Add parallel Print Page Options

Pablo wiˈ Corinto

18  Xantaj li, Pablo xelbˈi Atenas, xeˈ Corinto. Claˈ xtaˈ jun rijajl Israel ri jbˈij Aquila ri tipe Ponto. Re pach rixokl ri jbˈij Priscila, ajriˈ quibˈ uxibˈ kˈij jtawicak claˈ, jiˈ xeltakch Italia jwiˈl Claudio xij chi juntir yak rijajl Israel tiesajtakbˈi Roma.

Pablo xtaw riqˈuilak Aquila pach Priscila chi jsolajcak. Y jwiˈl nicˈke jchacak, xcan riqˈuilak pire tichacuntak nicˈ chi jbˈanic jwaˈx itzˈik re chinam. Pablo nojel kˈij re uxlan tibˈe li sinagog pire tibˈe yolowok chirij Kakaj Jesucristo riqˈuilak yak rijajl Israel pach yak maˈ rijajl taˈ Israel jwiˈl riˈ raj chi tijqˈuex jnoˈjak.

Cuando Silas pach Timoteo xeltakbˈi Macedonia, xtawtak Corinto. Pablo xcan jyeˈ jchac ri jbˈanic jwaˈx itzˈik re chinam y nojel kˈij tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y xij rechak yak rijajl Israel chi Kakaj Jesús riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. Pero yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo subˈlaj xpe retzalak, xoctak chi jyokˈic Pablo y xcontrijtak. Pablo xoc chi jtotoj pok laˈ ritzˈik chi jcˈutic chi taˈ tzi xril nen xantak y xij rechak: Atakchak ajmacbˈ, tayeˈ aybˈak li cˈax awicˈanak jwiˈl taˈ xacojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. In taˈ chiquiˈ immac chawechak. Lajori imbˈe riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel, tibˈe imbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak, xcheˈ rechak.

Xelbˈi chijxoˈlak yak rijajl Israel li sinagog, xeˈ laj richoch jun winak ajtakel re Kakaj Jesucristo ri jbˈij Ticio Justo. Winak li tijnimirsajiˈ jkˈij Kakaj Dios y jiˈ wiˈ richoch laj jxuct man sinagog. Y Crispo, man jbˈabˈalak man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog, pach rixokl, ralcˈwal y subˈlaj aj Corinto, cuando xtatak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri tijbˈij Pablo rechak, xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl y xansaj jaˈtiox rechak.

Li jun akˈabˈ xwabˈaˈ ribˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl chiwch Pablo chapcaˈ li jun ichicˈ y xij re: Pablo, mi tzaak achˈol, coj jcowil awanm, mi can ayeˈ jbˈij inyolj, 10 jwiˈl in winiˈ aacˈl y taˈ nen tibˈanow cˈax chawe, jwiˈl li tilmit neri wiˈ subˈlaj cristian ri chaˈltak inwiˈl. Tina jcojtakna inyolj ri tabˈij rechak, xcheˈ re.

11 Y jilonli Pablo xwaˈx jun junabˈ pach pajnicˈj claˈ Corinto chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios. 12 Pero cuando xoc Galión pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Acaya, xpetak yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, xmol ribˈak chirij Pablo y xcˈamtakbˈi chiwch Galión, 13 xijtak re: Man winak ri, tijin tijbˈij rechak cristian chi tijcojtak jkˈij Kakaj Dios, pero maˈ jiˈtaˈlon chapcaˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈtak.

14 Raj tichˈaˈw Pablo cuando xpe Galión, xij rechak: Atak rijajl Israel, witi wiˈ jono jmac o jono cˈax bˈanal jwiˈl ri quiek jwiˈl tacojtak tzij chirij, tantaˈ jcholajl ayoljak. 15 Pero jwiˈlke atchˈoˈjintak chirij mak jyolj ri tijin tachomorsajtak chi wiˈ jmac chirij mak bˈij y chirij mak apixbˈak, chomorsaj atak chawibˈil aybˈak. In taˈ tancoj wibˈ aacˈlak, xcheˈ rechak.

16 Y xij rechak chi tieltakbˈi li man kˈatbˈitzij. 17 Xpetak juntir ribˈilak, xchaptak Sóstenes ri man jbˈabˈalak mak kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog y chuchja re man kˈatbˈitzij, xoctak chi jseqˈuic, pero Galión taˈ nen xij rechak jwiˈl taˈ raj tijcoj ribˈ riqˈuilak.

Priscila, Aquila pach Apolos

18 Pero Pablo xwaˈxna qˈuilaj kˈij Corinto, ajrucˈreˈ xcan jchˈabˈej yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak claˈ y xjawbˈi li barc, xeˈ Siria pach Priscila y Aquila. Pero cuando ajquiˈ chi jawtakbˈi li barc, Pablo xresajbˈi xeˈ jbˈa li man luwar Cencrea jwiˈl wiˈ nen ri bˈil jwiˈl re Kakaj Dios chi tina ranna. 19 Cuando xtawtak Éfeso, Pablo xtos ribˈak riqˈui Priscila pach Aquila y re xeˈ li sinagog. Xyolow riqˈuilak yak ri wiˈtak claˈ chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 20 Yak rijajl Israel li xijtak re Pablo chi tiwaˈx qˈuilaj kˈij riqˈuilak, pero Pablo taˈ raj. 21 Cuando xelch, xcan jbˈij rechak: Wi jilon raj Kakaj Dios, inna pena chic chi asolajcak, xcheˈ rechak.

Ajrucˈreˈ xel chicbˈi Éfeso, xjaw chicbˈi li barc y xeˈ Cesarea. 22 Cuando xtaw Cesarea, xel li barc, xakˈambˈi Jerusalén chi jchˈabˈejcak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak claˈ. Ajrucˈreˈ xkejbˈic, xeˈ Antioquía re Siria. 23 Xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij jtawic Antioquía re Siria, xel chicbˈic, xeˈ chi solin laˈ mak luwar re Galacia y re Frigia chi jyeˈic jcowil ranmak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

24 Laˈ mak kˈij li xtaw jun winak rijajl Israel Éfeso ri jbˈij Apolos jiˈ tipe Alejandría. Re subˈlaj tinaˈw chi yoloj y subˈlaj retam jcholajl nen ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. 25 Apolos tijoliˈ re tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo jwiˈliˈli nojel ranm xtijoj cristian. Pero jiˈkelon jbˈij xan chapcaˈ tal jwiˈl ri bˈil jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 26 Apolos taˈ xtzaak jchˈol chi jtijoj cristian li sinagog. Cuando xtatak Priscila pach Aquila, xresajtakbˈi pi ricˈan y xijtak jcholajl re nen raj Kakaj Dios y nen xan Kakaj Jesucristo. 27 Cuando Apolos xchomorsaj chi tibˈe Acaya, xpe yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, xyeˈtakbˈi jcowil ranm y xtzˈibˈajtakbˈi jun wuj pi rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Acaya pire ticˈulsaj pi utzil Apolos claˈ. Y cuando re xtaw Acaya, xyeˈ jcowil ranmak yak ri xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo jwiˈl xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios rechak. 28 Chiwchak juntir cristian Apolos xcoj Jyolj Kakaj Dios chi jbˈij rechak yak rijajl Israel chi Kakaj Jesucristo riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. Y yak rijajl Israel taˈ chiquiˈ xnaˈ xijtak chi taˈ tzˈet ri tijbˈij.