A A A A A
Bible Book List

Höga Visan 7 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Dina fötter är så vackra i sandaler,
    du furstedotter!
Dina höfters rundning är som juveler,
    som konstnärens arbeten.
Din navel är som en rund skål,
    där vin aldrig saknas.
Din midja är som en hög med vete
    omgiven av liljor.
Dina bröst är som två hjortkalvar,
    som en gasells tvillingpar.
Din hals är som ett elfenbenstorn,
    och dina ögon som Heshbons dammar
vid Bat-Rabbimsporten.
    Din näsa är som Libanonstornet,
varifrån man kan se ut över Damaskus.
    Du bär ditt huvud högt som berget Karmel.
Ditt hår glänser likt purpur
    och kungen är fångad i lockarna[a].
Vad skön och ljuvlig du är, min älskade,
    i din vällust!
Din växt är som en palms,
    och dina bröst är som klasar.
Jag sa: ”Jag vill klättra upp i palmträdet
    och fatta tag om dess grenar.”
Låt dina bröst vara som vindruvsklasar,
    och din andedräkt som doften av äpplen,
din mun som det ädlaste vin.

Hon:

Ja, ett vin som flödar ner i min älskade
    och fuktar de slumrandes läppar[b].
10 Jag tillhör min älskade
    och till mig står hans åtrå.
11 Kom, min älskade, så går vi ut på fälten
    och stannar i byarna över natten.
12 Låt oss tidigt gå ut till vingårdarna
    för att se om vinträden har skjutit skott
och för att se om blommorna har slagit ut
    och om granatträden har börjat blomma.
    Där ska jag ge dig min kärlek.
13 Där sprider kärleksäpplena sin doft,
    och de finaste frukter finns vid vår dörr,
både nya och gamla,
    för jag har sparat dem åt dig, min älskade.

Footnotes:

  1. 7:5 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.
  2. 7:9 Enligt bl.a. Septuaginta: …fuktar läppar och tänder.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Höga Visan 7 Svenska 1917 (SV1917)

»Huru sköna äro icke dina fötter i sina skor, du ädla! Dina höfters rundning är såsom ett bröstspännes kupor, gjorda av en konstnärs händer.

Ditt sköte är en rundad skål, må vinet aldrig fattas däri. Din midja är en vetehög, omhägnad av liljor.

Din barm är lik ett killingpar, tvillingar av en gasell.

Din hals liknar Elfenbenstornet, dina ögon dammarna i Hesbon, vid Bat-Rabbimsporten. Din näsa är såsom Libanonstornet, som skådar ut mot Damaskus.

Ditt huvud höjer sig såsom Karmel, och lockarna på ditt huvud hava purpurglans. En konung är fångad i deras snara.» ----

»Huru skön och huru ljuv är du icke, du kärlek, så följd av lust!

Ja, din växt är såsom ett palmträds, och din barm liknar fruktklasar.

Jag tänker: I det palmträdet vill jag stiga upp, jag vill gripa tag i dess kvistar. Må din barm då vara mig såsom vinträdets klasar och doften av din andedräkt såsom äpplens doft

och din mun såsom ljuvaste vin!» »Ja, ett vin som lätt glider ned i min vän och fuktar de slumrandes läppar.

10 Jag är min väns, och till mig står hans åtrå.» ----

11 Kom, min vän; låt oss gå ut på landsbygden och stanna i byarna över natten.

12 Bittida må vi gå till vingårdarna, för att se om vinträden hava slagit ut, om knopparna hava öppnat sig, om granatträden hava fått blommor. Där vill jag giva min kärlek åt dig.

13 Kärleksäpplena sprida sin doft, och vid våra dörrar finnas alla slags ädla frukter, både nya och gamla; åt dig, min vän, har jag förvarat dem.

Viewing of
Cross references
Footnotes