam lok waral pa Jerusalén, chucˈäjisaxic qui wäch, ―xcha ri tat Pablo chque.

Ri tat Pablo cutzijoj jas xubano aretak xcojon che ri Cristo

Benam cˈu we pa ri be, opanem quinban pa ri tinimit Damasco, kas pa ri niqˈuiaj kˈij, xak teˈtalic cˈut xtunun jun nimalaj sakil chwij ri xpe chicaj. Xintzak pulew, te cˈu riˈ xinto cˈo Jun ri xchˈaw lok chicaj ri xubij chwe: “Saulo, Saulo, ¿jas che caban we nimalaj cˈäx riˈ chwe?” ―xchaˈ. Ri in cˈut xinbij che: “¿Jachin ri lal, Tat?” ―xincha che. Ri Areˈ xubij chwe: “In riˈ ri Jesús aj Nazaret. Ri cˈäx ri tajin cabano, are chwe In tajin caban wi waˈ,” ―xchaˈ. Ri e cˈo wucˈ xquil ri sakil, sibalaj cˈu xquixej quib. Man xquita tä cˈu ru chˈabal ri Jun ri tajin cächˈaw wucˈ. 10 Ri in cˈut xinbij: “Tat, ¿jas caj la chi quinbano?” ―xincha che. Xubij cˈu ri Kajaw Jesús chwe: “Chatwalijok, chatakej ri a be pa ri tinimit Damasco. Chilaˈ cˈut cäbix wi na chawe jas ri rajwaxic cabano,” ―xcha chwe. 11 Man xincowin tä cˈut xincaˈyic rumal ri sakil, ri sibalaj cäjuluwic. Rumal riˈ xa xinyukex bi che ri nu kˈab cumal ri wachiˈl, xinquicˈam bi pa Damasco, ―cächaˈ.

12 Cˈo cˈu jun tataˈ chilaˈ, Ananías u biˈ. Ri areˈ sibalaj cäcojon che ri Dios, cunimaj cˈu ru Pixab ri Moisés. Conojel ri winak aj Israel ri e cˈo chilaˈ pa Damasco cäquibij chi sibalaj utz we tataˈ riˈ. 13 We tataˈ riˈ xopan che nu chˈabexic, xubij cˈu chwe: “Wachalal Saulo, chcaˈy chi na la jumul chic,” ―xcha chwe. Chanim cˈut xutzir ri nu wakˈäch, xincowinic xincaˈyic, xinwil cˈu ri tataˈ. 14 Xubij cˈu ri tataˈ chwe: “Chaˈtal la rumal ri qui Dios ri ka mam ojer rech quetamaj la jas ru rayinic, xukujeˈ rech quetamaj la u wäch ri Jicomalaj Patänil re ri Dios, xukujeˈ rech cäta la ri kas u chˈabal ri Areˈ. 15 Coc cˈu na la che kˈalajisal re ri Areˈ chquiwäch ri winak, cätzijoj na la ronojel ri tom la, xukujeˈ ri ilom la. 16 ¿Jas ta ne ri queyej na la? ¡Joˈ baˈ! Walij la, chban kasnaˈ la, cuˈba cˈux la chrij ri Kajaw Jesús, taˈ la tokˈob che rech cäsachtaj ri mac la, cuban cˈu chˈajchˈoj ri animaˈ la,” ―xcha chwe, ―xcha ri apóstol Pablo.

Ri tat Pablo cutzijoj ri xubano aretak xtak bi chutzijoxic ru Lokˈ Pixab ri Dios chque ri winak ri man e aj Israel taj

