Add parallel Print Page Options

Pedro pach Juan wiˈtak chiwchak mak comontak bˈabˈal

Aj tijintakaˈ Pedro pach Juan chi yoloj riqˈuilak mak cristian cuando xtawtak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach man jbˈabˈalak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios y mak saduceo. Subˈlaj xpe retzalak cuando xriltak chi tijintak Pedro pach Juan chi jtijoj cristian y tijin tijbˈijtak rechak chi xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl. Riˈ li ticˈutuw chi ticˈastasajiˈ jwichak camnakibˈ.

Xpe rechak, xchaptak Pedro pach Juan y jwiˈl bˈesal kˈijchak xichak xcan jcojeˈtak li cars pire tijchomorsajtak laj jcabˈ kˈij nen jmacak. Pero subˈlaj cristian ri xtatak jyoljak, xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesús y jilonli xqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xike winak raj wiˈ jobˈ mil (5,000) ribˈilak.

Y laj jcabˈ kˈij mak jbˈabˈalak y mak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak rijajl Israel pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xmulbˈaˈ ribˈak Jerusalén. Y wiˈtakaˈ Anás claˈ ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, wiˈtakaˈ Caifás, Juan, Alejandro y juntir yak rechˈelxicak mak nimaktak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Xijtak chi ticˈamsajtakch Pedro pach Juan riqˈuilak. Cuando wiˈtakchak Pedro pach Juan riqˈuilak, xwabˈaˈtak chijxoˈlak y xtzˈonajtak rechak: ¿Nen xatakowtak o nen quiek laj jbˈij xabˈantak juntir li? xcheˈtak rechak.

Y Pedro nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xij rechak: Atak bˈabˈal y atak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak rijajl Israel, atak, wi riˈ tijin tatzˈonajtak chike nen xanow tokˈobˈ re sicˈ winak yaj y nen mo xtzibˈwiˈ, 10 lajori tawetemajtak atak juntir y tretemajtak juntir yak rijajl Israel chi winak ri, ri wiˈ kiqˈuil xtzibˈiˈn, pero laj jbˈijke Kakaj Jesucristo aj Nazaret ri xacamsajtak wich curs y ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ jwiˈl Kakaj Dios.

11 Kakaj Jesucristo riˈ man abˈaj ri taˈ xchocon awiˈlak ri atak ajbˈanaltak ja. Pero man abˈaj li xchoconiˈ pire jcowil ja. 12 Taˈ chiquiˈ nen jono quiek jwiˈl ojcolmajtak laj jkˈabˈ kamac, jwiˈl Kakaj Dios taˈ chiquiˈ tijtakch ni jono chic wich ulew ri quiek jwiˈl ojcolmajtak laj jkˈabˈ kamac, xcheˈ Pedro rechak.

13 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel cuando xriltak chi Pedro pach Juan taˈ titzaak jchˈolak chi yoloj y xretemajtak chi taˈ xtijoj ribˈak lamas xtijoj ribˈak yak ajtijonl, juntir ribˈilak xsaach jchˈolak y xchˈobˈtak chi riˈtakaˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo. 14 Y winak ri xtzibˈc, wiˈ claˈ pi jpachak, jwiˈliˈli rechak taˈ chiquiˈ nen xijtak chirijak Pedro pach Juan.

15 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xijtak rechak chi tieltakbˈi chijxoˈlak. Cuando xcantak ricˈanak xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak, 16 xijtak: ¿Nen tikabˈan rechak mak winak ri? Juntir cristian Jerusalén xrilaˈtakaˈ jun cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xantak cuando xtzibˈsajtak sicˈ winak coˈx y oj taˈ mo tikabˈij chi taˈ tzˈet. 17 Pero pire maˈ tiel mas jtaquil jwiˈlak cristian, lajori kakˈeleˈtak, kabˈij rechak chi mi jcuxtajtak chic jbˈij Jesús rechak cristian, xcheˈtak.

