Add parallel Print Page Options

Tichaˈsaj Saulo pach Bernabé

13  Chijxoˈlak man kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Antioquía re Siria wiˈ jujun ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y wiˈ jujun ajtijoltak cristian re Jyolj Kakaj Dios. Riˈtakaˈ Bernabé, Simeón ri tibˈijsaj Negro re, Lucio aj Cirene, Saulo y Manaén ri nicˈ xqˈuiy pach Herodes Antipas. Jun kˈij cuando tijintak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl y tijin trantak ayun, xpe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xij rechak: Tostak Bernabé pach Saulo pire trantak lawiˈ ri tambˈij rechak, xcheˈ.

Ajrucˈreˈ cuando xantaj chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y xantaj ayun jwiˈlak, xyeˈ jkˈabˈak laj jbˈaak Bernabé pach Saulo y xtaktakbˈi chapcaˈ xijsaj rechak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

Bernabé pach Saulo wiˈtak Chipre

Bernabé pach Saulo xtaksajtakbˈi jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xeˈtak Seleucia ri wiˈ chiˈ mar. Claˈ xjawtak li jun barc, xeˈtak Chipre ri jun luwar ri wiˈ li mar. Cuando xtawtak Salamina re Chipre, xoctak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios lak sinagog. Juan bˈesaliˈ riqˈuilak chi jtˈoˈicak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios.

Xeˈtak y xkˈaxtak lak juntir mak luwar re Chipre tijin tijbˈijtak Jyolj Kakaj Dios asta xtawtak Pafos. Claˈ xeˈ jteˈtak jun ajitz ri jbˈij Barjesús, jun joˈslaj rijajl Israel y tijbˈij chi ajkˈasal Jyolj Kakaj Diosiˈn. Man ajitz li, jiˈ wiˈ riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Chipre ri jbˈij Sergio Paulo, jun winak ri wiˈ jnoˈj. Man jbˈabˈal kˈatbˈitzij li xtak jsiqˈuij Bernabé pach Saulo jwiˈl riˈ raj tijta Jyolj Kakaj Dios. Man ajitz ri jbˈij Barjesús, ri tibˈijsaj Elimas re, tijin tijtoc nen tran pire maˈ tijcoj man jbˈabˈal kˈatbˈitzij lawiˈ ri tijbˈijtak Bernabé pach Saulo pire maˈ ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Jesucristo. Saulo riˈ ri tibˈijsaj Pablo re, re wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm, cow xril Elimas, 10 xij re: Pur at ajsubˈunl, ajbˈanal etzltak noˈj, atiˈ ralcˈwal man jbˈabˈal etzl y tacontrij juntir ri tzi. Taˈcojoˈ tican ayeˈ jqˈuexic jcholajl jcˈutuˈn Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri sucˈul bˈe. 11 Lajori Kakaj Jesucristo ri Kajawl tranaˈ jun cˈax chawe. Atcan moy quibˈ uxibˈ kˈij, taˈ chiquiˈ tawil jsakil kˈij, xcheˈ re.

Etke xoc ukuˈm laj jwich Elimas. Tichak jtoc nen ticˈamowbˈi re chi jkˈabˈ jwiˈl moychak. 12 Cuando xril man jbˈabˈal kˈatbˈitzij jilonli, ajrucˈreˈ xjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo y subˈlaj xsaach jchˈol chi jtaic jcˈutuˈn Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Pablo pach Bernabé wiˈtak Antioquía

13 Pablo pach yak jpach xeltakbˈi Pafos xjawtakbˈi li barc, xeˈtak Perge re Panfilia. Juan claˈ xtos ribˈ chirijak, xkˈaj chic Jerusalén. 14 Y rechak xeltakbˈi Perge xeˈtak Antioquía re Pisidia. Cuando xtaw kˈij re uxlan, xoctak li sinagog y xcubˈartak. 15 Cuando xilmaj jwich wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak wuj ri tzˈibˈal jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, xpetak mak jbˈabˈalak man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog, xijtak rechak Pablo pach Bernabé: Atak kawinak, wi wiˈ nen chawajak tabˈijtak re yeˈbˈi jcowil ranmak cristian, bˈijtak lajori, xcheˈtak rechak.

16 Ajrucˈreˈ Pablo xwaˈrc, laˈ jkˈabˈ xij rechak chi tijtatak nen tijbˈij rechak y xij rechak: Tatak jcholajl atak rijajl Israel y atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel ri atcojowtak jkˈij Kakaj Dios. 17 Ri jDiosak yak rijajl Israel riˈ li xchˈabˈen rechak kamam y riˈ Kakaj Dios li xpaxin jwichak cuando xwaˈxtak Egipto y laˈ jcwinel li xresajtak chicbˈi claˈ. 18 Kakaj Dios caˈwinak (40) junabˈ xcuy jmacak kamam re juntir mak etzltak noˈj ri xantak cuando xwaˈxtak li chekej luwar. 19 Y xsach jwichak mak wukubˈ (7) tilmit ri wiˈtak Canaán y xyeˈ man luwar rechak kamam pi jtextamentak. 20 Y chirij li Kakaj Dios xchol jcojic mak kˈatbˈitzij pire titakontak chibˈak. Jilonli xkˈax quejabˈ cient caˈwinak lajuj (450) junabˈ asta cuando xtaw kˈij xwaˈx ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri jbˈij Samuel.

21 Ajrucˈreˈ yak kamam li xtzˈonajtak jun rey re Kakaj Dios pire titakon chibˈak. Kakaj Dios xcoj Saúl pire rey. Caˈwinak (40) junabˈ xan pire rey. Saúl jcˈajoliˈ Cis ri jun rechak mak kˈat rijajl Benjamín. 22 Cuando Kakaj Dios xresaj Saúl pire rey, xcoj David y riˈ Kakaj Dios xin chirij David jilonri:

Xinchaˈ David ri jcˈajol Isaí, jun winak ri mas cubˈul inchˈol chirij, re tranaˈ juntir ri chwaj tran, xcheˈ Kakaj Dios.

23 Y Kakaj Jesús rijajliˈ kamam David, riˈ re xcojsaj jwiˈl Kakaj Dios pi ajcolol rechak yak rijajl Israel laj jkˈabˈ jmacak chapcaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. 24 Cuando ajquiˈ chi jchol jtijonc Kakaj Jesús, Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak juntir yak rijajl Israel chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y tibˈansaj jaˈtiox rechak. 25 Y cuando Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijin tijqˈuis jbˈanic lawiˈ ri takalch chi jbˈanic, xij rechak: ¿Nen imbˈanic in tabˈij atak? In maˈ in taˈ chapcaˈ ri tachomorsaj atak. Pero petzal chiquiˈ jun chwij ri mas nim jkˈij, taˈ ticˈular pi we intacar chi jquiric jxajbˈ, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xcheˈ Pablo rechak.

26 Pablo xij chic: Atak inwinak ri ojtak rijajl Abraham y atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel ri atnimirsantak jkˈij Kakaj Dios, ri jtaquil ri nen mo atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak pi awechakiˈ takalch jwiˈl Kakaj Dios.

27 Yak cristian ri wiˈtak Jerusalén pach yak jbˈabˈalak taˈ xretemajtak nen jbˈanic Kakaj Jesús y taˈ xtatak jcholajl Jyolj Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈaj yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri tiilsaj chiwchak li wuj nojel kˈij re uxlan. Cuando rechak xjachtak Kakaj Jesús pi camic, jilonli xtaw chiwch ri bˈil jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij. 28 Onque taˈ xtaˈtak ni jono jmac pire tijcamsajtak, rechak pwers xantak re Pilato chi tijtak jcamsajc. 29 Y cuando xantaj jbˈanic re Kakaj Jesús juntir ri tijbˈij ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, ajrucˈreˈ xpetak, xkesajtak Kakaj Jesús wich curs y xeˈ jmukeˈtak li jun jul.

30 Pero Kakaj Dios xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 31 Y qˈuilaj bˈwelt xilsaj chic jwich pi cristianil jwiˈlak yak ri xambˈertak chirij Galilea y Jerusalén y lajori riˈ rechak tibˈintak chic rechak cristian chi tzˈet xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl jwiˈl Kakaj Dios.

32 Jwiˈliˈli oj tikabˈij chawechak ri tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios rechak kamam. 33 Chikawch oj xtaw chiwch ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios rechak kamam cuando xcˈastasaj jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl chapcaˈ xij Kakaj Dios laj jcabˈ Salmo jilonri:

At, atiˈ Incˈajol, iniˈ xinalcˈwalan awe lajori, xcheˈ.

34 Kakaj Dios bˈiliˈ jwiˈl chi tina jcˈastasajna jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ pire maˈ tikˈaˈy jtioˈjl li ulew. Jilonli xtaw chiwch ri xij Kakaj Dios:
    Tina imbˈanna jun nimlaj utzil pi awechak chapcaˈ ri bˈil inwiˈl re David, xcheˈ.

