Add parallel Print Page Options

Pablo tijcol ribˈ chiwch Félix

24  Pablo jobˈ kˈij jtawic Cesarea, ajrucˈreˈ xtaw Ananías ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach nicˈj yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel pach Tértulo jun ri tichˈaˈw chirij cristian pire tibˈe chˈaˈw chirijak chi jtzˈonaj kˈatbˈitzij chirij Pablo. Xoctak riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij pire tijcojtak tzij chirij Pablo. Cuando xcˈamsajch Pablo, xpe Tértulo, xoc chi jcojic tzij chirij Pablo, xij re Félix jilonri: Cˈomo chawe kaj Félix ri subˈlaj nim akˈij. Awiˈl at, lajori wiˈ utzil chikaxoˈl. Cˈomo chawe re anoˈj jwiˈl subˈlaj tzi bˈanal laj katilmit awiˈl. Oj juntir ri ojpe lak juntir luwar subˈlaj tikacˈomowaj chawe re juntir li. Y lajori taˈ chwaj atimbˈay, tantzˈonaj jun tokˈobˈ chawe, tata jcholajl kayolj ri chikaj tikabˈij chawe. Xkataˈ man winak ri chapcaˈ jun yajel, subˈlaj cˈax tijin tran chi jtakchiˈj juntir yak rijajl Israel lak juntir tilmit wich ulew y riˈ re jun jbˈabˈalak mak ri ticojowtak jun jalan cˈutuˈn ri taˈ tzi, ri tibˈijsaj aj Nazaret rechak. Y raj roj xtzˈilibˈsaj nimi richoch Kakaj Dios, jwiˈliˈli xkachap y oj chikaj roj xkabˈaneˈ kˈatbˈitzij chirij chapcaˈ tijbˈij kapixbˈ. Pero xpe Lisias ri man jbˈabˈalak juntir mak soldad, xcoj ribˈ y xcoj jchokˈbˈ chi jmajic laj kakˈbˈ. Y xij chi mak ri ticojowtak tzij chirij rajwaxiˈ tina petakna aacˈl. Y at lajori kaj Félix, tijnaˈ tacˈot jchiˈ pire tata chi tzˈetiˈ ri tijin tikabˈij chirij, xcheˈ Tértulo.

Y yak rijajl Israel ri wiˈtak claˈ xijtak chi tzˈetiˈ ri xij Tértulo.

10 Xpe man jbˈabˈal kˈatbˈitzij, xan retal re Pablo pire tichˈaˈwc, ajrucˈreˈ Pablo xij: Nojel wanm tambˈij jcholajl chawe ri colbˈi wibˈ jwiˈl wetamiˈ chi ojrchak chatoc pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re katilmit. 11 Y at tijnaˈ tatzˈonaj jtaquil chi kes tzˈet in ajriˈ cabˈlajuj (12) kˈij intawic Jerusalén chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 12 Pero mak ajcojoltak tzij chwij taˈ ximbˈe jteˈtak li nimi richoch Kakaj Dios intijin chi yoloj riqˈui jono cristian, ni taˈ intijin chi jmulbˈaj jwich cristian pire tijbˈit ribˈak chi chˈoˈj, ni lak sinagog y ni li tilmit ximbˈan jilonli.

13 Mak cristian ri, taˈ ticwintak chi jbˈij chi tzˈetiˈ mak ri tijbˈijtak chwij jwiˈl taˈ nen intijin chi jbˈanic cuando xinjchaptak. 14 Pero riˈ tancˈam jkˈabˈal chawch chi tzˈetiˈ in riˈ tancoj jkˈij jDiosak kamam y tancojaˈ jtaquil nen mo ticolmaj cristian laj jkˈabˈ jmacak jwiˈlke Kakaj Jesucristo. Riˈ ri tijbˈijtak rechak chi riˈ jun jalan cˈutuˈn ri taˈ tzi. In tijin tancoj juntir ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios y ri tzˈibˈal jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij. 15 Y niqˈuiˈ jcubˈarbˈ inchˈol chirij Kakaj Dios chapcaˈ rechak, tancojaˈ chi Kakaj Dios tijcˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios pach mak ri taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. 16 Jwiˈliˈli tike incwentij wibˈ chi jbˈanic juntir kelen, riˈ chwaj taˈ etzltak noˈj laj wanm chiwch Kakaj Dios y chiwchak juntir cristian.

