A A A A A
Bible Book List

HEBREOS 9 Uspanteco (USP)

Nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios

Tzˈetel tzˈet man nabˈe jchomorsaˈn Kakaj Dios ri xan xijiˈ nen mo jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios tibˈanc, pero jiˈke tibˈan li nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios. Ri richoch Kakaj Dios li, jilonri jbˈanic xansaj, chirij man nabˈe itzˈik ri wiˈ chiˈ oquebˈ wiˈ man nabˈe luwar ri tibˈijsaj luwar ri nim jkˈij re, claˈ wiˈ man candil ri wiˈ rakan bˈanal laˈ oro pach man mex ri lamas tiyeˈsaj mak cuxlanwa ri sujul re Kakaj Dios. Y chirij man jcabˈ itzˈik ri cojol pire tosbˈi jpam wiˈ man luwar ri tibˈijsaj luwar ri subˈlaj nim jkˈij re.

Claˈ wiˈ man altar ri bˈanal laˈ oro ri lamas ticˈatsajwiˈ pom y wiˈ man cax claˈ ri tzˈajal rij y jpam chi oro ri cˈutbˈire jchomorsaˈn Kakaj Dios ri xan ojr. Xilj man cax li wiˈ jun ra xar bˈanal laˈ oro ri wiˈ maná xilj, wiˈ jcarot Aarón xilj ri xel racˈal y wiˈ mak tzˈalam abˈaj ri lamas tzˈibˈalwiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios. Y chibˈ man cax li wiˈ quibˈ richbˈal anjl ri jbˈijak querubin ri ticˈutuwtak jnimal jkˈij Kakaj Dios. Laˈ jxicˈak tijmujajtakwiˈ man luwar ri lamas xquitzquij quicˈ pire xcuysaj jmacak cristian jwiˈl Kakaj Dios. Pero lajori taˈ ojyolow mas chirij juntir li. Jilonli jbˈanic juntir jpam nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios. Yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios nojel kˈij tioctak li man nabˈe luwar re nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios chi jbˈanic nen rajwax trantak.

Pero li man jcabˈ luwar re nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios xike tioc man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jun bˈweltke tioc claˈ chiwch jun junabˈ y nojel bˈwelt cuando tioc claˈ, tina jcˈamnabˈi jquiqˈuel awaj pire tijsuj re Kakaj Dios chi jtzˈonaj jcuyic juntir jmac y jmacak juntir cristian ri trantak chi maˈ retamak.

Y jilonli xcˈutsaj chikawch jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jwiˈl ajwiˈ man nabˈe nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios, ajquiˈ tijnaˈ tioc jono cristian ri taˈ nen rekleˈn li man luwar ri subˈlaj nim jkˈij. Juntir ri bˈanalch li, pirechiˈ tijcˈut chikawch lajori chi mak sipan pach mak awaj ri tisujsaj re Kakaj Dios pire jtzˈonaj cuybˈi mac taˈ ticwintak chi jsucˈulbˈisaj ranmak yak cristian y taˈ ticwintak chi resaj laj jchomorsaˈnak chi ajmacbˈtakaˈn. 10 Juntir mak noˈj li chirijke mak kelen ri tijel rij y chirijke mak nicˈj cˈutuˈn chic ri tichocon re jchˈajchˈobˈej ribˈak y pireke chirijak, xike xchocon asta cuando xtaw chiwch ri aacˈ jchomorsaˈn Kakaj Dios ri xan.

11 Pero lajori xyukiˈ Kakaj Jesucristo ri nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri quiek jwiˈl tina kacˈultakna mas utzil ri tina pena. Richoch Kakaj Dios ri lamas xocwiˈ Kakaj Jesucristo pire ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios masna tzi y masna nim jkˈij, maˈ cristian taˈke bˈanowinak o maˈ re taˈ neri wich ulew. 12 Kakaj Jesucristo xoc li man luwar ri subˈlaj nim jkˈij lecj, maˈ jwiˈl taˈ jquiqˈuel cˈojol qˈuisicˈ, ni jquiqˈuel cˈojol wacx, jwiˈliˈ jquiqˈuel re, xoc li man luwar ri subˈlaj nim jkˈij lecj y jun bˈweltke xoc li man luwar li. Jwiˈl juntir ri xan li, xojjcol laj jkˈabˈ kamac laˈ jun colon ri taˈ jqˈuisic.

13 Man jquiqˈuel cˈojol wacx pach man jquiqˈuel cˈojol qˈuisicˈ pach mak jchajul mak kˈapoj wacx ri ticˈatsajtak y juntir li tibˈansaj raˈl pire tiquitzquij chirijak yak cristian pire tichˈajchˈobˈen jwichak chiwch Kakaj Dios jwiˈl taˈ xantak chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios.