35 Jwiˈliˈli tijbˈij li jun Salmo chic jilonri:
    At, taˈ tayeˈ luwar tikˈaˈy li ulew jtioˈjl awajchac ri tosol pi awe, ticheˈ.

36 David, cuando xantaj jwiˈl chapcaˈ jchomorsaˈn Kakaj Dios ri tran re jwinak, xcamc y xeˈ muksaj lamas mukulwiˈ jkaj jchuch. Re xkˈaˈyiˈ jtioˈjl li ulew.

37 Pero Kakaj Jesús ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl jwiˈl Kakaj Dios, re taˈ xkˈaˈy jtioˈjl li ulew.

38 Jwiˈliˈli atak inwinak, tatak jcholajl ri tambˈij chawechak chi jwiˈlke Kakaj Jesús wiˈ cuybˈi mac. 39 Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ ticwin chi jcuyic jmacak cristian, pero juntir ri xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesús, tranaˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈl ticuysajiˈ jmacak. 40 Jwiˈliˈli atak iltak jcholajl nen tabˈantak, mi qˈuisbˈen chabˈak ri xcan jtzˈibˈajtak li wuj yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr ri xijtak jilonri:

41 Iltak impuch atak ri taˈ chawajak jwich jun tzˈetel cˈutuˈn, oquentakcojoˈ il, sachcojoˈ achˈolak jwiˈl in tambˈanaˈ nimaktak cˈutbˈi incwinel laj acˈaslemalak ri tiyeˈw tzakom chˈolal chawechak, pero atak taˈ tacojtak chi tzˈetiˈ onque tibˈijsaj chawechak, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Pablo rechak.

42 Cuando xeltakch Pablo pach yak jpach li sinagog, xpetak yak cristian xijtak rechak chi titawtak chic riqˈuilak laˈ man jun kˈij chic re uxlan chi jbˈij chic rechak lawiˈ ri xeˈ jbˈijtak. 43 Cuando xeltakch juntir cristian la ja claˈ, subˈlaj rijajl Israel y subˈlaj ri maˈ rijajl taˈ Israel ri ticojowtak jcˈutuˈnak y juntir ribˈilak xambˈertak chirijak Pablo pach Bernabé. Pablo pach Bernabé xijtak rechak chi mi jquibˈaj ranmak chirij rutzil ranm Kakaj Dios ri xyeˈsaj rechak.

44 Laˈ man jun kˈij chic re uxlan, raquitzchak maˈ juntir cristian li tilmit xmulbˈaˈ ribˈak chi jtaic Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈijtak. 45 Pero yak rijajl Israel xriltak chi subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak. Rechak subˈlaj xtiˈtijtak Pablo, xoctak chi jkˈatic jwich jyolj y xyokˈtak.

46 Pero Pablo pach Bernabé taˈ xtzaak jchˈolak chi jcˈululajcak, xijtak: Oj rajwaxiˈ nabˈe xkabˈij Jyolj Kakaj Dios chawechak atak rijajl Israel. Pero jwiˈl xaxuttak Jyolj Kakaj Dios y taˈ ticˈular pi awechak tataˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, ojbˈe riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 47 Jwiˈl jilon katakic xan Kakaj Dios ri Kajawl cuando xij jilonri:

Xatincoj pire tacˈut jbˈeak juntir cristian wich ulew pire ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Pablo rechak.

48 Cuando yak maˈ rijajl taˈ Israel xtatak chi jilonli, subˈlaj xquiˈcottak. Xoctak chi jnimirsaj jkˈij Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl y xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo juntir yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios pire tijtaˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic.

49 Jilonli xel jtaquil Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl lak juntir luwar re Pisidia. 50 Pero xpetak yak rijajl Israel, xtakchiˈjtak yak anm ri cojol jkˈijak ri tinimirsantak jkˈij Kakaj Dios y yak winak ri wiˈ rekleˈnak Antioquía re Pisidia pire trantak cˈax rechak Pablo pach Bernabé. Jilonli xcholtak jbˈanic cˈax rechak Pablo pach Bernabé y xresajtakbˈi li tilmit claˈ.

51 Ajrucˈreˈ Pablo pach Bernabé xcan jtotojtak mak pok laˈ rakanak chi jcˈutic chiwchak mak cristian chi taˈ tzi xantak y xeˈtak Iconio. 52 Pero yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo subˈlaj tiquiˈcottak y xnojsaj ranmak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.