A A A A A
Bible Book List

HEBREOS 11 Uspanteco (USP)

Ri cubˈarbˈ jchˈolak yak jwinak Kakaj Dios

11  Ri jcubˈarbˈ kachˈol, riˈ rulbˈej chi kes tzˈetel tzˈet tina kacˈultakna ri tijin tikulbˈejtak. Y ticubˈar kachˈol chi tzˈetiˈ mak kelen ri taˈ tikiltak jwich. Kamam ojrtaktzij tziyiˈ xilsajtak jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Dios. Jwiˈl cubˈul kachˈol chirij Kakaj Dios xketemajtak chi Kakaj Dios laˈke Jyolj xan juntir ri wiˈ wich kˈijsak. Jwiˈliˈli ketamiˈ chi juntir ri tijin tikiltak lajori laˈ ri taˈ tijnaˈ tiilsaj jwich xansaj.

Abel jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios xsuj jun sipan re Kakaj Dios, ri mas kus chiwch ri xsuj Caín re Kakaj Dios. Jwiˈl cubˈul jchˈol Abel chirij Kakaj Dios, Kakaj Dios xij chi sucˈuliˈ ranm chiwch y xij chirij chi tziyiˈ lawiˈ ri xsuj. Y onque Abel camnakchak, pero jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios nicˈ riqˈuil aj tichˈaˈwna jwiˈl riˈ re jun cˈutbˈire chikawch lajori.

Enoc jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios, xcˈamsajbˈi jwiˈl Kakaj Dios pi yoˈl pire maˈ xkˈax li camic, taˈ chiquiˈ xtaˈmaj jwiˈl xcˈamsajbˈi jwiˈl Kakaj Dios. Pero cuando ajquiˈ chi cˈamsajbˈi lecj jwiˈl Kakaj Dios, Enoc tziyiˈ xan jwiˈl xanaˈ lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios. Jun cristian ri taˈ cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios taˈ tzi tiilsaj jwiˈl Kakaj Dios lawiˈ ri tran. Jwiˈl nen raj tioc laj jkˈabˈ Kakaj Dios rajwaxiˈ tijcoj chi tzˈetiˈ wiˈ Kakaj Dios y tijcoj chi Kakaj Dios tijyaˈ utzil rechak yak ri titocowtak re.

Noé jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios, xcojaˈ cuando xijsaj re jwiˈl Kakaj Dios chi wiˈ nen tibˈansaj ri ajquiˈ ilan. Re xcojaˈ jkˈij Kakaj Dios, laj or xoc chi jbˈanic jun arc pire tijcolwiˈ yak ralcˈwal pach rixokl y yak ralbˈ. Noé jwiˈl xcubˈar jchˈol chirij Kakaj Dios xresaj chi sakil chi juntir cristian taˈ xcojontak chiwch Kakaj Dios y jilonli re xcˈulaˈ juntir jwich utzil ri tijyeˈ Kakaj Dios re jwiˈlke xcubˈar jchˈol chirij.

Abraham jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios, xcojaˈ ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Dios cuando xchˈabˈej, xelbˈi pire tibˈe laˈ man luwar ri tina yeˈsajna re pire jtextament, xcan jyeˈ rulew, xecˈ chi maˈ retam lamas xtaksajbˈi jwiˈl Kakaj Dios. Y jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios, xeˈ waˈx laˈ man luwar ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Dios ri tina ocna pi jtilmit. Pero ajquiˈ chi oc pi jtilmit. Xwaˈx li chinam chapcaˈ xantak Isaac pach Jacob ri quiek rechak xijsaj jwiˈl Kakaj Dios chi tina yeˈsajna man ulew li rechak chapcaˈ xijsaj re Abraham. 10 Abraham xan jilonli jwiˈl tijin trulbˈej man tilmit lecj ri taˈ jsachic jwich, man tilmit li riˈ Kakaj Dios xchomorsan re nen jbˈanic xan y riˈ re xanow.

11 Abraham jwiˈl xcubˈar jchˈol chirij Kakaj Dios onque subˈlaj riˈjlaj cristianchak y Sara ri rixokl taˈ tiwaˈx ralcˈwal, pero Kakaj Dios xanaˈ chi xwaˈx jun ra ricˈlal winak, pero jwiˈlke xcubˈar jchˈol chirij Kakaj Dios chi tranaˈ lawiˈ ri bˈil jwiˈl. 12 Y jilonli Abraham onque subˈlaj riˈjchak xqˈuisiˈyna jcˈajol, ri quiek jwiˈl xwaˈx subˈlaj qˈui yak rijajl ri taˈ ni jun ticwin chi rajlaj chapcaˈ jqˈuiyal mak chˈumil ri wiˈtak lecj o chapcaˈ jqˈuiyal mak sanebˈ ri wiˈtak chiˈ mar.

13 Juntir yak cristian li cubˈuliˈ jchˈolak chi tijcˈulaˈtakaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios cuando xcamtak. Pero jwiˈl cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios xquiˈcottakaˈ chirij ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ri tiyeˈsaj rechak chapcaˈ xriltakbˈi chinaj. Rechak xcˈamaˈtakaˈ jkˈabˈal chi maˈ riˈ taˈ jtilmitak li, jwiˈl rechak kˈaxemke trantak neri wich ulew. 14 Yak cristian ri jilonli tijbˈijtak, laˈke jyoljak tijcˈuttak chi aj tijintakaˈ chi jtoquic ri kes tzˈetel jtilmitak.

15 Rechak witi riˈ xeˈ mas ranmak chi jchomorsaj rij man tilmit ri lamas xeltakwiˈch, roj xkˈajtakaˈ chiquiˈ laj jluwrak. 16 Pero rechak riˈ xeˈ ranmak chirij jun kuslaj tilmit y man tilmit li, riˈ ri wiˈ lecj. Jwiˈliˈli Kakaj Dios taˈ tiqˈuixibˈ tibˈijsaj re chi riˈ re jDiosak yak cristian li y xanaˈ jun tilmit pi rechak lecj.

17 Abraham ri xcˈuluw ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios, nojel ranm roj xsuj Isaac re Kakaj Dios cuando Kakaj Dios raj xril wi kes tzˈet cubˈuliˈ jchˈol chirij onque xike Isaac li ralcˈwal. 18 Y Kakaj Dios xijiˈ re Abraham chirij jcˈajol jilonri:

Awijajl ri tiwaˈx jwiˈliˈ Isaac, xcheˈ re. 19 Abraham retamiˈ chi Kakaj Dios wiˈ jcwinel chi jcˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, jwiˈliˈli chiwch Abraham witi xcam Isaac roj xcwin chiquiˈ Kakaj Dios chi jcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ.

20 Isaac jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios xyeˈ jkˈabˈ chibˈak Jacob pach Esaú pire tijcˈultak mas utzil laj jcˈaslemalak.

21 Jacob jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios cuando raquitzchak maˈ ticamc, xtoxaj ribˈ chibˈ jcarot cuando xnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y xyeˈ jkˈabˈ chibˈak yak quibˈ jcˈajol José chi jyeˈic utzil chibˈak.

22 José, cuando raquitzchak maˈ ticam jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios, xcan jbˈij chi tina esajtaknabˈi yak rijajl Israel Egipto jwiˈl Kakaj Dios. Y José xij nen tibˈansaj re jbˈakel.

23 Jkaj jchuch Moisés jwiˈl cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios xmuktak uxibˈ icˈ Moisés cuando xanch neˈ jwiˈl man ra neˈ li subˈlaj kus rilic. Taˈ xtzaak jchˈolak re man pixabˈ ri bˈil jwiˈl man rey re Egipto.

24 Moisés jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios cuando cˈojol winakchak, taˈ raj xcojsaj pi ricˈlal man jrabˈin man faraón. 25 Riˈ mas tzi xril xansaj cˈax re, pi jpachak yak jwinak Kakaj Dios chiwch tijtij quibˈ uxibˈ kˈij utzil jwiˈlke jbˈanic mac. 26 Moisés li xchomorsaj chi riˈ mas tzi tijcuy jcˈaxcˈol ri tijtij laj jcˈaslemal jwiˈl cubˈuliˈ jchˈol chirij jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, chiwch tijtij utzil jwiˈlke jbˈiomilak mak aj Egipto. Re riˈ bˈesal ranm chirij jtojbˈl ri tina yeˈsajna re jwiˈl Kakaj Dios lecj.