14 Wi jilonli, riˈticˈu chic maˈ xcwin jcwinel jquiqˈuel Kakaj Jesucristo ri jwiˈl Lokˈlaj Jsantil ri taˈ jsachic jwich xyeˈ ribˈ pi camic chapcaˈ jun chˈajchˈojlaj awaj ri tisujsaj re Kakaj Dios pire xchˈaj kachomorsaˈn ri wiˈ laj kanm ri taˈ nen tichacuj pire ojcwintak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios ri yoˈlc.

15 Jwiˈliˈli Kakaj Jesucristo xanow chi xwaˈx utzil chikaxoˈl riqˈui Kakaj Dios jwiˈl jilon aacˈ jchomorsaˈn Kakaj Dios ri xan pire yak ri siqˈuiltak jwiˈl tijcˈultak ri bˈil jwiˈl chi tina jyeˈna rechak ri taˈ jqˈuisic. Jwiˈl jcamic Kakaj Jesucristo xtoj jmacak cristian ri xantak cuando ajwiˈ man nabˈe jchomorsaˈn Kakaj Dios.

16 Cuando jun cristian tican raneˈ jwujal jun textament y ticamc, rajwaxiˈ tietemaj wi kes tzˈet xcamiˈ man ri xcan bˈanowok man wuj re textament. 17 Jwiˈl jwujal jun textament taˈ nen tichacuj wi aj yoˈlna ri xanow re, xike wiˈ nen tichacuj man wuj wi jorok camiˈ man ri xanow re. 18 Jilonli man nabˈe jchomorsaˈn Kakaj Dios ri xan, xcojsajna quicˈ, ajrucˈreˈ xchoconc.

19 Moisés xij rechak juntir cristian nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios ri xyeˈsaj re jwiˈl Kakaj Dios y cuando xijmaj rechak jwiˈl, xcˈam jquiqˈuel cˈojoltak wacx pach jquiqˈuel cˈojoltak qˈuisicˈ xyuj pach jaˈ. Ajrucˈreˈ xcˈam junquitz rusumal carner ri bˈanal quiek re pach jun jkˈabˈ cheˈ ri jbˈij hisop. Ajrucˈreˈ xmuˈ li man quicˈ y xquitzquij chibˈ man wuj ri lamas tzˈibˈalwiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios y chibˈak juntir cristian. 20 Y ajrucˈreˈ Moisés xij rechak:

Riˈ man quicˈ ri ticˈutuw jchomorsaˈn Kakaj Dios ri xan aacˈlak ri rajwax tabˈantak ri tijbˈij, xcheˈ.

21 Xpe Moisés, xcˈam chic quicˈ y xquitzquij chirij nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios pach juntir mak kelen ri tijcojtak cuando tijnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios. 22 Chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios chi junquitzchak maˈ juntir mak kelen xtossajtak pire Kakaj Dios jwiˈlke quicˈ. Wi mitaˈ titixsaj quicˈ, taˈ cuybˈi mac.

23 Jilonli xchoconiˈ mak jquiqˈuel awaj ri xsujsaj re Kakaj Dios pire xtossaj mak kelen pire re, ri ticojsaj chi jnimirsaj jkˈij ri richbˈalke mak ri wiˈ lecj. Pero pire mak ri wiˈtak lecj tichoconiˈ jquiqˈuel Kakaj Jesucristo ri jun sipan ri tisujsaj re Kakaj Dios ri masna tzi chiwch mak quicˈ li.

24 Kakaj Jesucristo taˈ xoc li man luwar ri subˈlaj nim jkˈij ri bˈanalke jwiˈlak cristian, ri richbˈalke ri tzˈetel luwar ri subˈlaj nim jkˈij ri wiˈ lecj. Kakaj Jesucristo jiˈ xoc lecj, lajori wiˈ claˈ chiwch Kakaj Dios, tijin tichˈaˈw chikij riqˈui Kakaj Dios. 25 Kakaj Jesucristo taˈ xoc li man luwar li chi jsujic ribˈ qˈuilaj bˈwelt pire tojbˈi mac chapcaˈ tran nojel junabˈ man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri tioc li man luwar ri subˈlaj nim jkˈij chi jsujic quicˈ re Kakaj Dios, pero maˈ jquiqˈuel taˈ re. 26 Y witi jilon tran Kakaj Jesucristo, rajwaxiˈ qˈuilaj bˈwelt roj xsujeˈ ribˈ pi camic asta cuando xticarch jwich kˈijsak. Pero laˈ mak qˈuisbˈitak kˈij lajori Kakaj Jesucristo xpe wich ulew jun bˈweltke, xyeˈ ribˈ pi camic chi jtojic jmacak cristian.

27 Jilon chapcaˈ juntir cristian jun bˈweltke ticamtak, ajrucˈreˈ tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈak. 28 Y jilon Kakaj Jesucristo jun bˈweltke xcam chi jtojic jmacak subˈlaj cristian. Y tipe chiquiˈ jcaˈmul, pero maˈ chi jtojic taˈ chiquiˈ jmacak cristian. Re tipet pirechiˈ tiyuk jqˈuiseˈ jcolicak juntir yak ri cubˈul jchˈolak chi rulbˈej.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes