Add parallel Print Page Options

Titocsaj wukubˈ (7) ajtˈoˈonl

Laˈ mak kˈij li tijin tiqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y juntir ribˈilak rijajltakaˈ Israel. Wiˈ nicˈj rechak tiyolowtak li tzijbˈal griego y wiˈ nicˈj chic rechak tiyolowtak li tzijbˈal hebreo. Xpetak yak ri tiyolowtak li tzijbˈal griego, xcojtak tzij chirijak yak ri tiyolowtak li tzijbˈal hebreo chiwchak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo, xijtak chi taˈ tiyeˈsaj kelen rechak yak anm ri camnak richjilak ri tiyolowtak li tzijbˈal griego cuando tijachsaj kelen nojel kˈij.

Xpetak yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn Kakaj Jesucristo, xsiqˈuijtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xijtak rechak: Ke oj taˈ tijnaˈ tikamay jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios pire tikil jcholajl kelen awechak. Jwiˈliˈli atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, chaˈtak chaxoˈlak wukubˈ (7) chi tzitaklaj winak ri nojsal ranmak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y wiˈ mas jnoˈjak pire tikacojtak chi rilic jcholajl juntir kelen awechak. Y oj tikatakej chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y taˈ tikamay jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios, xcheˈtak.

Juntir ribˈilak tziyiˈ xtatak, xchaˈtak yak wukubˈ (7) winak. Xchaˈtak Esteban, re subˈlaj cubˈul jchˈol chirij Kakaj Jesucristo y nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Yak jpach riˈtakaˈ Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás aj Antioquía re Pisidia, re xoquiˈ pi rijajl Israel jwiˈl xcojaˈ Jpixbˈ Kakaj Dios. Y xcˈamtakbˈi yak wukubˈ (7) winak li chiwchak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y rechak xchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chirijak y xyeˈ jkˈabˈak laj jbˈaak chi jcˈutic chi xyeˈsajiˈ rekleˈnak.

Jilonli subˈlaj tijin tiel jtaquil Jyolj Kakaj Dios y subˈlaj tijin tiqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo Jerusalén y subˈlaj ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo.

Tichapsaj Esteban

Esteban nojsaliˈ ranm laˈ rutzil ranm Kakaj Dios y laˈ jcwinel Kakaj Dios chi jbˈanic nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y nimaktak retal ri sachom chˈolal rilic chiwchak cristian. Wiˈ jujun rechak yak rijajl Israel ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, xpetak, xoctak chi jkˈatic jwich Esteban. Jujun rechak riˈtakaˈ yak aj Cirene, aj Alejandría, aj Cilicia y aj Asia. Rechak tijmulbˈaˈ ribˈak li jun sinagog cojol jbˈij pi Takaltakchak, jwiˈl claˈ tijmulbˈaˈ ribˈak yak ri esaltakchak laj jkˈabˈ rajwak. 10 Pero rechak taˈ ticwintak chi jkˈatic jwich jnoˈj y jcwinel Esteban jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj ranm. 11 Rechak xtakchiˈjtak nicˈj cristian chi mukukil chi jcojic tzij chirij Esteban chi jbˈij jilonri: Xkataˈ cuando xyokˈon chirij Moisés y chirij Kakaj Dios, xcheˈtak.

12 Jwiˈl jilonli xantak, xpetak mak cristian pach yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak rijajl Israel y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xbˈit ribˈak chirij Esteban y xchaptak, xcˈamtakbˈi riqˈui mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. 13 Y xpetak, xtoctak chic nicˈj cristian pire tijtzˈakatsajtak jcojic tzij chirij Esteban ri taˈ tzˈet, rechak xijtak: Man winak ri, taˈ tijkˈel ribˈ chi yokˈon chirij nimi richoch Kakaj Dios y chirij Jpixbˈ Kakaj Dios. 14 Y taliˈ kawiˈl tijbˈij chi Jesús aj Nazaret tina jyojna nimi richoch Kakaj Dios y tijqˈuexaˈ mak cˈutuˈn ri xcan jbˈij Moisés, xcheˈtak chirij Esteban.

15 Juntir ribˈilak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel ri cubˈultak claˈ, cuando xnaˈtuntak xriltak jcaybˈal Esteban, jiˈchaklon rilic chapcaˈ jcaybˈal jun anjl.