18 Cuando xijmaj jilonli jwiˈlak, ajrucˈreˈ xsiqˈuijtak Pedro pach Juan y xijtak rechak chi mi yolowtak chic y mi jtijojtak chic cristian laj jbˈij Kakaj Jesús. 19 Pedro pach Juan xijtak rechak: Atak chomorsajtak wi pi jcholajliˈ ojcojon chawchak y tikaxut Kakaj Dios. 20 Oj taˈ tijnaˈ tikamay jbˈij lawiˈ ri ilan y tal kawiˈl, xcheˈtak rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel.

21 Y xpe mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xijtak rechak chi wi mitaˈ tican jyeˈtak jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, tina bˈansajna cˈax rechak, ajrucˈreˈ xtaktakbˈic. Taˈ xtaˈtak ni jono jmacak pire trantak kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl juntir cristian tijintak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios jwiˈl ri xantak. 22 Raj wiˈchak mas caˈwinak (40) junbˈ man winak ri xtzibˈsaj laˈ jcwinel Kakaj Jesús.

Tibˈan chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios

23 Cuando xtakmajtakbˈi Pedro pach Juan, xeˈtak chic lamas wiˈ yak jpachak xoctak chi jyolic rechak nen xijsaj rechak jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak rijajl Israel. 24 Cuando xtatak juntir yak jpachak nen xansaj rechak, nicˈ xoctak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xijtak jilonri: At Kajawl, atiˈ xatbˈanow caj, ulew, mar y juntir kelen ri wiˈ chiwchak, 25 xatak Asantil chi jkˈasaj Ayolj re David ri atakoˈn ri xij jilonri:

Taˈ jcholajl tipe retzalak mak cristian wich ulew y trantak jun jchomorsaˈnak ri taˈ nen tichacuj.
26 Mak rey re wich ulew xmol ribˈak chi jcontrij Kakaj Dios ri Kajawl pach jtakoˈn ri tina jtaknach wich ulew, xcheˈ.

27 Riˈ li ri xantak Herodes Antipas pach Poncio Pilato, xmulbˈaˈ ribˈak neri Jerusalén pach yak rijajl Israel y yak maˈ rijajl taˈ Israel chi jbˈanic cˈax re Kakaj Jesús ri bˈil awiˈl chi tina ataknach wich ulew ri atakoˈn ri taˈ ni jun bˈwelt xmacunc. 28 Jilon xantak chapcaˈ ri bˈil awiˈl chi tina bˈanna.

29 Y lajori, at Kakaj Dios ri Kajawl, il jcholajl nen tijin trantak chike y yeˈ jcowil kanm ri oj awajchac chi jbˈij Ayolj rechak cristian. 30 Laˈ acwinel tzibˈsaj yak cristian ri yajtak y bˈan cˈutbˈi acwinel y nimaktak retal ri sachom chˈolal rilic laj jbˈij Kakaj Jesús ri awajchac ri tosol pi awe, xcheˈtak re Kakaj Dios.

31 Cuando xmaytak chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, subˈlaj xquerquen man luwar lamas wiˈtakwiˈ y juntir ribˈilak xnojsaj ranmak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y wiˈchak jcowil ranmak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios rechak cristian.

Tijcomonaj kelen rechak

32 Juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo niqˈuiˈ jchomorsaˈnak. Juntir kelen rechak ri wiˈ chi jujunalak ni jonok tibˈin chi rechiˈ ricˈan, jwiˈl tijcomonajiˈ kelen rechak chiribˈil ribˈak. 33 Wiˈ jcowil ranmak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo chi jbˈij chi tzˈetiˈ xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús ri Kajawl laj jcamnakl. Y Kakaj Dios xyaˈ subˈlaj rutzil ranm rechak juntir ribˈilak. 34 Ni jono rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tijtij cˈax chi jtoquic nen rajwax re, jwiˈl wiˈ jujun rechak tijcˈayaj rulewak o richochak 35 y tijjachtak man pwak li laj jkˈabˈak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Y yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo tijjach chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak.

36 Jilon xan José ri rijajl Leví ri tipe Chipre, ri xcojsaj jbˈij pi Bernabé jwiˈlak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Bernabé, jcˈajol ajyeˈl jcowil kanm. 37 Winak li wiˈ jun qˈuer rulew xcˈayaj y xjach rijil laj jkˈabˈak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo.