A A A A A
Bible Book List

HEBREOS 13 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Jbaˈn tuˈn tbint kuˈn tuˈn ttzalaj Dios kiˈj

13  Yaltzen jaˈlewe, key hermano, cxeˈl nkˈumena jun tumel tuˈn ti tten tuˈn t‑xiˈ kiiˈn jun kchunkˈlal tuj tumel. Cyiiˈnx tuˈn toc takˈ cyermaney ocslal cyey. Cxeˈlxix kcˈuˈj tiˈ jun xjal oj tpon kja. Miˈn tzˈetz klomoˈn kja cywitz. Tuˈn nxiˈ kkˈoˈn posada te juntl, kape jacˈa kiikˈ jun nim xtalbil. Juˈ e baj nejl. At juun xjal e xiˈ kˈonte cyposada te cab xjal min cytzkiˈn xjal cywitz, bix yaj eltl cyniyˈ tiˈj ángelke.

Cˈulel tuj kcˈuˈj cyiˈj kej ocslal eteˈcx tuj tzeeˈ nuk tiˈ tyol Dios. Ko xeˈl cyeyˈlcye, tuˈntzen tel kniyˈ tiˈj alcye qˈuixcˈaj eteˈ. Bix cˈulel tuj kcˈuˈj tuˈn at lastim cyiˈj kej nchi baj yaset, cuma chˈinnchˈe pjel kiˈj juˈwa.

Cykilca koˈ cˈoquel kcˈuˈj tiˈj knajleˈn. Baˈn tuj twitz Dios oj najben t‑xuˈl xinak te te twetbil ka ti taj xinak tuya t‑xuˈl, bix juˈx te xuuj tuya tchmil. Katzen nko jyon juntl pajbaj, ja tzunja yaaˈn baˈn tuj twitz Dios. Ckˈol Dios castiwa ka chˈimacˈa xuuj tzyuˈn tuˈn jun xjal yaaˈn najlel, bix juˈx kej najlel ka nchi jyon juntl cypaj.

Miˈn ko cub ten nuk kkˈinemal kaj. Miˈn tziyˈ tuj kcˈuˈj tisenj te kuya at, sino ko temel tuj tumel tuya alcye chˈin at kuya, nimle, chˈinle. Miˈn tzˈoc ke kcˈuˈj tiˈ pwak, cuma ja Dios cˈojlal ke. Tz̈i Dios: “Te junx maj mlay chi cyaj nkˈoˈna bix mlay chi el wiqˈuena.” Juˈ tzunj baˈn t‑xiˈ kkˈumen tuya cykil kcˈuˈj jyol lu tuj tyol Dios: “Ja Kman Kaaw onl te ke. Juˈ tzunj mintiiˈ ttz̈i kiˈj alcye cˈoquel cybinchaˈn xjal kiˈj.”

Cˈulel tuj kcˈuˈj tiˈj kej tneel xjal ul kˈinte tyol Dios tiˈj Jesús te ke. Cwel kbisen tiˈ iˈtzenke tuya cyocslabl tiˈ Jesús, bix kiiˈxse tisenj cye. Bix cwel kbisen tisenj cye. E cykba cyjulu: “Tuj tneel bix jaˈlewe bix te yaj Jesús jax. Mlay tchˈixbe tnaabl,” tz̈i ke t‑akˈanal Dios nejl. Juˈ tzunj miˈn ko oc ten ebilte niyˈtl j‑acˈaj xnakˈtzbil tzul kxol, tisen tzunj xnakˈtzbil kˈiˈn cyuˈnj xjal nchi xnakˈtzan ke tuˈn at kipemal tuˈn Dios il tiˈj tuˈn t‑xiˈ kiiˈn ttxolanj te nejl tiˈj ti cxeˈl kwaaˈn. Pero tej ttxolanj lu mintiiˈ o tzˈajbeˈna cyej xjal nxiˈ cyiiˈn. Ckiikˈelte kipemal tuˈn Dios, yaaˈn tuˈn t‑xiˈ kiiˈn jun ley te waabj, sino tuˈn t‑xtalbil Jesús. 10 Kej nxiˈx cycˈuˈj tiˈ alimaj te chojbil cyil mintiiˈ cyoclen tuˈn cyiikˈente t‑xtalbil Jesús, tisenj mintiiˈ cyoclen tuˈn cyiikˈente tchuˈl alimaj nxiˈ oyet te chojbil cyil, cuma ja tzunj chojbil cyil jatzen jun techel tiˈ Jesús, bix ja tzunj tchuˈl chojbil cyil jatzen jun techel t‑xtalbil ncyiikˈente te Jesús. Pero te ke at koclen, cuma nxiˈ kcˈuˈj tiˈ Jesús te chojbil kil. 11 Ktzkiˈntl tuj religión te ootxa o cyaj kkˈoˈn ke pala nxiˈ cyoyen ttz̈qˈuel alimaj te Dios twiˈ altar bix nxiˈ cychyoˈn cychuˈl alimaj. Pero jun maj jaca jnabkˈi n‑ocx jnintzaj pala tuj Masxsen Xjan Lugar te tz̈itlte ttz̈qˈuel alimaj te chojbil il. Ja tzunj alimaj nxiˈ oyet te kˈolte jttz̈qˈuel bix ncub patet tiˈjxe tnom jaaˈ najle ke xjal. Bix mintiiˈ tuˈn t‑xiˈ cychyoˈn pala t‑xumlal ja alimaj lu. Min najben te kˈol tipemal cychunkˈlal xjal. Ja tzunj lu jun techel. 12 Tisenj ncub patet ke alimaj tiˈjxe tnom te techel, juˈxse e cub byet Jesús tiˈjxe Jerusalén, tuˈntzen toc ttz̈qˈuelxin te txˈajbil cykil kil. 13 Juˈ tzunj miˈn cub kbisen tiˈj min tzˈajbentl, sino juˈ ko xeˈl lpe tiˈ Jesús. Pero cyiw chˈin. Jatzen Jesús iyˈxe jun chˈixew tuˈnxin ex xeˈt tiˈjxe tnom, bix juˈxse ke, ka etoˈc tuya Jesús, il tiˈj tuˈn tiyˈx chˈixew kuˈn. Il tiˈj qˈuiyax xmucchaj yol kuˈn ka ma tzˈel kxooˈn kreligión te ootxa tuˈntzen kxiˈ lpe tiˈ Jesús. 14 Tisen tiˈjxe tnom etoˈ jaˈlewe. Pero te ke, mintiiˈ jun tnom twitz txˈotxˈ te junx maj. Alcyej tzin kyoˈn ja tej tnom te junx maj.

