Add parallel Print Page Options

Miˈn tzˈel kxooˈn jun coˈpbil ke

Bueno, cuma n‑el kniyˈ tiˈj Tcwal Dios mas nintzaj, il tiˈj cˈoquel kocslaˈn tyolxin. Juˈ tzunj cˈoquelxix kcˈuˈj tiˈj jaxxix yol te coˈpbil o kbi, tuˈntzen miˈn ko el tzpet tiˈj. Ja tzunj tley Moisés kˈoˈn cye ke kxeˈchel cyuˈn tsanjel Dios tuj cyaˈj, ilxix tiˈj tuˈn tbint cyuˈn. Ja tzunkej min e cynima, bix e cubke tuj castiwa jaxxix toclen. Katzen o chi cub ke kxeˈchel tuj castiwa tuˈn min e cybi tley Moisés, jaxse juˈx ke jaˈlewe, mlay ko el libre tiˈj kcastiwa tzul yaj ka ma tzˈel kxooˈn jun coˈpbil ke mas jawnex twitzj ley nejl. Ja Kman Jesús tneel xjal e kˈumente jyol te coˈpbil, bix mas yajxitl ke t‑xel Jesús e cyyeecˈa ke ka jax, bix kocslaˈ. Jax Kman Dios e yeecˈante jax tuˈn nim tipemalxin bix tuˈn tbaj bint‑xin bix tuya nim techlal, bix tuˈn tipemal Espíritu Santo o tzaj tkˈoˈn ke, te teeylex juun laˈ alcye tkˈaˈxin.

Oc Cristo te jun xjal, bix n‑el tniyˈ tiˈj ti tten tuˈn tniyˈ qˈuixcˈaj tuˈn

Tzultzen jun kˈij oj tul jun acˈaj cawbil twitz txˈotxˈ. Tuj tzunj cawbil yaaˈn ke ángel chi cawel twitz txˈotxˈ, sino ja te Tcwal Dios. Kˈoˈnc cycˈuˈja tiˈj ti toc tuj tyol Dios. Tz̈i jun xjal te Dios cyjulu: “Nuk xjal koˈya, pero tey nintzaj Diosa. Pero amale Diosate, ntzaj tkˈoˈna nimxix il tiˈj kiˈja. ¿Tuˈn tikentzen nnaˈnajey kiˈja, bix tuˈn tikentzen nlabtey kiˈja, ejooˈya xjal? Jay e kbante yaaˈn nim tcawbil ke xjal cywitz ke ángel jun rato jaˈlewe. Pero at jun kˈij tkˈaˈy jun tajwalel xjal tuˈn tcawen, bix tibaj cykilj e tbinchay. Cykil cyjel tjakˈ tcawbil tuˈna. ¡Axsen tbanel jun tumel tuˈna!” tz̈i jun xjal te Dios, tz̈i tyol Dios.

Juˈtzen n‑eˈla kniyˈ tiˈj laˈ alcye jun kˈij Dios ctzaal kˈonte cykil, cyuyax ke ángel, tuj tkˈab jun xjal. ¿Pero opa kil jlu? Minaˈx. Pero te Jesús o kil jun xjal o tzˈoc ttzyuˈn tuˈn tbint alcyej nbyan tuj tyol Dios oc pjel. Tej tcubxin twitz txˈotxˈ, ocxin menos chˈin cywitz ke ángel. Ocxin te xjal tuˈn tcub tenxin kuya, tuˈntzen tcyimxin te t‑xel cykilca xjal, tuˈntzen cyiikˈente xjal t‑xtalbil Dios. Pero ya o jaw tnimsaˈn Dios ja Jesús mas tbanel bix mas nintzaj, cuma o tziyˈx qˈuixcˈaj tuj cyamecy tuˈnxin.

10 Entonces, tej tcyim Jesús, ja tzunja e baj tnincˈuˈn Dios. Cykil e bint tuˈn Dios, bix cykilca te te Dios. Bix taj Dios cykilca ke tcwal tuˈn cypon jaaˈ taˈxin. Juˈtzen jun tumel e tkba Dios tuˈn ttzket‑xix tuˈn Jesús tuj qˈuixcˈaj, cuma ja Jesús tuˈn tcub nejl cywitz xjal jaaˈ taˈ Dios, bix te kˈilx cye xjal tuya Dios. 11 Ke, o ko jaw tiiˈnxin tuj tzˈil tuˈntzen sakxix koˈ twitz Dios, ejooˈtzen tcwal Dios. Bix Tcwal Dios ja Jesús, o txjonte ke tuˈn kajben te Dios. Juˈx te Jesús bix ejooˈ, junx Kman tuyaxin. Juˈ tzunj te Tcwal Dios min chˈixewxin tuˈn tkbante hermano koˈ tuyaxin. 12 Tuj tyol Dios tzin tkbaˈn Tcwal Dios ka ejooˈ termano. Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj tz̈i Tcwal Dios te Dios cyjulu: “Chin yolela tiˈja cyuya ke wermaniya tuˈn tel cyniyˈ tiˈja al cyey. Bix chin nimela twitza cyxol ke wermaniya tuj tjay,” tz̈i Tcwal Dios te Dios, tz̈i tyol Dios. 13 Bix juntl tumel. Tz̈i Tcwal Dios cyjulu: “Juˈx weya n‑oc ke ncˈuˈja tiˈ Dios,” tz̈i tyol Dios. Juˈtzen tumel junx Tcwal Dios cyuya xjal. Bix tuj tyol Dios tz̈i Tcwal Dios cyjulu: “Lu kena ntiina cyuya ke tcwal Dios e tzaj tkˈoˈn Dios we.” 14 Ke tcwal jun xjal jax ttz̈qˈuel bix tchuˈl cyuya cabtl titzˈen. Jaxse juˈx te Jesús oc te xjal tuˈntzen telxin junx cyuya xjal, bix tuˈn tbint tuˈn tcyimxin tisen ke xjal nchi cyim, bix tuˈntzen tjaw itzˈjxin tuj cyamecy, tuˈn tel tiiˈnxin tipemal taaw cyamecy. Juˈtzen e tcamaxin tibaj taaw il. 15 Juˈtzen e tbinchaxin tuˈntzen cytzokpaj xjal tiˈj ttz̈i cyamecy cyiˈj, cuma tuˈntzen ttz̈i cyamecy cyiˈj eteˈcx tjakˈ tcawbil taaw il.

16 At juntl tumel tiken il tiˈj oc Tcwal Dios te xjal. Nuket juˈ tajxin tuˈn tonenxin cye ángel, juˈtle il tiˈj tuˈn tocxin te ángel. Pero juˈ e labte texin te onlte cye xjal. Juˈ tzunj oquexin te xjal, bix te tiyˈjil ootxa kchman Abraham. 17 Ilxix tiˈj tuˈn ocxin junx kuya, ejooˈ termanoxin, tuˈntzen tbint tuˈn tponxin twitz Dios te yolel kiˈj. O ponxin twitz Dios tuˈntzen tocxin te nintzaj kpala jiquenxix bix n‑oc kˈakˈen tcˈuˈjxin kiˈj, bix tuˈntzen tchjet chojbil kil tuˈnxin. 18 Otzen tziyˈx qˈuixcˈaj tuˈnxin, bix ocxin tuj niyˈbebl tuˈn taaw il, pero min e tkeyxin. Juˈ tzunj jaxin onlte ke oj koc tuj niyˈbebl.