Add parallel Print Page Options

Jwiˈliˈli maˈ xitaˈke tikacubˈaˈtak kachˈol chirijak mak nabˈetak tijon ri xketemajtak chirij Kakaj Jesucristo, kacojeˈtak jcowil kanm pire tiyuk mas kanoˈj chi jcojic Jyolj Kakaj Dios. Mi kabˈijtak chic mak tijon chirij nen mo tican kayeˈ jbˈanic mak noˈj ri taˈ nen tichacuj y chirij jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Dios. Mi kabˈijtak chic mak tijon chirij jcholajl jbˈanic jaˈtiox, chirij jyeˈic jkˈabˈ jun chibˈak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, chirij cˈastajbˈal y chirij jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran chibˈak cristian ri taˈ jqˈuisic. Rajwaxiˈ kacojeˈtak jcowil kanm pire tiyuk mas kanoˈj chi jcojic Jyolj Kakaj Dios wi Kakaj Dios tijyeˈ luwar chike.

Jwiˈl yak ri wiˈtakchak chi sak, xyeˈsajiˈ sipan rechak jwiˈl Kakaj Dios y rechak xcˈulaˈtakaˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak y xcˈulaˈtakaˈ laj ranmak ri kuslaj Jyolj Kakaj Dios y xricˈajtakaˈ ri jcwinel Kakaj Dios ri wiˈ laˈ mak junabˈ ri tina pena, pero wi rechak tijkˈel ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, taˈ chiquiˈ tijnaˈ ticˈamsajtak chicbˈi pire tijqˈuex jnoˈjak y tijcˈam jkˈabˈal jmacak chiwch Kakaj Dios, jwiˈl ri tijin trantak nicˈ riqˈuil tijin tijcamsajtak jun bˈwelt chic wich curs Jcˈajol Kakaj Dios y tijin tresajtak jqˈuixbˈ chiwchak juntir cristian.

Man ulew ri tijbˈikˈbˈi man jabˈ ri tikej chibˈ tijyaˈ jun tzilaj ticoˈn ri tichocon jwiˈlak mak ri tichacuntak re, man ulew li tijcˈulaˈ utzil riqˈui Kakaj Dios. Pero man ulew ri xike juntir jwich qˈuix tijyeˈw, taˈ nen tichacuj y raquitzchak maˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios y pi qˈuisbˈire tisachsaj jwich li kˈakˈ.

Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, onque jilonli ojchˈaˈw, cubˈuliˈ kachˈol chi juntir ri tijin tabˈantak tziyiˈn, jwiˈl tijin tacˈuttak chi tijin atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak. 10 Kakaj Dios pi jcholajliˈ tran juntir y taˈ tisaach re ri utzil ri xabˈantak y xacˈutaˈtakaˈ chi xalokˈajtakaˈ Kakaj Dios jwiˈl xatˈoˈtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y aj tijiniˈ tabˈantak lajori. 11 Y chikaj chi atak chi ajujunalak taˈ takˈel aybˈak chi jcˈutic chi nojeliˈ awanmak tabˈantak juntir li asta atcamtak pire tacˈultak ri ulbˈel awiˈlak. 12 Taˈ chikaj atwuxtak sakˈor, riˈ chikaj tatakejtak jcˈutuˈnak yak ri cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios y nojel ranmak chi rulbˈej tiyeˈsaj rechak ri sujul jwiˈl Kakaj Dios ojr.

13 Kakaj Dios cuando xij re Abraham chi wiˈ nen tijyeˈ re, taˈ xcoj jbˈij jono chic chi jbˈij chi tzˈetiˈ tijyeˈw, jwiˈl taˈ chiquiˈ jonok mas nim jkˈij chiwch re, jwiˈliˈli jbˈij xcoj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tijyeˈ ri xsuj re 14 cuando xij jilonri:

Tzˈetel tzˈet tina inyeˈna inkˈbˈ chabˈ y tanyaˈ subˈlaj qˈui awijajl, xcheˈ re Abraham. 15 Abraham xcubˈariˈ jchˈol chi rulbˈej ri xijsaj re y jilonli xcˈulaˈ ri xsujsaj re jwiˈl Kakaj Dios.

16 Mak cristian cuando rajak tijbˈijtak jun kelen chi tzˈetiˈn, tijcojtak jbˈij jun ri mas nim jkˈij chiwch rechak chi jbˈij chi tzˈetiˈ ri tijbˈijtak. Y cuando tijcojtak jbˈij jono ri mas nim jkˈij chiwch rechak chi jbˈij chi tzˈetiˈn, taˈ chiquiˈ nen mas titzˈonaj rechak. 17 Y jilon Kakaj Dios riˈ xcoj jbˈij chi jcˈutic chiwchak yak ri ticˈuluwtak re ri sujul jwiˈl re Abraham chi tzˈetiˈ tijyeˈ rechak y taˈ tijqˈuex jchomorsaˈn.

18 Kakaj Dios taˈ tijbˈij joˈslaj tzij. Jilonli man ri xsuj y xij chi tzˈetel tzˈet tranaˈn, riˈ mak quibˈ kelen li ri taˈ chiquiˈ tijqˈuex Kakaj Dios. Jilonli xkajach kibˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire ojjtˈoˈ pire tikacojtak jcowil kanm chi rulbˈej ri sujul chike jwiˈl. 19 Riˈ jcubˈarbˈ kachˈol li kes tiyeˈw jcowil kanm chapcaˈ tran man al laj chˈiˈchˈ ri tiwabˈan re man barc. Y jcubˈarbˈ kachˈol li chirij Kakaj Dios titawiˈ asta li man luwar ri subˈlaj nim jkˈij ri wiˈ chirij man itzˈik ri cojol pire tosbˈi jpam richoch Kakaj Dios lecj 20 ri lamas xocwiˈ Kakaj Jesucristo ri xnabˈer chikawch chi jbˈanic jwaˈx kabˈe. Y jiˈkelonli Kakaj Jesucristo xoc pire nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y taˈ tiqˈuexmaj chapcaˈ jbˈanic Melquisedec ri ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios taˈ xqˈuexmajc.