Add parallel Print Page Options

Ri rajwax trantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

13  Mi can ayeˈtak jlokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak jwiˈl awechˈelxiquiˈ aybˈak chirij Kakaj Jesucristo.

Mi sach chawechak jyeˈic jposadak yak ri titawtak laj awichochak jwiˈl wiˈ jujun ojr jilon xantak li, xyaˈtakaˈ jposadak anjl laj richochak y taˈ retamak wi anjltakaˈn.

Iltak cˈur jwichak yak cristian ri wiˈtak li cars, bˈantak chapcaˈ atakaˈ jun watak li cars riqˈuilak. Iltak cˈur jwichak yak ri tibˈansaj cˈax rechak, bˈantak chapcaˈ atakaˈ tibˈansaj cˈax chawechak.

Juntir cristian ri cˈuliˈnaktak jcojeˈ jkˈij jcˈulniquilak y yak ri taˈ cˈuliˈnaktak rajwaxiˈ tijcojtak jkˈijak yak ri cˈuliˈnaktak. Jwiˈl Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri cˈuliˈnaktak ri trechbˈejtak jun cristian chic ri maˈ jcˈulajlak taˈn y tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri taˈ cˈuliˈnaktak ri trechbˈejtak jun cristian ri maˈ jcˈulajlak taˈn.

Cwentij aybˈak mi bˈe awanmak chirij pwak y quiˈcotentak riqˈui nen jnimal ri wiˈ aacˈlak, jwiˈl Kakaj Dios xijiˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj jilonri:
    Atinchajajiˈn, ni jun bˈwelt atcan inyeˈ awicˈan, xcheˈ.

Jilonli cubˈuliˈ kachˈol chi tijnaˈ tikabˈijtak jilonri:
    Riˈ Kakaj Dios ri Kajawl intˈoˈwc, taˈ titzaak inchˈol jwiˈl ri ticwin chi jbˈanic jun cristian chwe, ojcheˈtak.

Cuxtaj awiˈlak yak ajcˈamaltak abˈeak ri xintak Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chawechak. Y cuxtaj awiˈlak nen mo xqˈuisbˈen jcˈaslemalak y cubˈaˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ jcubˈarbˈ jchˈolak rechak chirij Kakaj Jesucristo.

Kakaj Jesucristo taˈ tiqˈuexmaj, riˈ ri wiˈ ojr, ri wiˈ lajori y ri tiwaˈx laˈ mak junabˈ ri tina pena.

Ma yeˈ aybˈak chi subˈem re mak jalantak cˈutuˈn chic. Riˈ li mas tzi pire tijcowirsaj awanmak chirij Kakaj Dios ri subˈlaj xyeˈ rutzil ranm chawechak chiwch tacojtak mak cˈutuˈn ri chirijke wa jaˈ ri taˈ nen xchacuj pi rechak yak cristian ri xcojowtak mak cˈutuˈn li.

10 Oj wiˈ jun kasipan ri yeˈl chiwch Kakaj Dios jalan chiquiˈn y ri sipan li riˈ Kakaj Jesucristo ri taˈ xnaˈ xtij rechak yak ri xchacuntak li nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios.

11 Man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios tijcˈambˈi jquiqˈuel mak awaj li man luwar ri subˈlaj nim jkˈij pire tijsuj re Kakaj Dios pire jtzˈonaj cuybˈi mac, pero mak jtiˈnicl mak awaj jiˈ tibˈe cˈatsaj chirij man luwar lamas wiˈ jchinamak yak rijajl Israel. 12 Jwiˈliˈli Kakaj Jesucristo jiˈ xcam chirij Jerusalén pire xtos cristian pire Kakaj Dios laˈ jquiqˈuel.

13 Jilonli oj rajwaxiˈ kacuyeˈtak cˈax wi ojxutsajtak chapcaˈ xansaj re Kakaj Jesucristo xxutsajiˈn. Wi tikabˈantak jilonli, nicˈ riqˈuil ojesajbˈi chirij Jerusalén chapcaˈ xansaj re Kakaj Jesucristo.

14 Neri wich ulew taˈ ni jono katilmit miti tina saachna jwich, pero tijin tikulbˈejtak man tilmit ri taˈ jsachic jwich ri tipe nen or.

15 Jilonli cocˈxoˈl kanimirsajtak jkˈij Kakaj Dios jwiˈlke ri xan Kakaj Jesucristo. Riˈ jnimirsaj jkˈij jbˈij Kakaj Dios li ri tikabˈantak laˈ káchiˈ pi jqˈuexwach tikasujtak awaj re Kakaj Dios pire jtzˈonaj cuybˈi mac.

16 Y mi sach chawechak jbˈanic utzil chawibˈil aybˈak y comonajtak kelen awechak riqˈui jun chic, riˈ li ri tzi tril Kakaj Dios jwiˈl jbˈanic jilonli niqˈuiˈ chapcaˈ awaj ri tisujsaj re Kakaj Dios.

17 Cojontak chiwchak yak ajcˈamaltak abˈeak y bˈantak lawiˈ ri tijbˈijtak chawechak chi tabˈantak, jwiˈl jchacak rechak riˈ jchajaj awanmak y rechak tina cˈotsajna jchiˈak jwiˈl Kakaj Dios nen mo jchajaj awanmak xantak. Bˈantak lawiˈ raj rechak tabˈantak pire tiwaˈx jun quiˈcotemal laj ranmak y ma yeˈtak bˈis laj ranmak jwiˈl taˈ tabˈantak lawiˈ ri tijbˈijtak chawechak. Wi taˈ tabˈantak nen tijbˈijtak, taˈ nen tichacuj pi awechak.

18 Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios chikij jwiˈl cubˈuliˈ kachˈol chi wiˈ tzitaklaj noˈj laj kanm y chikaj tikatakej jbˈanic mak tzitaklaj noˈj li. 19 Tantzˈonaj tokˈobˈ chawechak, chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios chwij pire tijyeˈ luwar chwe inkˈaj chic laj or aacˈlak.

Qˈuisbˈire man wuj ri

20 Lajori chwaj chi Kakaj Dios ri ajyeˈl utzil laj kanm, ri xcˈastasan jwich Kakaj Jesucristo ri Kajawl laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, ri chapcaˈ nimlaj jbˈabˈal ajyukˈ re carner, ri laˈ jquiqˈuel xan jun aacˈ chomorsaˈn ri taˈ jqˈuisic. 21 Y riˈ chwaj chi Kakaj Dios li tran chawechak pire atcwintak chi jbˈanic juntir lawiˈ ri tzi y tabˈantak lawiˈ raj re tabˈantak jwiˈl Kakaj Jesucristo tibˈanow chike chi ojcwintak chi jbˈanic lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios.

¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Jesucristo y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij! Jiloniˈn.

22 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tantzˈonaj tokˈobˈ chawechak chi cowirsaj awanmak chi jtaic mak yoloj ri tiyeˈw anoˈjak ri xintzˈibˈajbˈi pi awechak laˈ quibˈ uxibˈ yoloj.

23 Chwaj tawetemajtak chi Timoteo ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo xeliˈ li cars. Wi tipe laj or wiqˈuil, tancˈamaˈbˈi chwij cuando imbˈe chi asolajcak.

24 Yeˈtak rutzil jwichak juntir yak ajcˈamaltak abˈeak y juntir yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. Yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo aj Italia tijtaktakbˈi rutzil awchak.

25 Chwaj chi Kakaj Dios tijyeˈ rutzil ranm chawechak atak juntir. Jiloniˈn.