Add parallel Print Page Options

Xike Kakaj Jesucristo xyeˈ ribˈ pi camic

10  Jpixbˈ Kakaj Dios chapcaˈ jnachke mak nimaktak utzil ri tina pena jwiˈl maˈ riˈ taˈ ri kes tzˈetel tzˈet ri wiˈ lecj. Jwiˈliˈli mak awaj ri tisujsaj re Kakaj Dios nojel junabˈ ni jun bˈwelt xcwin chi jsucˈulbˈisaj ranmak yak cristian ri ticojowtak jkˈij Kakaj Dios. Witi xcwin mak awaj ri tisujsaj re Kakaj Dios chi jsachic jwich jmacak cristian, roj xtakejtakaˈ jsujic awaj re Kakaj Dios pire tojbˈi jmacak. Jilonli yak ri tinimirsantak jkˈij Kakaj Dios roj sucˈulchak ranmak y taˈ chiquiˈ roj tricˈajtak chi ajwiˈtakaˈ laj jkˈabˈ jmacak.

Pero mak awaj ri tisujsaj re Kakaj Dios pire jtzˈonaj cuybˈi mac nojel junabˈ, xike tichocon pire tijcuxtaj rechak chi ajmacbˈtakaˈn. Jilonli mak jquiqˈuel mak achaj wacx pach jquiqˈuel mak achaj qˈuisicˈ taˈ ticwintak chi resaj mac.

Jwiˈliˈli Kakaj Jesucristo, cuando xyuk wich ulew, xij re Kakaj Dios jilonri:
    At taˈ chiquiˈ chawaj mak awaj y mak sipan ri tisujsaj chawe, jilonli xabˈan chi xwaˈx intioˈjl.
    Taˈ chiquiˈ tijcˈul awch ticˈatsaj awaj y ticamsaj awaj pire tisujsaj chawe pire jtzˈonaj cuybˈi mac.
    Jwiˈliˈli ximbˈij:
Ximpetiˈ chi jbˈanic lawiˈ ri chawaj at tambˈan, at Inkaj Dios chapcaˈ tijbˈij ri tzˈibˈal lak wuj re Lokˈlaj Ayolj chwij, xincheˈ, xcheˈ Kakaj Jesucristo.

Xijiˈ chi lajori Kakaj Dios taˈ chiquiˈ raj y taˈ chiquiˈ tijcˈul jwich mak sipanc y mak awaj ri tisujsaj re, ni mak awaj ri ticˈatsaj pire jtzˈonaj cuybˈi mac onque Jpixbˈ Kakaj Dios tibˈin chi rajwaxiˈ tibˈan jilonli pire jtzˈonaj cuybˈi mac.

Y Kakaj Jesucristo xij chic: Ximpetiˈ chi jbˈanic lawiˈ ri chawaj at tambˈan, xcheˈ.

Cuando xij jilonli, xcˈutun chi xkˈataˈ jwich man nabˈe chomorsaˈn pire tijnaˈ tijchol jun aacˈ chomorsaˈn. 10 Jwiˈl Kakaj Jesucristo xanaˈ lawiˈ raj Kakaj Dios xan, xyaˈ ribˈ pi camic pire tojbˈi mac y jun bˈweltke xyeˈ ribˈ pi camic. Jilonli xojtosmaj pire Kakaj Dios. 11 Juntir yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios nojel kˈij tijsujtak awaj re Kakaj Dios pire jtzˈonaj cuybˈi jmacak cristian, pero mak awaj li, ni jun bˈwelt ticwintak chi jtojic jmacak cristian.

12 Pero Kakaj Jesucristo jun bˈweltke xsuj jun sipan re Kakaj Dios pire tojbˈi mac y taˈ chiquiˈ tijsuj jun bˈwelt chic. Cuando xantaj jwiˈl, xcubˈar laj jpaach Kakaj Dios lecj. 13 Claˈ tijin trulbˈej asta tiyeˈsaj mak jcontre laj jkˈabˈ jwiˈl Kakaj Dios. 14 Jwiˈlke jun chi sipan xsuj Kakaj Jesucristo pire tojbˈi mac, xsucˈulabˈ ranmak yak cristian ri tijin titosmajtak pire Kakaj Dios. 15 Y jilon Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tijbˈijiˈ chike chi tzˈetiˈn. Nabˈe xij:

16 Riˈ ri inchomorsaˈn ri tambˈan riqˈui inwinak cuando tikˈax mak kˈij li, xcheˈ Kajawl. Y xij chic:
Tanyeˈ Impixbˈ laj ranmak y tantzˈibˈaj laj jchomorsaˈnak.
17 Ni jun bˈwelt ticuxtaj jmacak inwiˈl pach mak etzltak noˈj ri bˈanal jwiˈlak, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 18 Y jwiˈl Kakaj Dios tijcuyaˈ mac, taˈ chiquiˈ rajwax tisujsaj awaj re pire jtzˈonaj cuybˈi mac.

Kacowirsajtak kanm chirij Kakaj Jesucristo

19 Jilonli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈlke jquiqˈuel Kakaj Jesucristo cubˈulchak kachˈol chi yeˈlchak luwar chike pire ojoctak lecj li man luwar ri subˈlaj nim jkˈij. 20 Jwiˈl Kakaj Jesucristo xtebˈaˈyiˈ jun aacˈ bˈe ri ojcˈamowbˈi li tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios cuando xrechˈmaj man itzˈik ri tosbˈi jpam nimi richoch Kakaj Dios, ri jcholajl tielwiˈ riˈ jtioˈjl ri xyeˈ pi camic wich curs. 21 Y jwiˈl riˈ Kakaj Jesucristo ajcˈamal kabˈe riqˈui Kakaj Dios ri subˈlaj nim jkˈij ri titakon chikabˈ ri oj ralcˈwal Kakaj Dios.

22 Jwiˈliˈli cojoctak chiwch Kakaj Dios riqˈui nojel kanm y kes tzˈetel tzˈet cubˈarok kachˈol chirij. Cubˈarok kachˈol chi sucˈuliˈ kanm pire taˈ tikicˈajtak laj kachomorsaˈn chi ojtakaˈ ajmacbˈ. Y chapcaˈ chˈajal katioˈjl laˈ saklaj jaˈ.

23 Mi kaquibˈajtak kanm chirij ri tijin tikulbˈejtak jwiˈl ketamiˈ chi kes tzˈet Kakaj Dios tijyaˈ chike lawiˈ ri bˈil jwiˈl. 24 Katoqueˈtak nen tikabˈantak chi jtˈoˈic kibˈ chikibˈil kibˈ pire ojlokˈintak mas y pire tikabˈantak utzil laj kacˈaslemal.

25 Mi can kayeˈtak jmolic kibˈ chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios chapcaˈ trantak yak ri cˈamonak rechak taˈ tijmol ribˈak cuando tijmol ribˈak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Rajwaxiˈ kayeˈtak jcowil kanm chikibˈil kibˈ jwiˈl awetamakiˈ chi tawem tran kˈij tipe chic Kakaj Jesucristo.

Jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tina ranna

26 Wi ajwichke tikachomorsajtak macun cuando jorok ketemajiˈ lawiˈ ri tijbˈij tzˈetel Jyolj Kakaj Dios, taˈ chiquiˈ nen tisujsaj re Kakaj Dios pire ticuysaj kamac 27 y xichak tikulbˈejtak tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chikabˈ ri subˈlaj tzakom chˈolal rilic laˈ kˈakˈ ri tijumum jkˈakˈal ri ticˈatow rechak juntir cristian ri ticontrintak re Kakaj Dios.

28 Ojr wi jun cristian taˈ raj tran lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios y wi wiˈ quibˈ o uxibˈ tibˈintak chi tzˈetiˈ wiˈ jmac, man cristian li taˈ chiquiˈ tiilsaj cˈur jwich, ticamsajiˈn. 29 Riˈticˈu chic maˈ tibˈansaj cˈaxlaj kˈatbˈitzij chibˈ man cristian ri tijxut Jcˈajol Kakaj Dios y tijbˈij chi taˈ tzi jquiqˈuel ri ticˈutuw man aacˈ chomorsaˈn ri xtosow re pire Kakaj Dios y tijyokˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri xyeˈ rutzil ranm re.

30 Oj ketamiˈ nen tran Kakaj Dios ri xin jilonri:
    Iniˈ imbˈanow kˈatbˈitzij chibˈak, iniˈ inyeˈw jqˈuixel rechak chirij ri xantak, xcheˈ. Y tijbˈij chic li jun luwar re li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios:
    Kajawl tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak yak jwinak, ticheˈ. 31 Subˈlaj cˈaxiˈ wi tikej jun cristian laj jkˈabˈ jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri yoˈl.

Mi kaquibˈajtak kanm chirij Kakaj Jesucristo

32 Cuxtaj awiˈlak ojr cuando ajriˈ xyeˈsaj anoˈjak chirij Kakaj Jesucristo, xacojaˈ jcowil awanmak chi jcuyic cˈax ri xansaj chawechak. 33 Wiˈ jujun bˈwelt xatyokˈsajtak y xansaj cˈax chawechak chiwchak cristian y wiˈ jujun bˈwelt xatijaˈtakaˈ cˈax chi jyeˈic jcowil ranmak yak ri tijin tijtijtak cˈax chapcaˈ cˈax ri xatij atak. 34 Y xawilaˈtakaˈ cˈur jwichak yak ri wiˈtak li cars, tzike xawiltak cuando xesaj kelen awechak ri wiˈ. Xatquiˈcottakaˈ jwiˈl awetamakiˈ chi wiˈ nen tiyeˈsaj chawechak lecj ri masna kus chic chiwch li y taˈ jqˈuisic.

35 Ma quibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl wi mitaˈ taquibˈaj awanmak, mas nim atojbˈlak tacˈultak. 36 Atak rajwaxiˈ taˈ taquibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo pire atcwintak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak y jilonli tacˈulaˈtakaˈ lawiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tijyeˈ chawechak. 37 Kakaj Dios xij li wuj re Lokˈlaj Jyolj jilonri:

Laj orke tipet ri tina petna, taˈ chiquiˈ tinajtinc.
38 Nen sucˈul ranm chinwch, tijtaˈ tzilaj cˈaslemal wiqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic jwiˈlke xcubˈar jchˈol chwij.
Pero wi tijquibˈaj ranm chwij, taˈ tzi twilwiˈ, xcheˈ Kakaj Dios.

39 Pero oj, maˈ oj taˈ chapcaˈ mak cristian ri tijquibˈaj ranmak chirij Kakaj Jesucristo y jilonli tina sachsajna jwichak. Oj ojiˈ yak ri ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo pire ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak.