A A A A A
Bible Book List

HEBREOS 12 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Waral cäkil wi chi rajwaxic cujchoman chrij ri Jesús jeˈ ta ne chi tajin cäkil u wäch

12  Rumal cˈu rech chi ri uj sutim kij cumal qˈuialaj winak ri qui kˈalajisam ri qui cojonic, kaya baˈ apan jelaˈ ri cuya latzˈ chke, xukujeˈ ri mac ri cujukˈatej. Kachajij paciencia pa ri ka binem ri cˈo na chkawäch. Chujchoman chrij ri Jesús ri cäyoˈw chke chi cujcojonic, cuban cˈut chi kas jeˈ quel na. Ri Areˈ xuchˈij ri cämical cho ri cruz, man nim tä xril wi waˈ, pune xel u qˈuixbal. Je riˈ, rumal chi retam chi aretak cocˈow ri cˈäx, curik na nimalaj quicotemal. Xtˈuyi cˈu pa ru wiquiäkˈab ri Dios chilaˈ chicaj.

Chixchoman baˈ chrij waˈ ri cˈutbal ri xuya can ri Jesús. Ri Areˈ xurik nimalaj cˈäx pa qui kˈab ri ajmaquib. Je riˈ chixchomanok rech man quixcos tä ix, man quixbison taj, cuban ta cˈu quieb i cˈux. Ri ix cˈut man ix opaninak tä cho ri cämical pa ri chˈoj ri tajin quiban chrij ri mac. ¿A sachinak pa i jolom ri pixbenic ri u yoˈm ri Dios chiwe rumal chi ix ralcˈual ri Areˈ? Je waˈ cubij pa ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic:

Walcˈual, cˈäx manaˈ
aretak cäcˈäjisax a wäch
rumal ri Kajaw Dios.
Xa cˈu che a tijoxic waˈ.
Matbisonic aretak catuyajo.
Je riˈ, rumal chi ri Kajaw Dios
cucˈäjisaj u wäch
jachin ri lokˈ cäril wi,
cuyaj cˈu na jachin ri cucˈam
che ralcˈual, ―cächaˈ. Chichˈija baˈ ix aretak ri Dios cucˈäjisaj i wäch, rumal chi are cˈutbal chi ri Areˈ u banom ralcˈual chiwe. Je riˈ, rumal chi man cˈo tä jun alcˈualaxel ri mat cäcˈäjisax u wäch rumal ru tat. Are cˈu we ri Dios man cucˈäjisaj tä i wäch, jeˈ jas ri cuban chque conojel ri ralcˈual, xa man kas ix alcˈualaxel tä riˈ, xane xa man kˈalaj tä u wäch riˈ jachin ri i tat. Nabe canok, aretak uj acˈalab na, ri ka nan ka tat waral cho we uwächulew xquicˈäjisaj ka wäch. Nim cˈut xekil wi. ¿A mat utz na riˈ we ta cäkaya kib pa nimaxic che ri ka Tat ri cˈo chilaˈ chicaj rech cˈo ri ka cˈaslemal? ¡Jeˈ, je riˈ! 10 Ri ka nan ka tat waral cho ruwächulew xquicˈäjisaj ka wäch quieb oxib junab jas ri utz xquil wi ri e areˈ rech utz cujel pa we cˈaslemal riˈ ri xa cäqˈuisic. Are cˈu ri Dios cucˈäjisaj ka wäch rech kas utz cujelic, che ka tasic chrij ri etzelal, jeˈ jas ri Areˈ tastal chrij ronojel u wäch etzelal. 11 Kas tzij cˈut chi aretak cäcˈäjisax ka wäch man cˈo tä jumul riˈ ri xa ta cujquicotic, xane xa cˈäx cäkanaˈ. Pune je riˈ, we cˈu rumal chi cäcˈäjisax ka wäch cäketamaj u banic ri jicomal pa ri ka cˈaslemal, cäkaˈn na ronojel u wäch utzil riˈ, cuxlan cˈu na ri kanimaˈ.

Waral cäkil wi ri cˈäx ri curik jun we cäretzelaj u wäch ru tokˈob ri Dios

12 Je cˈu riˈ, mixbison baˈ, muban quieb i cˈux jeˈ ta ne chi xa cosinak ri i kˈab, siquirinak cˈu ri iwakan. 13 Are chitzucuj ri be ri jicom rech chilaˈ quixbin wi. Je riˈ rech ri jun ri cuban quieb u cˈux, ri xak cäbisonic, cäquicot na, junam jas ri jun winak ri u banom cˈäx ri rakan cutzir na, man cuban tä chi cˈäx.

14 Chicojo i chukˈab rech cˈo utzil chixol nimalaj iwonojel. Chitasa iwib chrij ronojel u wäch etzelal, rumal chi we man chˈajchˈoj ru cˈaslemal jun cho ri Dios, man cäril tä riˈ u wäch ri Kajaw Jesús. 15 Chiwila iwib rech cˈo ne jun chiwe ri mat curik ri nimalaj u tokˈob ri Dios. Cˈo ne jun chiwe mubano jeˈ jas jun itzel ticoˈn ri cuya latzˈ, ri cuban cˈäx chque conojel ri niqˈuiaj ticoˈn chic. 16 Cˈo baˈ jun chiwe jeˈ mubano xa jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab, o cuban na ri äwas u banic, jas ri xuban ri Esaú ri xa rumal jun riquil xucˈayij ri tewchibal ri yaˈtal che ri nabeal ala. 17 Iwetam cˈu ix chi te riˈ aretak ri Esaú xraj xtewchixic, man xcowin tä chi ru tat xutewchij. Pune sibalaj xokˈ ri Esaú, man xurik tä chi ri areˈ jas xuban chuqˈuexic ri xbantaj rumal.

18 Ri ix man ix opaninak taj cho ri juyub Sinaí u biˈ ri kas cˈo wi, ri sibalaj cänicowic, ri cˈo wi kˈekum, kˈekmuj, xukujeˈ nimalaj kˈekal jäb, jawijeˈ ri xeopan ri winak aj Israel ojer. 19 Ri ix man i tom tä ru chˈabal ri trompeta, man i tom tä cˈu ru chˈabal ri Dios ri xchˈaw lok puwiˈ ri juyub cucˈ ri winak. Ri xetow ru chˈabal ri Dios xquitaˈ tokˈob chi mechˈabex chic. 20 Je riˈ, rumal chi sibalaj xquixej quib aretak xquita ri takanic ri cubij: “Jachin ri cäpaki lok, pune ta ne xa jun awaj, we cäpaki lok puwiˈ we juyub riˈ, cäcämisax na chabaj o cäjut na che lanza,” ―cächaˈ. 21 ¡Sibalaj xibibal ri xilitajic! Je riˈ chi ri ka mam Moisés xubij: “Quinbirbitic rumal chi sibalaj quinxej wib,” ―xchaˈ.

22 Ri ix cˈut ix opaninak cho ri nimalaj juyub Sión, cho ru tinimit ri cˈaslic Dios, ri Jerusalén ri cˈo chilaˈ chicaj, jawijeˈ e cˈo wi qˈuia mil ángeles. 23 We ángeles riˈ qui mulim quib chukˈijilaxic ri Dios. Ix opaninak cˈu ix cucˈ ri ralcˈual ri Dios ri tzˈibtal ri qui biˈ chilaˈ chicaj. Ri ix opaninak cho ri Dios ri Kˈatal Tzij ri cˈo pa qui wiˈ conojel. I mulim cˈu iwib cucˈ ri canimaˈ ri utzalaj tak winak ri banom utz che ri qui cˈaslemal rumal ri Dios. 24 Ri ix cˈut, ix opaninak rucˈ ri Jesús ri cojol tzij ri xuban ri cˈacˈ trato. Are cuˈl i cˈux chrij ru quiqˈuel ri xuchicoj ri Areˈ. Are quiqˈuel waˈ ri cukˈalajisaj ri utz na chuwäch ri cukˈalajisaj ru quiqˈuel ri ka mam Abel.

25 Chiwila baˈ iwib, miwetzelaj u wäch ri Jun ri tajin cächˈawic, xane chitatabej. Man cˈo tä jun chque ri winak aj Israel ri xcowinic xutoˈ rib aretak xquetzelaj u wäch ri Dios ri xeupixbaj waral cho we uwächulew rumal ri ka mam Moisés. We je riˈ, ¿a cujcowin ne lo uj cäkatoˈ kib we cäketzelaj u wäch ri Jun ri cujupixbaj lok chilaˈ chicaj? ¡Man cujcowin taj! 26 Ru chˈabal ri Dios ri xtataj pa ri ojer tak kˈij xuyacyaˈ ruwächulew. Cämic cˈut cubij ri Dios: “Jumul chic man xuwi tä chi ruwächulew quinyacyaˈ, xane xukujeˈ ri caj,” ―cächaˈ. 27 Aretak cubij “jumul chic”, quel cubij waˈ chi ri Dios cusach na qui wäch ri jastak ri e u banom ri cuyaˈ queslabic, cäcanaj cˈu na canok ri man cuyaˈ taj cäslabisaxic. 28 Ru takanic ri Dios ri cäpe na pa ka wiˈ, man cˈo tä jun cäcowinic quelsanic. Rumal riˈ, kaya baˈ maltioxinic che ri Dios, kakˈijilaj cˈut. Kaxej baˈ kib chuwäch, nim cˈu kila wi. Are cˈu waˈ ri cäkaj chuwäch ri Areˈ. 29 Je riˈ, rumal chi ri ka Dios are jeˈ jas jun kˈakˈ ri cusach u wäch ronojel.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes