Add parallel Print Page Options

Xô-pha Cho Rằng Gióp Có Tội Nên Mới Bị Như Vậy

11 Bấy giờ Xô-pha người Na-a-mát đáp lời và nói:

Chẳng lẽ những lời nói nhiều ấy không ai trả lời nổi?
Hay nhờ khéo ăn nói mà người ta được kể là công chính hay sao?
Chẳng lẽ vì những lời lảm nhảm của anh mà người ta phải im hơi lặng tiếng hay sao?
Khi anh nói những lời mỉa mai, chẳng lẽ không ai dám làm anh phải hổ thẹn sao?
Anh đã nói, “Lý lẽ của con trong sáng;
Con là người trong sạch trước mắt Ngài.”
Ôi, ước gì Ðức Chúa Trời hạ mình và lên tiếng;
Ước gì Ngài mở môi trực tiếp nói cho anh nghe.
Phải chi Ngài bày tỏ cho anh các bí ẩn của sự khôn ngoan, vì sự khôn ngoan thật thiên hình vạn trạng;
Bấy giờ anh sẽ biết rằng những gì Ðức Chúa Trời bắt anh phải chịu quả là ít hơn tội anh đáng bị phạt biết bao.
Anh có thể dò ra những gì sâu nhiệm về Ðức Chúa Trời chăng?
Anh có thể biết đến cùng tột những gì về Ðức Chúa Trời ư?
Chúng cao hơn cả thiên đàng, anh có thể làm gì được?
Chúng sâu hơn âm phủ, anh có thể biết được bao nhiêu?
Nếu lấy thước mà đo, chúng dài hơn cả trái đất,
Chúng rộng hơn cả biển rộng bao la.
10 Nếu Ngài đi qua và bắt ai giam lại,
Rồi kêu ra hầu tòa để bị xét xử, ai dám ngăn cản Ngài chăng?
11 Vì Ngài biết rõ kẻ nào giả dối;
Khi Ngài thấy gian tà, Ngài há sẽ bỏ qua sao?
12 Kẻ ngu dại bỗng nhiên được trở nên khôn sáng,
Chỉ khi nào lừa cái đẻ ra người thì chuyện đó mới có mà thôi.
13 Nếu anh sửa đổi lòng anh lại cho ngay lành thánh thiện,
Ðưa hai tay anh lên, hướng về Ngài để kêu cầu;
14 Nếu trong tay anh có tội lỗi, anh phải bỏ nó đi;
Chớ để sự gian ác trú ngụ trong các lều anh ở.
15 Bấy giờ anh mới có thể ngẩng mặt lên mà không còn hổ thẹn;
Anh có thể vững tâm và chẳng sợ hãi chi;
16 Anh sẽ quên đi khổ đau anh đã gặp;
Nó sẽ được nhớ như dòng nước đã chảy qua.
17 Ðời anh sẽ sáng sủa hơn mặt trời khi chính ngọ;
Cảnh tối tăm của anh rồi sẽ rực sáng tựa bình minh;
18 Anh sẽ vững tâm vì có niềm hy vọng;
Phải, anh sẽ được chở che và được nghỉ ngơi an toàn.
19 Anh sẽ nằm xuống ngủ ngon và không ai làm anh lo sợ;
Bấy giờ lắm người sẽ tìm đến anh và xin anh giúp đỡ;
20 Nhưng mắt kẻ ác sẽ mờ dần trong hốc hác;
Chúng sẽ chẳng còn một lối thoát nào đâu;
Hy vọng của chúng chỉ là được trút hơi thở cuối cùng.