17 In ximbˈe woˈcotch quibˈ uxibˈ junabˈ bˈak jaljojtak tilmit. Y xinkˈaj chicch Jerusalén pire xyuk inyeˈ sipan rechak yak inwinak ri wiˈ rajwax rechak y xincˈamch sipan pire xyuk inyeˈ li nimi richoch Kakaj Dios pire tisujsaj re Kakaj Dios. 18 Cuando jorok imbˈanaˈ lawiˈ ri rajwax tambˈan pire tanchˈajchˈobˈej wibˈ chiwch Kakaj Dios chapcaˈ jcˈutuˈnak yak rijajl Israel, taˈ mas cristian impach y taˈ ni jun cristian intijin chi jtakchiˈj.

19 Pero yak nicˈj rijajl Israel ri xpetak Asia ri ximbˈe taˈwtak claˈ, riˈ rechak li rajwax tipetak neri pire tiyuk jbˈijtak chawe nen immac chiwchak ri quiek jwiˈl rajak trantak cˈax chwe. 20 Wi maˈ jiˈtaˈlonli yak ri wiˈtak neri jbˈijtak wi wiˈ jono immac xtaˈsaj cuando xinwaˈx chiwchak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. 21 Xike cuando xinwaˈx chijxoˈlak, pent jwiˈl mas xinchˈejej chi jbˈijc chi rechak tijin tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij chwij jwiˈlke tancoj chi ticˈastasajiˈ jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, xcheˈ Pablo re Félix.

22 Félix taˈ xan kˈatbˈitzij chirij Pablo jwiˈl retamiˈ mas chirij jtaquil nen mo ticolmajtak cristian laj jkˈabˈ jmacak jwiˈlke Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli xij: Petna Claudio Lisias ri man jbˈabˈalak juntir mak soldad, tiyuk jbˈij jcholajl chwe nen jmac winak ri, ajrucˈreˈ tanchomorsaj nen tambˈan re, xcheˈ rechak.

23 Félix xij re man jbˈabˈalak mak soldad chi tina waˈxna Pablo li cars, pero xij re chi taˈ chiquiˈ tijximtak y tijnaˈ tibˈe solaj o tibˈe yeˈsaj kelen re jwiˈlak yak richcˈulchiˈ.

24 Y xkˈax quibˈ uxibˈ kˈij, xtaw Félix pach rixokl ri jbˈij Drusila, anm li rijajliˈ Israel. Félix xtak jsiqˈuij Pablo pire tibˈijsaj re pach rixokl nen mo ticubˈar jchˈol jun cristian chirij Kakaj Jesucristo. 25 Cuando Pablo xij re nen mo tran sucˈul ranm jun cristian chiwch Kakaj Dios y xij re chi rajwaxiˈ tijkˈel ribˈ chi jbˈanic lawiˈ raj re tran y xij re chi Kakaj Dios tina yuk raneˈna jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, Félix xtzaak jchˈol chi jtaic y xij re Pablo: Lajori jat, tzˈakat tantak chic asiqˈuij cuando jamalquin, xcheˈ re.

26 Félix qˈuilaj bˈwelt xtak jsiqˈuij Pablo pire tiyolow riqˈuil, pero re riˈke raj tiyeˈsaj pwak re jwiˈl Pablo pire tijtakbˈic. 27 Jilonli xantak, xkˈasintak quibˈ junabˈ y cuando Félix xel re jbˈabˈal kˈatbˈitzij, xcan oc chic Porcio Festo pi jqˈuexwach. Félix riˈ raj tzi tiilsaj jwiˈlak yak rijajl Israel, jwiˈliˈli xcan jyeˈ Pablo li cars cuando xelbˈic.