17 Ri tat Pablo xutakej tzijonem, cubij: Aretak xintzelej lok pa we tinimit Jerusalén, xineˈ cˈu pa ri nimalaj rachoch Dios. Tajin quinban orar chilaˈ, cˈo cˈu ri xucˈut ri Dios chnuwäch. 18 Xinwil ri Kajaw Jesús, xubij cˈu chwe: “Chacowij, chatel bi chanim waral pa Jerusalén, rumal chi ri winak ri e cˈo waral man cäquicoj tä na ri cabij chwij in,” ―xcha chwe. 19 Ri in cˈut xinbij che: “Kajaw, ri e areˈ quetam chi nabe canok ri in xineˈ pa tak ri rachoch Dios ri cäquimulij wi quib ri winak aj Israel, xeinchap conojel ri quecojon che la, xeincoj pa cheˈ, xukujeˈ xeinchˈayo. 20 Aretak cˈut tajin cäquicämisaj ri tat Esteban ri patänil e la, ri cäkˈalajisan chij la, ri in, in cˈo cucˈ. Sibalaj utz cˈut xinwilo chi cäcämisaxic, xinchajij cˈu ri qui kˈuˈ ri tajin quecämisan che,” ―xincha che. 21 Ri Kajaw Jesús xubij chwe: “Jat, rumal chi rajwaxic catintak bi naj cucˈ ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj,” ―xcha ri Areˈ chwe, ―xcha ri tat Pablo chque ri winak.

Ri tat Pablo cˈo pu kˈab ri tataˈ ri cätakan pa qui wiˈ ri soldados

22 Xuwi chi cˈu waˈ we tzij riˈ xquita ri winak chuchiˈ ri tat Pablo, xquichap cˈu u rakic qui chiˈ, xquibij: ¡Chcämisax we achi riˈ! ¡Man yaˈtal tä che chi cäcˈasi na! ―xecha ri winak.

23 Xquitakej cˈu u rakic qui chiˈ, xquirokij ri qui kˈuˈ cho ri ulew, xquijopij ulew chicaj. (Jeˈ xkaˈno chucˈutic chi sibalaj nim ri coyowal, man cäkaj tä cˈu chquiwäch ri tajin cubij ri tat Pablo.) 24 Ri tataˈ ri cätakan pa qui wiˈ ri soldados xuya takanic chi cocsax ri tat Pablo pa ri ja ri e jekel wi ri soldados, xukujeˈ xuya takanic chi co cächˈayic, te cˈu riˈ cäcˈot u chiˈ rech cubij jas che ri winak cäquirak qui chiˈ chrij. 25 Aretak cˈut yutum chic ri areˈ rech cäquichˈayo, xubij ri tat Pablo che ri qui nimal soldados ri tacˈal chilaˈ che quilic: ¿A yaˈtal chech alak cächˈay alak jun achi ri jun cucˈ ri winak aj Roma we ta mat kˈatom tzij puwiˈ nabe? ―xcha che.

26 Aretak ri tataˈ riˈ xuta ri xubij ri tat Pablo, xeˈc, xubij che ri tataˈ ri cätakan pa qui wiˈ ri soldados: ¿Jas ta cˈu lo ri tajin cäban la che we achi riˈ? Ri areˈ are jun cucˈ ri winak aj Roma, ―xcha che.

27 Ri tataˈ ri cätakan pa qui wiˈ ri soldados xeˈ rucˈ ri tat Pablo, xutaˈ che, xubij: ¿A kas tzij chi at jun cucˈ ri winak aj Roma? ―xcha che.

Ri tat Pablo xubij: Jeˈ, kas tzij, ―xcha che.

28 Ri nim takanel xubij che ri tat Pablo: Ri in xintoj nimalaj puak rech quinoc che jun chque ri winak aj Roma, ―xcha che.

Ri tat Pablo xchˈawic, xubij: Ri in, in jun chque rumal chi jeˈ nu banic waˈ xil nu wäch, ―xcha che.

29 Chanim ri soldados ri xa jubikˈ man xquichˈay ri tat Pablo xebel rucˈ, xquiya canok. Are cˈu ri nim tataˈ ri cätakan pa qui wiˈ ri soldados, aretak xretamaj chi ri tat Pablo are jun cucˈ ri winak aj Roma, sibalaj xuxej rib chi xtakan chuyutic rech cächˈayic.

Ri tat Pablo cäyiˈ chquiwäch ri qui nimakil ri winak aj Israel

30 Ri tataˈ ri cätakan pa qui wiˈ ri soldados xraj xretamaj jas ri kas u mac ri tat Pablo ri tajin cäquibij ri winak aj Israel chrij. Xak je riˈ chucab kˈij xresaj ri ximibal re chˈichˈ che ri tat Pablo, te cˈu riˈ xtakan che qui mulixic ri qui nimakil ri sacerdotes aj Israel, xukujeˈ conojel ri qui nimakil ri winak. Xresaj cˈu lok ri tat Pablo, xutacˈaba chquiwäch.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes