Add parallel Print Page Options

¿Altzen baˈn tajben te jun nintzaj pala? Tuˈntzen tajben te nintzaj pala, il tiˈj jun xjal, tuˈntzen toc yolel cyiˈ xjal twitz Dios, bix tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈn cyoybil xjal te Dios, bix tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈn chojbil cyil xjal te Dios. Tiˈ tzunj xjal pala jax tzin tnaˈn bix at tpasensya oj at cytzpetpajlenel xjal bix oj nchi cub tzˈak xjal tuj il, cuma jax xsunxin n‑el tniyˈ tiˈj ti tten tuˈn mintiiˈ tipen twitz il, cuma xjalxin. Oj t‑xiˈ toyenxin chojbil il twitz Dios, tiˈj texin til junx tuyaj cye xjal nxiˈ toyenxin, cuma xjalxxin.

Bix juntl. Tuˈntzen tajben te jawnex pala, yaaˈn nuk oˈcx jun xjal, sino juˈx il tiˈj jun xjal o scyˈet tuˈn Dios. Min‑al jun baˈn toc tkˈon tiib te nintzaj pala tuˈnx, sino ja te Dios nkˈumente al cˈoquelte nintzaj pala, tisenj e tkˈumexin ja Aarón te nintzaj pala cyxol aj Israel jatxe ootxa.

Yaltzen tej Scyˈoˈn tuˈn Dios, jatzen xjalja o tzˈoc te tneel pala, cuma min oc tkˈon tiib te nintzaj pala, sino ja te Dios e kˈonte taakˈen tuj tkˈab te pala. Ja lu tzin yecˈj tuˈn tyol Dios. Cycyeˈyenc ti toc tuˈn Dios te Tcwal: “‘Jay ncwala. Jaˈlewe ma txiˈ nkˈoˈna tey te nintzaja,’ tz̈i Dios te Tcwal,” tz̈i tyol Dios. Bix at mastl tumel tuj tyol Dios ootxa te kˈumbilte yaaˈn Tcwal Dios e scyˈonte taakˈen te pala. Tz̈i Dios te Tcwal cyjulu: “‘Ja tzuna ma scyˈet wuˈn te pala te junx maj, bix mas jawnexa tisexj te Melquisedec,’ tz̈i Dios te Tcwal,” tz̈i tyol Dios.

Bix jatzen Jesús najben te nintzaj kpala cuma ocxin te xjal bix iyˈx pena tuˈnxin tisen ejooˈ. Tejtzen tten Jscyˈoˈn tuˈn Dios tzalu twitz txˈotxˈ, tetzen jun koniyan te chˈitk tcyimxin bix akˈxin naˈl Dios bix e xiˈ ts̈iˈnxin te Dios tuˈn takˈ tiˈ tanemxin, tuˈntzen tclet‑xin tuˈn Dios tuj cyamecy. Bix e tbi Dios, cuma otk tnimanxin tyol Dios junx maj. Pero min e tcol Dios jaxin tuˈn min e cubxin, sino nuk tipemalxin e xiˈ tkˈoˈn Dios tuˈn iyˈx tuˈnxin tuj cyamecy tuˈn kil. Amale Tcwal Dioset‑xin, il tiˈj tuˈn iyˈx qˈuixcˈaj tuˈnxin, tuˈn tyeecˈantexin ti tten tuˈn tnimantexin tyol Dios tuj qˈuixcˈaj. Tejtzen tbaj bint jlu tuˈnxin, bix juˈx e tyeecˈaxin jaxin tzˈaklxix, bixsen ocxin te Clol xjal, tuˈntzen tclontexin kej xjal nchi ocslante texin tiˈj cycastiwa te junx maj. 10 Bix oc tchˈiquen Dios jaxin te nintzaj palaxin, tetzen yolelxin kiˈj twitz Dios, tisen tzunj xin nintzaj pala Melquisedec e ten nejl twitz Aarón jatxe ootxa.

Kej xjal n‑el cyiiqˈuen tyol Dios, chi xeˈl tuj castiwa te junx maj

11 Key hermano, at nimcˈatl waja txiˈ nkbaˈn cyey, pero cyiw chˈin tuˈn tel cyniˈya tiˈj, cuma chtˈol key tuˈn toc cyxnakˈtzaˈna. 12 ¡Bix kaape ootxa chi oca ocslal! Nimxe jnabkˈi cyoclena. ¿Tuˈn tikentzen mix n‑eˈla cyniˈya tiˈj tyol Dios? ¿Ti nbaj cyey tiˈj min tzˈel cyniˈya tiˈj? Lastim key mlay chi oca te xnakˈtzal tyol Dios tuˈn min tzˈel cyniˈya tiˈj, sino ilne tiˈj tuˈn cyxnakˈtzetla juntl maj tuj tneel xnakˈtzbil te cyocslabla. Cyey tisen jun neeˈkey tzinx chˈuˈn minaˈn takˈ waaˈl. 13 Jcyey cyten tuj cyocslabla nuk tisen jun neeˈ tzinx chˈuˈn, bix min chi xcyey tiˈj tuˈn tbint tej mas jawnex tuj cyocslabla. 14 Yaltzen te waabj, nuk ejeeˈ kej ma xjal nxiˈ waaˈnte, yaaˈn ke neeˈ. Juˈtzen japenina tyol Dios mas cyiw. Kej ocslal nchi xnakˈtzan tiˈj t‑xnakˈtzbil Dios mas cyiw tuj cyocslabl, ejeeˈ tisenj jun xjal ya ma xjaltl bix nwaaˈntl, yaaˈn nuk tchˈuˈ nxiˈ. Juˈtzen chi tzketel tiˈj ti japenina tyol Dios, bix ti tten ttxoˈlan alcye baˈn bix alcye kaˈ. Pero cyey, nuk cytenxa ajnintz cynaabla tiˈ tyol Dios, bix jatzen kaˈja cuma baˈn tuˈn cyex jilpaja tiˈj.

Bible Gateway Sponsors