Add parallel Print Page Options

13 “Mắt tôi đã thấy những điều ấy;
    tai tôi đã nghe hiểu tất cả.
Điều gì các anh biết tôi cũng biết.
    Các anh chẳng có gì hơn tôi.
Nhưng tôi muốn nói chuyện với Đấng Toàn Năng,
    và biện luận với Ngài về hoàn cảnh tôi.
Các anh bôi lọ tôi bằng những lời bịa đặt.
    Mấy anh đều là y sĩ bất tài!
Ước gì các anh làm thinh;
    thì các anh mới thực sự khôn ngoan!

Hãy lắng nghe lời biện luận tôi,
    ráng nghe lời bào chữa của môi tôi.
Các anh đừng nhân danh Thượng Đế mà bêu xấu;
    các anh không thể dùng lời láo khoét
    mà nói về chân lý của Thượng Đế.
Các anh đừng về phe Ngài mà chống tôi một cách bất công;
    không nên biện hộ giùm Thượng Đế.
Nếu Ngài tra xét, các anh cũng sẽ không khá đâu;
    các anh không thể gạt Thượng Đế như gạt người phàm được.
10 Chắc chắn Thượng Đế sẽ khiển trách các anh
    nếu các anh thiên vị, về hùa theo một bên.
11 Sự vinh quang sáng rực của Ngài sẽ làm các anh kinh khiếp,
    và Ngài sẽ làm các anh hoảng sợ.
12 Những châm ngôn khôn ngoan của các anh rốt cuộc vô dụng như tro bụi,
    lập luận các anh yếu ớt như đất sét.

13 Hãy im lặng nghe tôi nói.
    Điều gì xảy đến với tôi cũng được.
14 Tại sao tôi phải liều mạng,
    và tự nắm lấy số phận trong tay mình?
15 Dù Thượng Đế giết tôi, tôi cũng vẫn vững tin nơi Ngài [a];
    Tôi sẽ bênh vực mình trước mặt Ngài.
16 Đây là sự cứu rỗi tôi.
    Kẻ ác không thể đến trước mặt Ngài.
17 Hãy lắng nghe kỹ lời tôi;
    lỗ tai các anh hãy nghe điều tôi nói đây.
18 Nầy, tôi đã chuẩn bị lý đoán,
    và tôi sẽ chứng tỏ mình có lý.
19 Không ai có thể cáo tôi làm bậy.
    Nếu ai làm được, tôi sẽ im miệng và chịu chết.

20 Lạy Thượng Đế, xin cho tôi hai điều thôi,
    rồi tôi sẽ không lẩn trốn Ngài:
21 Xin hãy cất sự trừng phạt Ngài khỏi tôi,
    và đừng dùng sự kinh khiếp Ngài làm tôi hoảng sợ.
22 Rồi hãy kêu tôi, tôi sẽ trả lời,
    hay để tôi nói, còn Ngài trả lời.
23 Tôi đã làm bao nhiêu điều ác và phạm bao nhiêu tội?
    Xin hãy cho tôi thấy việc quấy hay tội lỗi tôi phạm.
24 Xin đừng giấu mặt Ngài khỏi tôi;
    và đừng xem tôi như kẻ thù Ngài.
25 Xin đừng trừng phạt chiếc lá bị gió thổi bay;
    đừng đuổi theo cọng rạ khô.
26 CHÚA ghi lại những điều dữ nghịch tôi, bắt tôi chịu khổ sở
    vì những tội lỗi tôi phạm thuở niên thiếu.
27 Ngài còng chân tôi vào xiềng,
    và theo dõi các bước đi tôi.
    Ngài ghi dấu nơi bàn chân tôi.
28 Tôi hao mòn như đồ mục thối,
    như áo quần bị mọt ăn.”

Footnotes

  1. Gióp 13:15 Dù Thượng Đế … tin nơi Ngài Hay “Nếu Ngài nhất quyết giết tôi, thì tôi chẳng có hi vọng gì.”