Add parallel Print Page Options

Tisen nejl, juˈx jaˈlewe, lux tyol Dios tcyajsen kuyawe tuˈn kocx tuj ajlabl tuyaxin. Juˈ tzunj cˈoquelxix kcˈuˈj tiˈj tuˈntzen mi nuket jun kxol cyaj tuˈn miˈn tzˈocx tuj ja ajlabla. Ke, o tzˈoc kbiˈn tyol Dios te coˈpl ke, tisen ke kxeˈchel ootxa oc cybiˈn tyol Dios. Pero min ajben cye, cuma nuk oc cybiˈn bix min e cyocsla. Nuket e cyocsla, ajbentzenle cye. Pero ejooˈtzen o kocsla jyol te coˈpbil, ejooˈ tzunja ko oquex tuj jun ajlabl tuya Dios, cuma jax at jun ajlabl ke laˈ alcye jun kˈij. Ja tzunj ajlabl nbyan tuj tyol Dios tej ttz̈i Dios cyjulu: “E tzaj nkˈoja cyiˈj xjal min e cybi nyol, bix e xiˈ nkbaˈn cye jaxxix tuˈn miˈn chi oc tuj ajlabl wuyena,” tz̈i Dios. Ja tzunj yol lu nyeecˈante ya at jun ajlabl te Dios nejl biˈx e baj bint jatxe te tbaj bint twitz txˈotxˈ. Tiˈj tej tajlan Dios, tzin tkbaˈn tuj tyol Dios cyjulu: “E ke tcˈuˈj Dios bix ajlanxin te twuukan kˈij tbinlen cykilca taakˈenxin,” tz̈i tyol Dios. Bix cyiˈj xjal min cyocsla tuˈn cypon tuj ajlabl tuya Dios, tzin tkbaˈn tuj tyol Dios cyjulu: “Miˈn chi octz ajlal wuyena kej xjal n‑el cyiiqˈuen,” tz̈i Dios tuj tyol.

Entonces e bint tuˈn Dios tuˈn cypon xjal tuj ajlabl tuyaxin. Pero tuj tneel kej oc ebinte tej ttxconte Dios cyiˈj tuˈn cypon, min e ponke tuˈn tel‑len cyxooˈn tyolxin. Juˈ tzunj at‑x tuˈn cypon xjal tuj ajlabl lu, bix at tumel kuya lux Dios ntxcon kiˈj tuˈn kpon tuyaxin. N‑el kniyˈ tiˈj lux baˈn kocx tuj ajlabl tuya Dios, cuma tz̈i tyol Dios tuˈn kpon jaˈlewe. Jyol jaˈlewe e tkba Dios tuˈn David, e tkˈumexin nim jnabkˈi mas yaj twitzj tneel maj e tzaj tkˈoˈnxin jun kˈij tuˈn cypon xjal tuyaxin. E tkba David tuˈn Dios ja yol lu ya ma kbaˈj: “Jaˈlewe, ka cybiˈy jtzin tkbaˈn Dios, miˈn tzˈel cyiiqˈuena tyolxin,” tz̈i David. Juˈ tzunj miˈn cub cybisena ka jaj txˈotxˈ te Canaán ajlabl e tkba Dios tuˈn cypon tuj. Canaán nuk jun techel ti tten tuˈn kpon tuj juntl ajlabl. Nukettzen ja Canaán mancˈbil najbil te ajlabl, minttzenle e tkba Dios mas yaj tiˈj jun kˈij tuˈn cypon xjal tuj ajlabl tuyaxin. Tiˈj tzunj yol lu qˈuelele kniyˈ tiˈj yaaˈn Canaán jaj ajlabl e tkba Dios, sino at juntl ajlabl mas jawnex tuˈn kocx tuj. 10 Alcyej ocslal oj tcyim cˈoquex tuj ajlabl bix cweˈbel taakˈen, tisenj te Dios ajlan tej tbaj bint taakˈen. 11 Juˈ tzunj ilxix tiˈj tuˈn toc kcˈuˈj tiˈj tuˈn kpon tuj ajlabl tuya Dios, bix miˈn txiˈ kiiˈn cynaabl kej xjal el cyxooˈn tyol Dios bix min ocke tuya Dios.

12 Pero miˈntzen cub cybisena ka baˈnj nbint cyuˈna nuk tuya cytziy pero yaaˈn juˈ tuj cyanema, bix miˈn cub cybisena baˈn tuˈn tcub cyewena ti niyˈ tuj cycˈuˈja tuj twitz Dios. Mlay tzˈoc cyyaˈna Dios. Te tyol Dios iˈtzxixte bix at tipemal. Tisen jun machet caˈba ttziiˈ bix binne ttziiˈ baˈn tocx tuj kxumlal, juˈtzen elpenina jtyol Dios baˈn tocx tuj kanem. Cˈoquex te cyeˈyel cykil niyˈ tuj kcˈuˈj, ka baˈn bix ka kaˈ. Jniyˈ tuj kcˈuˈj ẍbiˈk tuj twitz Dios. 13 Min‑al jun baˈn tcub ewen twitz Dios. Cykilca chicˈaj tuj twitz Dios. Bix twitz Dios kkˈaˈ jun kumel ti xbaj kbinche bix ti xbaj kbisen.

Ja Jesús nintzaj kpala

14 At juntl tumel. O pon Jesús, Tcwal Dios, tuj cyaˈj twitz Dios. Bix ja Jesús jatzen nintzaj kpalaj. Ojtzen kpon twitz Dios te kanel, attzen Tcwal Dios te kuya te onl ke. Jatzen kpala jnintzaj te junx maj. Jatzen yolel kiˈj twitz Dios. Juˈ tzunj, miˈn cyaj kcolen ja Jesús, bix miˈn cyaj kcolen kocslabl. 15 Jatzen yolel kiˈj twitz Dios, bix at jun tkˈakˈbil tcˈuˈjxin kiˈj, cuma n‑el tniyˈxin tiˈj ti tten j‑oj nko oc tuj niyˈbebl tuˈn il, cuma tej tten texin twitz txˈotxˈ tuya t‑xumlal, iyˈ texin twitz cykil niyˈbebl tuˈn il, pero min e cub tzˈakxin tuj il. 16 Juˈ tzunj, tuˈnxix cykil kcˈuˈj ko lkˈex twitz Dios jaaˈ ncawena, tuˈntzen kiikˈente t‑xtalbil Dios, bix tuˈntzen ktzaj tonenxin oj kniyˈbet tuˈn il.