Add parallel Print Page Options

Jun acˈaj trat o bint tuˈn Cristo mas baˈn twitzj kˈanak trat

Key hermano, alcyej nxiˈ nkbaˈn ja tzunj lu: At jun nintzaj kpala. Jaxin mas jawnex cywitz cykil pala te ootxa. Bix nuk jacˈaxin jun pala il tiˈj o japaxin tuj cyaˈj jaaˈ ncawen Dios tibaj cykilca, bix o cub kexin tuj tmankˈab Dios. Jatzen nakˈanana te pala tuj mero ttxuylal tuj cyaˈj Dios binchalte. Yaaˈntzen nakˈanana tuj nintzaj tja Dios cyxol xjal judío xjal binchalte, bix nuk techel tiˈj mero ttxuylal at tuj cyaˈj.

Yaltzen cyaakˈenj cykilca nintzaj pala tzalu twitz txˈotxˈ, jatzen cyaakˈenj te oylxte cotz bix chojbil il te Dios. Juˈtzen tten cyxol ke pala te twitz txˈotxˈ, bix jax juˈx te Jesús tuj cyaˈj, jax il tiˈj tuˈn t‑xiˈ toyen jun chojbil il cyiˈ xjal. Kej xin pala te twitz txˈotxˈ, nuk nxiˈ cyoyen alimaj. Pero te Jesús, jaxin o txiˈ toyen tiibxin te junx maj.

Nukettzen tcub Jesús twitz txˈotxˈ, yaaˈntetle pala te oylxte chojbil kil, cuma tzin tkbaˈn tley Moisés at‑x jun cloj nchi ajben te pala. Juˈ tzunj min tzˈajben Jesús te pala twitz txˈotxˈ, sino tuj cyaˈj.

Ootxa, jatzen Dios e cyaj tyol tuˈn tbint jun nintzaj jaaˈ jaaˈ akˈanana ke pala. E tajbexin cyoybil xjal bix tja Dios tzalu twitz txˈotxˈ nuk jun xlequemal tej at jawne, bix nuk jun techel tiˈj jun jaxxix at tulel, jaj Kman Jesús jun mero oˈcxcˈa chojbil il at pomlel twitz Dios tuj mero tlugar Dios. Kcyeˈyenc ti toc tuˈn Dios te Moisés tej ttzyet tbinchante tneel nintzaj tja Dios. Tz̈i Dios cyjulu: “Kˈoˈnc tcˈuˈja tiˈj tuˈn tbint tja Dios tisex e xiˈ nyeecˈan tey tej tjapey twiˈ witz,” tz̈i Dios te Moisés. Ja lu nyeecˈan tej tcyaj tkˈumen Dios te Moisés ja techel lu, nuk te jun techel tiˈ jun ttxuylal.

Juˈ tzunj kej pala najbenke tuj tja Dios tzalu twitz txˈotxˈ nuk techlal tej ttxuylal at tulel. Pero yaltzen jaˈlewe, ja tzunj ttxuylal at tulel o tzul, bix jax mas jawnex bix mas najben jun ttxuylal twitz techlal. Bix yaaˈn nuk jaj lu, sino tuyax tiˈj acˈaj trat e nincˈun Jesús tuya Dios kiˈj mas baˈn twitzj trat te nejl. Mas baˈn acˈaj trat, cuma mas e bint twitzj tneel. Tneel trat min ajben tuˈn cypon xjal sakxix tiˈ cyil te junx maj. Nuket e bint tuˈnj tneel trat te Dios, mintle e tzaj juntl te tcab. Cxeˈl nyeecˈana cyey tuj tyol Dios tneel trat e cyaj cye xjal yaaˈnxix tzˈakl bix juˈ tzunj il tiˈj tuˈn tul juntl acˈaj. Tuj tyol Dios tz̈i Dios cyjulu: “Cpomel jun kˈij oj tcub nkˈoˈn jun acˈaj trat cyuya xjal aj Israel bix aj Judá. Ja tzunj acˈaj trat yaaˈntzen juˈtl tisenj e cub bint wuˈna nejl cyuya kej ootxa cyxeˈchel tej cyetz wiiˈna tuj txˈotxˈ te Egipto. Min e cybi tzunj trat nejl. Juˈ tzunj e cyjaˈ nkˈoˈnke tiˈjxe. 10 Ja tzunj trat cwel nkˈoˈn cyuya xjal aj Israel laˈ alcye jun kˈij juˈtzen ctemela julu. Cˈoquex nkˈoˈn nyol tuj cyanem xjal, tuˈntzen cyocslante xjal nyol. Yaaˈn tisen nejl, nuk twitz jun xak e cub bint te tzˈibbil e cyjaˈ ntzˈiˈben nyol. Bix inayen tzuna chin oquel te Cydios, bix ejeeˈtzen chi oquel te nxjala. 11 Ojtzen tel cyniyˈ cykil ke xjal wiˈj, mintiiˈ il tiˈj tuˈn toc tkˈumen jun xjal cye cabtl tuˈn tel cyniyˈ wiˈj, mi nuket cyeke tuya bix mi nuket cyeke te tja, cuma tuj tzunj kˈij tzul cyajbe xjal nyola yaaˈn lomoˈn ke xjal tiˈj sino tuˈn cyex cygana, tele ajnintz xjal bix tele nmak xjal. 12 Bix cwel nnajsaˈna cyil, bix mlay tzaj nnaˈntla juntl maj,” tz̈i Dios tuj tyol Dios.

13 Tej tyolen Dios tiˈj jun acˈaj trat, nyeecˈan ya tuj twitzxin ya kˈanaktl trat te nejl. Otk tzˈoc tley Moisés te kˈanak, bix ktzkiˈn alcyej n‑oc kˈanak, ya tuˈn tex xeˈt, ya min tzˈajbentl.