15 Juˈ tzunj, cuma tuˈn Jesús at koclen tuˈn kpon tuya Dios, cxeˈl kkˈoˈn chjonte te Dios bix cjawel kniman tbi bix ko bitzen te Dios. Oj tbint jlu kuˈn, jatzen jun oybil nxiˈ kkˈoˈn te Dios. 16 Bix miˈn tzˈel tuj kcˈuˈj tuˈn kbinchante jun baˈn bix tuˈn tbaj konen kiib. Juˈx jlu jun oybil baˈn t‑xiˈ kkˈoˈn te Dios, bix baˈn tuj twitzxin.

17 Cybinx kej nchi cawen cyibaja tuj taakˈen Dios. Jax cykˈaˈ jun cycwent te Dios, cuma ejeeˈtzen kˈil cwent cyiˈja ti xbaj cyey tuya cynaabla cywitz. Juˈ tzunj, chi elelxixa baˈn, tuˈntzen jun cyaakˈen te cawel cyibaja ttz̈yalxix, yaaˈntzen bisbajil, bix tuˈntzen baˈn t‑xiˈ cykˈoˈn jun baˈn cycwent cyiˈja. Ka ejeeˈy nuk jun tqˈueyel cyexin, lastim key.

18 Chi naˈnxa Dios wiˈja. Tuj nwitza baˈn nnaabla cuma mintiiˈ jun nkaˈyel n‑oc takˈ weya, bix waja tuˈn nnajaˈna jiquenxix. 19 Chi naˈna Dios wiˈja tuˈntzen npon najtla cyuyey.

Jun mancˈbil kˈolbebl cye ke akˈanal tuj tyol Dios bix te cykilcatl ocslal

20 Key hermano, Dios o tzˈoc tuj jun nintzaj bix acˈaj trat nincˈuˈn tuˈn tcyamecy Jesús, bix o jaw titzˈjsaˈnxin Kaaw Jesús tuj cyamecy, bix o tzˈoc tkˈoˈnxin Jesús te nintzaj cylel ke. Ja jun Dios tzin tkˈoˈn nim tbanel. 21 Nuket chi cub tena tuj jun baˈn cynaabla, tuˈn tbint cykil tajbil Dios cyuˈna. Bix nuket cyaja tuˈn takˈanan Dios tuj cyanema tuˈn cycyaj tzˈaklxix cynaabla. Tuˈn Jesús nakˈanan Dios tuj cyanema. ¡Nimjxit tbi Jesús te junx maj! Nuket juˈwa.

22 Bueno, key hermano, cxeˈl ncubsaˈn nwitz cyey tuˈn cyocslantey ja yol lu te nimsabl cycˈuˈja. Ja uˈj lu cyiw chˈin tyol jilj, pero il tiˈj.

23 At jun tpocbal Hermano Timoteo. O tzˈetz tuj tzeeˈ. Katzen ma pon naj wuyena, jatzele cxeˈl kˈinte weya oj npona cyuyey.

24 Nxiˈ nkˈoˈna jun kˈolbebl cyeke entera ke akˈanal tuj tyol Dios, bix cykilcatl ocslal. Bix ke ocslal te Italia at jun kˈolbebl cyuˈn te cyey.

25 Diosxit cyˈiwlante cykilcakey. Oˈcx nyolja.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes