Add parallel Print Page Options

22  Atak inwinak y atak kaj, tatak lawiˈ ri tambˈij chawechak chi jcolic wibˈ, xcheˈ rechak.

Cuando xtatak chi xoc jchˈabˈejcak li tzijbˈal hebreo, ni jonok tichˈaˈw chic chi jtaic. Ajrucˈreˈ xij chic Pablo rechak: In iniˈ rijajl Israel jiˈ xinqˈuisiˈy Tarso re Cilicia, pero jiˈ xinqˈuiy neri Jerusalén y jiˈ xintijoj wibˈ riqˈui jun ajtijonl ri jbˈij Gamaliel y xintijojiˈ wibˈ re mak pixabˈ ri xcojtak kamam y nojel wanm tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan chapcaˈ atak lajori. Ojr subˈlaj ximbˈan cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, roj xincamsajtak chi winak chi anm y xincojtak li cars. Man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y yak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xrilaˈtakaˈ chi tzˈetiˈ ri tambˈij asta riˈ rechak xyeˈwtakbˈi wuj laj inkˈbˈ pire tibˈe inchapeˈtakch yak rijajl Israel ri ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Damasco. Y in ximbˈe claˈ chi jtoquicak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tancˈamtakch neri Jerusalén pire ticˈachsaj jwichak, xcheˈ Pablo rechak.

Pablo tijyol nen mo xqˈuex jnoˈj

Pablo xij chic rechak: Pero cuando bˈesalquin lak bˈe tawem tambˈan Damasco raj nicˈaj kˈij, etke xpe jun kˈakˈ lecj xrepajch ribˈ jkˈakˈal chwij. Y in xintzaak lak ulew. Riˈchak tanta xaanch jun chˈaˈwem lecj, xij chwe: Saulo, Saulo, ¿nen chac takelquin awiˈl chawaj tabˈan cˈax chwe? xcheˈ.

In xintzˈonaj re: ¿Nencˈu at li, Kaj? xincheˈ re.

Re xij: Iniˈ Jesús aj Nazaret ri takel awiˈl ri chawaj tabˈan cˈax chwe, xcheˈ chwe.

Yak winak ri bˈesaltak chwij xrilaˈtakaˈ man kˈakˈ, pero taˈ xtatak man chˈaˈwem ri xinchˈabˈenc. 10 Y in xintzˈonaj re: ¿Nencˈu tambˈan lajori, Wajawl? xincheˈ re.

Y Kakaj Jesús xij chic chwe: Bˈiiten, jat Damasco y claˈ tibˈijsaj chawe nen tabˈan, xcheˈ chwe.

11 Y xpetak yak impach, xchaptakbˈi chi inkˈbˈ xinjcˈamtakbˈi Damasco, jwiˈl man jkˈakˈal man kˈakˈ ri xrepaj ribˈ chwij xincan moy.

12 Claˈ wiˈ jun winak ri jbˈij Ananías, xtaw chi wilic. Re tijcojaˈ jkˈij Kakaj Dios y tranaˈ nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios y jor tzi tiilsaj jwiˈlak yak rijajl Israel ri wiˈtak li tilmit claˈ. 13 Ananías xwaˈr chincˈulel, xij chwe: ¡At wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, naˈtunok chic! xcheˈ chwe.

Y cuando xijmaj jilonli chwe jwiˈl, laj or xinnaˈtun chic y xwilchak jwich Ananías. 14 Y re xij chic chwe: JDiosak kamam ojrtaktzij xatjchaˈ pire tawetemaj nen raj re tabˈan y tawil jwich Kakaj Jesús ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios y tata jyolj nen tijbˈij chawe. 15 Jwiˈliˈli at atna bˈena chi jbˈij jtaquil rechak juntir cristian y juntir ri ilan y tal awiˈl chirij Kakaj Jesús. 16 Lajori taˈ chiquiˈ nen tawulbˈej, bˈiiten y tibˈansaj jaˈtiox chawe y tzˈonaj laj jbˈij Kakaj Jesucristo chi tichˈajsaj awanm re amac, xcheˈ chwe.

17 Cuando xinkˈaj Jerusalén, ximbˈe li nimi richoch Kakaj Dios. Cuando tijin inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios claˈ, etke xwil jwich Kakaj Jesús chapcaˈ li ichicˈ, 18 xij chwe: Pablo, jat, elambˈi laj or Jerusalén jwiˈl mak cristian neri taˈ tijcojtak lawiˈ ri tabˈij rechak chwij, xcheˈ chwe.

19 Y in ximbˈij re: Wajawl, pero juntir cristian retamakiˈn y ilaniˈ jwiˈlak chi in ocsalquiniˈ lak juntir sinagog chi resajcak yak ri ticubˈar jchˈolak chawij pire xincojtak li cars y xinsecˈtak. 20 Y cuando xcamsajtak atakoˈn Esteban, in winiˈ claˈ chijxoˈlak, tziyiˈ xwil y in winiˈ chi jchajaj ritzˈikak mak ri xcamsantak re, xincheˈ re.

21 Pero Kakaj Jesús xij chic chwe: Lajori elambˈi Jerusalén. In atintakbˈi chinaj riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel, xcheˈ chwe, xcheˈ Pablo rechak.

Pablo tijbˈij chi aj Romiˈn

22 Mak cristian tijiniˈ tijtatak jyolj Pablo asta cuando re xij chi xtaksajiˈ riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel, ajrucˈreˈ xmaytak jtaic jyolj Pablo, cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsajok man winak ri! ¡Taˈ chiquiˈ chikaj tiyoˈrc! xcheˈtak.

23 Y cuando tijin tichˈejejtak chi jbˈij chi ticamsaj, tijin tijrechˈ ritzˈikak chirijak y tijin tijtˈojtak pok lecj jwiˈl retzalak. 24 Man jbˈabˈalak juntir mak soldad xij chi ticojsaj Pablo li cuartel y xtak jseqˈuic chi xicˈaˈy pire tijbˈij nen chac tichˈejejtak mak cristian chi jbˈij jilonli chirij. 25 Y cuando tichak tijintak chi jximic laˈ caden pire tijsecˈtak chi xicˈaˈy, xpe Pablo, xtzˈonaj re man jbˈabˈalak mak soldad ri wiˈ claˈ: ¿Woniˈ kˈatbˈitzij laj akˈbˈak tasecˈtak jun cristian aj Roma ri taˈ awetamak nen jmac? xcheˈ re.

26 Cuando re xta chi jilonli xijsaj re jwiˈl Pablo, xeˈ jol chi jtzˈonaj re man jbˈabˈalak juntir mak soldad: ¿Nen tabˈan lajori jwiˈl man winak ri, aj Romiˈn? xcheˈ re.

27 Cuando xta man jbˈabˈalak juntir mak soldad chi jilonli xijsaj re, laj or xeˈ riqˈui Pablo y xtzˈonaj re: Bˈij chwe, ¿tzˈetniˈ at aj Roma? xcheˈ re.

Pablo xij: Tzˈetiˈn, xcheˈ.

28 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xij re: In subˈlaj nim pwak xinsach pire xinwux pi jun aj Roma, xcheˈ re.

Y Pablo xij chic re: In taˈ xinsach pwak pire xinwux pi jun aj Roma, jwiˈl jiˈ xinqˈuisiˈy li jun luwar re Roma, xcheˈ re.

29 Cuando xij Pablo jilonli, laj or xeltakbˈi mak ri roj xcˈotowtak jchiˈ y man jbˈabˈalak juntir mak soldad subˈlaj xtzaak jchˈol cuando xta chi Pablo aj Romiˈn, jwiˈl riˈ re xtakow jximic laˈ caden.

Pablo wiˈ chiwchak mak comontak bˈabˈal

30 Y laj jcabˈ kˈij, jwiˈl man jbˈabˈalak juntir mak soldad raj tretemaj kes tzˈet nen chac ticojsaj tzij chirij Pablo jwiˈlak yak rijajl Israel, xquir mak caden ri quiek laˈ ximil Pablo y xtak jsiqˈuij juntir mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y xtak jsiqˈuijcak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Cuando xmulbˈaˈ ribˈak chiwch, xtak resaj Pablo y xwabˈaˈ chiwchak.