Add parallel Print Page Options

Pablo wiˈ Éfeso

19  Cuando Apolos ajwiˈ Corinto, Pablo xkˈaxbˈi lak luwar bˈak lom, xtaw Éfeso. Claˈ xeˈ jteˈ jujun ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y Pablo xtzˈonaj rechak: ¿Xacˈulaˈtakniˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak cuando xajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak re: Taˈn, ni taˈ tal jtaquil kawiˈl chi wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcheˈtak.

Ajrucˈreˈ Pablo xtzˈonaj chic rechak: ¿Nen chi jaˈtiox lal xansaj chawechak? xcheˈ rechak.

Y rechak xijtak: Riˈ chapcaˈ xan Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xcheˈtak.

Pablo xij chic rechak, Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xanaˈ jaˈtiox rechak cristian laˈ jaˈ pire cˈutbˈire chi xqˈuexaˈ jnoˈjak. Y xijiˈ rechak chi ticubˈar jchˈolak chirij ri tipe chic chirij re. Ri tipe chic chirij re, riˈ Kakaj Jesucristo.

Cuando yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xtatak jilonli, xansaj jaˈtiox rechak laj jbˈij Kakaj Jesús ri Kajawl. Y cuando xyeˈ jkˈabˈ Pablo laj jbˈaak, rechak xcˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak y xoctak chi yoloj lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal y xoctak chi jbˈij lawiˈ raj Kakaj Dios tijbˈijtak. Raj wiˈtakaˈ cabˈlajuj (12) ribˈilak yak winak ri xcˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak.

Pablo uxibˈ icˈ xan Éfeso, tibˈe li sinagog y taˈ titzaak jchˈol chi jbˈij jcholajl rechak ri jtakon Kakaj Dios chibˈak juntir cristian riˈ raj tijqˈuex jnoˈjak. Pero wiˈ jujun mas jiptak, taˈ rajak xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Chiwch juntir cristian xoctak chi yokˈon chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli xelbˈi Pablo chijxoˈlak, xcˈambˈi yak ri jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, xeˈ jmulbˈaˈ ribˈak li jun ja lamas titijonwiˈ Tirano y claˈ nojel kˈij tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian ri titawtak claˈ. 10 Quibˈ junabˈ jilonli xan y juntir yak rijajl Israel ri wiˈtak Asia pach yak maˈ rijajl taˈ Israel xtaˈtakaˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

11 Kakaj Dios xcoj Pablo chi jbˈanic nimaktak cˈutbˈi jcwinel. 12 Y jilonli onque jun jsutˈ o jun ritzˈik Pablo tijcˈamtakbˈi riqˈuilak mak cristian ri yajtak pire titzibˈtak y mak etzl tieltakaˈ laj ranmak. 13 Wiˈ nicˈj yak rijajl Israel tike woˈcottak chi resajtak etzl laj ranmak cristian. Rechak rajak roj xresajtak mak etzl laj jbˈij Kakaj Jesús ri Kajawl, tijbˈijtak: Laj jbˈij Kakaj Jesús ri tijin tijbˈij Pablo, tambˈij chawe chi atelbˈic, ticheˈtak.

14 Mak ri tibˈanowtak jilonli riˈtakaˈ mak wukubˈ (7) jcˈajol jun rijajl Israel ri jbˈij Esceva ri jun jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 15 Pero jun kˈij cuando xantak jilonli, xpe jun etzl, xcˈululanc, xij rechak: Kakaj Jesús wetamiˈ nen jbˈanic y Pablo tanchˈobˈaˈ nen chi cristian lal, pero atak, ¿nencˈu abˈanicak? xcheˈ rechak.

16 Y man winak ri wiˈ etzl laj ranm xtˈojbˈi ribˈ chirijak. Laˈ juntir jchokˈbˈ xcwiniˈ chirijak juntir ribˈilak y rechak xelmajtakbˈi li man ja li pi chˈanal y soqueˈltak. 17 Y juntir yak rijajl Israel pach yak maˈ rijajl taˈ Israel ri wiˈtak Éfeso xtatak jtaquil y subˈlaj xtzaak jchˈolak. Jilonli xnimirsaj jkˈij jbˈij Kakaj Jesús ri Kajawl. 18 Subˈlaj cristian ri xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo nak xyoltak rechak cristian juntir mak etzltak noˈj ri bˈanalch jwiˈlak. 19 Y jujun cristian ajitz ri tijojem ribˈak chi jbˈanic itz xcˈamch jwujak re itzinc y chiwchak juntir cristian xcˈattak. Y cuando xcˈatmaj, xrajlajtak jurubˈ rijil juntir mak jwujak, raj wiˈ caˈwinak lajuj mil (50,000) denario. 20 Jilonli xtaw tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl lak juntir luwar y xcˈutun chi wiˈ jcwinel.

21 Xantaj juntir li, Pablo xchomorsaj laj ranm chi tibˈe Jerusalén, pero nabˈe tikˈaxbˈi Macedonia y Acaya. Y xij laj ranm: Cuando intaw Jerusalén inna bˈena chic Roma, xcheˈ.

22 Pablo xchomorsaj tibˈe Macedonia. Nabˈe xtakbˈi quibˈ ajtˈoˈol re claˈ, riˈtakaˈ Timoteo pach Erasto. Y re xcanna quibˈ uxibˈ kˈij Asia.