27 Moisés jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios xelbˈi Egipto. Taˈ xtzaak jchˈol chiwch man rey re Egipto onque xpe subˈlaj retzal chirij y taˈ xquibˈaj ranm jwiˈl chapcaˈ tijin tril jwich Kakaj Dios ri mitaˈ tiilsaj jwich. 28 Moisés jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios xtakon pire xcholsaj jbˈanic nimakˈij Pascua y xtak yak rijajl Israel chi jtzˈajic raquitz jquiqˈuel carner laˈ rakan chakˈ jchiˈ richochak pach chibˈ chakˈ jchiˈ richochak pire cuando tikˈax man anjl ajsachal jwich cristian taˈ tijcamsaj mak tra winak ri nabˈealtak re ralcˈwalak yak rijajl Israel.

29 Yak rijajl Israel jwiˈl cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios xkˈaxtak li mar ri jbˈij Quiek chapcaˈ li chekej ulew. Y yak aj Egipto rajak roj xkˈaxtak chic rechak, pero claˈ xjikˈtak. 30 Yak rijajl Israel jwiˈl cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios xtzaak man tusum abˈaj ri wiˈ chirij man tilmit Jericó cuando xsutintak wukubˈ (7) kˈij chirij man tilmit li.

31 Rahab ri jun tzˈiˈlaj anm, jwiˈl cubˈul jchˈol chirij Kakaj Dios taˈ xcam chijxoˈlak mak ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios jwiˈl re xcˈulaˈ laj richoch pi utzil yak rijajl Israel cuando xtawtak chi mukukil chi rilic nen mo jbˈanic man tilmit.

32 In, wiˈ mas roj chwaj tambˈij chawechak, pero taˈ jamalquin chi jbˈij chapcaˈ xantak Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y ri xantak juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr. 33 Rechak jwiˈl cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios xchˈecontakaˈ cuando xchˈoˈjintak riqˈuilak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij re mak tilmit y rechak xanaˈtakaˈ kˈatbˈitzij pi jcholajl cuando xwaˈxtak pi kˈatbˈitzij. Jilonli xcˈulaˈtakaˈ lawiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tijyeˈ rechak. Wiˈ jujun rechak xtzˈapijtakaˈ jchiˈ mak coj, 34 xchuptak nimaktak kˈakˈ, xcolmajtak cuando roj xcamsajtak chi espad, xyeˈsajiˈ jcowil ranmak cuando taˈ jcowil ranmak, xwaˈxiˈ jcwinelak chi chˈoˈj y xchˈecontakaˈ cuando xchˈoˈjintak riqˈuilak mak soldad re jalan tilmit ri jcontrak.

35 Wiˈ jujun anm jwiˈl cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios xcˈastasaj jwich jcamnakak. Wiˈ chiquiˈ jujun cristian jwiˈl cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios xchˈiˈsajtak asta xcamsajtak jwiˈl taˈ rajak xkˈel ribˈak chirij Kakaj Dios pire titaksajtakbˈic. Rechak jilonli xantak pire ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak pire tijtaˈtak tzilaj cˈaslemal ri taˈ jqˈuisic. 36 Wiˈ jujun chic xtijtak cˈax, xitzˈbˈej jwichak, xsecˈsajtak laˈ chicot y jujun chic ximsajtak laˈ caden y xcojsajtak li cars. 37 Y nicˈj chic xcamsajtak chi abˈaj y nicˈj chic xkˈatsaj laj nicˈajlak laˈ seruch y nicˈj chic xcamsajtak chi espad y nicˈj chic xwoˈcottak, tibˈetak jili y tibˈetak jili cojol jtzˈumal carner o qˈuisicˈ jwiˈlak pire ritzˈikak jwiˈl subˈlaj powrtak y subˈlaj xansaj cˈax rechak. 38 Rechak taˈ xcˈular pi rechak xwaˈxtak chijxoˈlak mak cristian ri retake wich ulew. Rechak xwoˈcottak lak chekejtak luwar, xwoˈcottakaˈ lak qˈuicheˈlaj y xwaˈxtak lak pectak abˈaj y lak jul.

39 Juntir ribˈilak tziyiˈ xilsajtak jwiˈl Kakaj Dios jwiˈl cubˈuliˈ jchˈolak chirij. Pero taˈ ni jun rechak xiliw cuando xtaw chiwch lawiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios, 40 jwiˈl Kakaj Dios wiˈ nen xchomorsaj pi ke oj ri masna tzi, pire oj pach rechak nicˈ tikacˈultak lawiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jyeˈna.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes