Add parallel Print Page Options

Kakaj Dios tijpixibˈajiˈ yak ralcˈwal

12  Jwiˈl oj chapcaˈ sutuliˈ kij jwiˈlak subˈlaj cristian ri xcˈutuwtak chi rechak cubˈuliˈ jchˈolak chirij Kakaj Dios, jwiˈliˈli rajwaxiˈ can kayeˈtak juntir mak mac ri tikˈatow kawch pire maˈ tikabˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tikabˈantak. Kacojeˈtak jcowil kanm chi jtakej jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tikabˈantak laj kacˈaslemal chapcaˈ tran jun ajjol tina ranna lawiˈ rajwax tran pire tichˈeconc. Jwiˈliˈli kacojeˈtak retal nen xan laj jcˈaslemal Kakaj Jesucristo ri xyeˈw jcubˈarbˈ kachˈol y ri titzˈakatsan jcubˈarbˈ kachˈol. Kakaj Jesucristo jwiˈl riˈ raj tijtaˈ man quiˈcotemal ri tina yeˈsajna re, xcuyaˈ man cˈaxlaj camic cuando xtzˈocsaj wich curs y taˈ xqˈuixibˈ jilon jcamic li y lajori xcubˈariˈ laj jpaach Kakaj Dios lecj.

Cojtak retal chirij ri xcan jcˈuteˈ Kakaj Jesucristo ri xcuyuw juntir cˈax ri xansaj re jwiˈlak mak ajmacbˈ. Cojtak retal pire maˈ tiqˈuistaj awanmak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak y pire maˈ taquibˈaj awanmak, jwiˈl atak ajquiˈ chi el junquitz aquiqˈuelak chi jtijic akˈijak pire maˈ atkejtak li mac.

Xsaachiˈ chawechak mak yoloj ri tiyeˈw jcowil awanmak ri atak ralcˈwal Kakaj Dios ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri:
    At walcˈwal, mi pe awetzal cuando ticˈachsaj awch jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl y ma quibˈaj awanm cuando atjpixibˈaj.
    Kakaj Dios ri Kajawl tijpixibˈajiˈ juntir yak ri tijlokˈaj y tijcˈachaˈ jwichak yak ri tijcoj pi ralcˈwal, ticheˈ.

Jilonli cuytak cˈax ri tatijtak jwiˈl riˈ li jqˈuexwach cˈachbˈi awchak tran Kakaj Dios. Tijin tran chawechak jilonli jwiˈl atakaˈ ralcˈwal, jwiˈl taˈ ni jono cristian miti ticˈachsaj jwich jwiˈl jkaj.

Pero atak, wi mitaˈ ticˈachsaj awchak jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ tran rechak yak ralcˈwal, maˈ atak taˈ tzˈetel ralcˈwal Kakaj Dios, nicˈ riqˈuil taˈ naˈl nen akajak.

Cuando aj ojiˈ acˈl, ticˈachsajiˈ kawch jwiˈl kakaj kachuch y tikacojaˈtakaˈ jkˈijak. Jwiˈliˈli lajori rajwaxiˈ nojel kanm tikayeˈ kibˈ ticˈachsaj kawch jwiˈl Kakaj Dios ri rajw kasantil y jilonli tikataˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic.

10 Kakaj kachuch xcˈachaˈtakaˈ kawch quibˈ uxibˈ junabˈ chapcaˈ ri tzi triltak rechak pire xojjtijojtak chi jbˈanic lawiˈ ri tzi. Y Kakaj Dios tijcˈachaˈ kawch, pero pirechiˈ utzil pi ke, pire ojjtos re mak etzltak noˈj chapcaˈ re tosemiˈ ribˈ re mak etzltak noˈj. 11 Cuando tijin ticˈachsaj jwich jun cristian, taˈ tiquiˈcotc, cˈaxiˈ tricˈaj, pero cuando jorok cˈachsajiˈ jwich, tretemajiˈ jbˈanic juntir pi jcholajl y tijtaˈ juntir jwich utzil laj ranm.

Mak ri tixutuwtak re Kakaj Dios

12 Jwiˈliˈli coj jcowil awanmak chapcaˈ tayeˈtak chic jchokˈbˈ akˈbˈak ri cosolchak y achˈecak ri taˈ chiquiˈ jchokˈbˈ 13 y nicˈ riqˈuil tatoc abˈeak sucˈul pire titzibˈwiˈ awakanak ri chapcaˈ coˈx y chapcaˈ taˈ tran mas cotquic.

14 Coj jcowil awanmak chi waˈxem pi utzil riqˈuilak juntir cristian. Rajwaxiˈ tos aybˈak re mak etzltak noˈj laj acˈaslemalak jwiˈl wi mitaˈ tibˈansaj jilonli taˈ ni jun titaw riqˈuil Kakaj Dios ri Kajawl.

15 Chajaj aybˈak pire maˈ wiˈ jono chawechak jwiˈl tijtos ribˈ chirij Kakaj Dios taˈ tijcˈul ri tijyeˈ Kakaj Dios chawechak jwiˈl rutzil ranm chawijak y pire maˈ tiwaˈx jono chawechak pi ajbˈanal cˈax re acˈaslemalak chapcaˈ jun cˈalaj woron tranaˈ cˈa re jun kelen chic. 16 Ni jono chawechak mi ran tzˈiˈal. Ni jono mi ran ri mitaˈ tzi chiwch Kakaj Dios chapcaˈ xan Esaú xcˈayaj rekleˈn re nabˈeal chiwch jun lak tiˈbˈel wa. 17 Atak awetamakiˈ chi cuando Esaú riˈ raj roj xyeˈ jkˈabˈ jkaj chibˈ chi jyeˈic utzil re, pero taˈ chiquiˈ xnaˈw. Onque subˈlaj xrokˈbˈej ribˈ chi jbˈij re jkaj chi tijyeˈ jkˈabˈ chibˈ pire tijcˈul utzil, pero taˈ chiquiˈ xcwin chi jqˈuexic lawiˈ ri xan.

18 Atak taˈ xattawtak chijcˈulel jun witz ri tijnaˈ tichapsaj ri wiˈ jkˈakˈal, ni taˈ xattawtak chijcˈulel lamas wiˈ ukuˈmal y quiekˈekˈ tew pach quiekuljaw, 19 ni lamas xtasaj tiokˈsaj trompet y lamas xaanch jun chˈaˈwem. Amamak ri xtatak man chˈaˈwem li xtzˈonajtak tokˈobˈ chi mi chˈabˈejtak chic jilonli, 20 jwiˈl taˈ ticwintak chi jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij man pixabˈ ri tijbˈij jilonri:

Wi wiˈ jono cristian o jono awaj tijutun chijcˈulel man witz y tijyakˈ chi akan, ticamsajiˈ chi abˈaj, ticheˈ.

21 Subˈlaj tzakom chˈolal rilic juntir ri xilsajc, jwiˈliˈli Moisés xij:
    Inchak querquen jwiˈl jtzakic inchˈol, xcheˈ.

22 Pero atak jiˈ xattawtak laˈ man witz ri jbˈij Sión, laˈ Jerusalén ri wiˈ lecj ri jtilmit Kakaj Dios ri yoˈl ri lamas mulbˈem ribˈak subˈlaj mil chi anjl pi quiˈcotemal chi jbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 23 Y xattawtakaˈ chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri yak nabˈeal ri tzˈibˈal jbˈijak lecj y xattawtakaˈ riqˈui Kakaj Dios ri jbˈabˈal kˈatbˈitzij chibˈak juntir y xattawtakaˈ riqˈuilak yak jsantilak yak cristian ri sucˈulbˈisalchak ranmak jwiˈl Kakaj Dios. 24 Y xattawtakaˈ riqˈui Kakaj Jesucristo ri xanow jun aacˈ chomorsaˈn riqˈui Kakaj Dios chikij laˈ jquiqˈuel ri nicˈ riqˈuil xquitzquij ri masna tzi ri tijbˈij chike chiwch ri tijbˈij jquiqˈuel Abel.

25 Jwiˈliˈli tike acwentij aybˈak, ma xuttak Kakaj Dios ri ojchˈabˈentak. Wi mitaˈ xcolmajtak yak ri taˈ xcojontak chiwch Kakaj Dios cuando xchˈabˈejtak neri wich ulew chi jbˈij rechak nen rajwax trantak, riˈticˈu chic ojcolmajtak oj wi tikaxuttak Kakaj Dios ri ojchˈabˈench lecj chi jbˈij chike nen tikabˈantak.

26 Ojr cuando xchˈaˈw Kakaj Dios bˈa witz, jyolj yaltir xyucxij ulew, pero lajori Kakaj Dios bˈiliˈ jwiˈl jilonri:
    Cuando inchˈaˈw jun bˈwelt chic, maˈ xitaˈke ulew tiyucxinc, tina yucxinna caj, xcheˈ. 27 Man yoloj ri tijbˈij: Jun bˈwelt chic, ticheˈ, tijin tijbˈij chi tresajiˈ laj jluwr juntir ri bˈanal jwiˈl ri tike silibˈc, xichak ticantak lawiˈ ri taˈ tisilibˈc.

28 Jilonli tijin tikacˈultak jtakon Kakaj Dios ri tran chikabˈ ri tijyeˈ chike ri taˈ tisilibˈc, rajwaxiˈ kacˈomowajtak re Kakaj Dios. Kanimirsajtak jkˈij Kakaj Dios riqˈui nojel kanm chapcaˈ ri tzi tril Kakaj Dios y kacojeˈtak jkˈij, 29 jwiˈl Kakaj Dios niqˈuiˈ chapcaˈ jun kˈakˈ ri ticwin chi jsachic jwich juntir.