Cristian tijbˈit ribˈak chirij Pablo

23 Laˈ mak kˈij li wiˈ subˈlaj cristian xtakchiˈj ribˈak pire tijbˈit ribˈak chirijak yak ri ticojowtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Éfeso. 24 Wiˈ jun winak ri jbˈij Demetrio ri tichacun laˈ plata, re tran richbˈal jchotxak laˈ plata ri lamas tijnimirsajtak jkˈij man jdiosak ri jbˈij Artemisa y tijcˈayaj. Y subˈlaj pakal tijtoj mak jmocom. 25 Re xsiqˈuij juntir mak jmocom y nicˈj cristian chic ri tichacuntak laˈ plata, xij rechak: Atak, awetamakiˈ chi oj laˈke kachc ri, tikachˈectak kapwaak. 26 Y atak ilaniˈ y taliˈ awiˈlak chi man winak ri jbˈij Pablo tijin tijbˈij rechak cristian chi mak dios ri bˈanalke jwiˈlak cristian maˈ dios taˈn. Jilonli bˈil re juntir cristian jwiˈl y maˈ xitaˈke neri Éfeso bˈil jwiˈl, bˈiliˈ jwiˈl lak juntir tilmit re Asia y subˈlaj cristian xcojowtak jyolj. 27 Masiˈ cˈax tijin tran, jwiˈl kacˈy taˈ chiquiˈ tilokˈsajc y maˈ xitaˈke kacˈy tran cˈax re, jilon jchotx kadios Artemisa, taˈ chiquiˈ ticojsaj jkˈij pach kadios Artemisa ri cojol jkˈij lak juntir luwar re Asia pach lak juntir tilmit chic y lajori juntir mak cristian li tina canna jyeˈtak jcojic jkˈij kadios li, xcheˈ Demetrio rechak.

28 Xtatak chi jilonli xijsaj rechak jwiˈl Demetrio, xpe retzalak y xchˈejejtak, xijtak: ¡Nim jkˈij Artemisa ri jdiosak yak aj Éfeso! xcheˈtak.

29 Juntir cristian ri wiˈtak Éfeso xbˈit ribˈak, xchaptak Gayo pach Aristarco ri tipetak Macedonia ri xamtak chirij Pablo y xcˈamtakbˈi li man luwar lamas tijmulbˈaˈ ribˈak cristian chi jchomorsaj nen rajwax trantak. 30 Pablo raj roj xoc riqˈuilak, roj xeˈ jchˈabˈej mak cristian, pero yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo taˈ xyeˈtak luwar re. 31 Y chijxoˈlak mak kˈatbˈitzij re Asia wiˈ jujun richcˈulchiˈ Pablo y xtaktakch jbˈij re chi mi ocbˈi chijxoˈlak. 32 Juntir cristian ri mulantak claˈ taˈ chiquiˈ naˈl nen trantak, nicˈj tichˈejejtak chi jbˈij jun kelen y nicˈj chic tichˈejejtak chi jbˈij jun jalan kelen chic y subˈlaj cristian taˈ retamak nen chac xmulbˈaˈ ribˈak claˈ.

33 Yak rijajl Israel xchikajtakch Alejandro chiwchak juntir cristian pire xtaktak chi yoloj riqˈuilak mak cristian ri mulantak claˈ. Xpe Alejandro, laˈ jkˈabˈ xij rechak juntir cristian chi tijmaytak chˈaˈwem, raj roj xchˈaˈw chi jcolic yak quibˈ winak li chiwchak juntir cristian. 34 Pero cuando rechak xretemajtak chi Alejandro rijajliˈ Israel, subˈlaj cow xchˈejejtak, raj xanaˈtakaˈ quibˈ or chi chˈejejem, xijtak: ¡Nim jkˈij Artemisa ri jdiosak yak aj Éfeso! xcheˈtak.

35 Man ajtzˈibˈ li tilmit xkˈelonc y cuando xmaytak chˈejejem, xij: Atak aj Éfeso, juntir cristian lak juntir tilmit retamakiˈ chi mak cristian ri wiˈtak li tilmit neri, riˈtakaˈ tichajintak re chotx lamas wiˈ dios Artemisa ri xkejch lecj. 36 Pero jwiˈl ni jonok tibˈin chi taˈ tzˈet, tzˈapij áchiˈak. Ma bˈantak jun kelen wi mitaˈ tachomorsajtakna nen tabˈantak. 37 ¿Nen chac xacˈamtakch yak winak ri cuando rechak taˈ ni jun kelen alkˈal jwiˈlak li chotx lamas wiˈ kadios y taˈ yokˈol kadios jwiˈlak?

38 Pero wi Demetrio pach mak nicˈj ri tichacuntak laˈ plata rajak tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij chirij jono rechak mak winak ri, riˈnecaˈ jchac wiˈ kˈatbˈitzij, jbˈijtak re kˈatbˈitzij nen bˈanal jwiˈlak mak winak ri. 39 Atak, wi wiˈ nen chawajak tabˈijtak, bˈijtak cuando kamulbˈem kibˈ pach mak kˈatbˈitzij re katilmit y tichomorsaj pi utzil. 40 Jwiˈl chapcaˈ ri xabˈantak ri masiˈ cˈax, pent wiˈ jonok tibˈe bˈin re man kˈatbˈitzij chi ojtijin chi jbˈanic cˈax laj katilmit. Oj tikatij cˈax jwiˈl taˈ ketam nen tibˈe kabˈij jwiˈl taˈ jcholajl xamulbˈaˈ aybˈak neri, xcheˈ man ajtzˈibˈ rechak.

41 Xikeli xij rechak cristian y xij rechak chi tieltakbˈi claˈ.