Add parallel Print Page Options

Giê-ru-sa-lem bị bao vây

“Hỡi dân Bên-gia-min, hãy chạy để cứu mạng!
    Hãy chạy ra khỏi Giê-ru-sa-lem!
Hãy thổi kèn chiến trận trong thành Tê-cô-a!
    Hãy giương cờ báo động trên tỉnh Bết Ha-kê-rem!
Thảm họa sẽ đến từ phương Bắc [a];
    sự tàn phá khủng khiếp đang vồ lấy ngươi.
Hỡi Giê-ru-sa-lem [b], ta sẽ tiêu diệt ngươi,
    ngươi là kẻ mảnh mai dịu dàng [c].
Các kẻ chăn chiên và bầy mình sẽ đến đánh Giê-ru-sa-lem.
    Họ sẽ dựng lều quanh nó,
Mỗi một người chăn lo riêng cho khu vực mình.”

Họ bảo, “Hãy sẵn sàng tiến đánh Giê-ru-sa-lem!
    Hãy đứng lên! Chúng ta sẽ tiến đánh vào buổi trưa!
Nhưng chúng sẽ bảo: Không được! Quá trễ rồi;
    bóng chiều tà đã ngã dài.
Vậy hãy đứng lên! Chúng ta sẽ tấn công lúc ban đêm.
    Chúng ta sẽ tiêu hủy
    các tháp canh vững chắc của Giê-ru-sa-lem!”

Đấng Toàn Năng phán như sau:
    “Hãy đốn hết cây cối quanh Giê-ru-sa-lem,
    xây một đồi đất tấn công [d] lên đến chóp của vách nó.
Phải trừng trị thành nầy.
    Bên trong nó chẳng có gì ngoài cảnh nô lệ.
Ít-ra-en luôn gây thêm điều gian ác mới
    như giếng nước tạo ra nước trong và mát.
Người ta nghe tiếng bạo động và tàn phá bên trong thành.
Ta có thể nhìn thấy bệnh tật
    và thương tổn của Giê-ru-sa-lem.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời cảnh cáo nầy,
    nếu không ta sẽ quay lưng khỏi các ngươi
    khiến xứ các ngươi ra sa mạc hoang vu không ai ở.”

CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Hãy gom góp [e] các dân sống sót của Ít-ra-en lại,
    như ngươi mót các trái nho còn sót trên cành.
Kiểm điểm cây nho lần nữa,
    như người ta thu góp trái nho.”
10 Tôi nói với ai bây giờ? Tôi cảnh cáo ai đây?
    Ai bằng lòng nghe tôi?
Dân Ít-ra-en đã bịt tai
    để khỏi nghe lời cảnh cáo của tôi.
Họ không thích nghe lời CHÚA phán;
    họ không muốn nghe lời Ngài!
11 Nhưng tôi đầy ắp cơn thịnh nộ của CHÚA,
    tôi chán không muốn giữ nó trong người.
“Hãy trút cơn giận ta trên các trẻ nhỏ
    đang nô đùa trong phố
    và trên các thanh niên đang tụ tập.
Cả chồng lẫn vợ sẽ bị cơn thịnh nộ Ngài ập bắt,
    người già cả cũng vậy.
12 Nhà cửa họ sẽ được giao cho người khác,
    cùng với ruộng nương và vợ họ,
vì ta sẽ giơ tay ra
    trừng phạt dân Giu-đa,” CHÚA phán vậy.

13 “Tất cả mọi người, từ sang đến hèn đều tham tiền.
    Thậm chí nhà tiên tri và thầy tế lễ cũng đều nói dối.
14 Họ tìm cách chữa các vết thương trầm trọng của dân ta,
    làm như vết thương sơ sài.
Chúng bảo, ‘Không sao, không sao.’
    Nhưng kỳ thực chẳng phải vậy.
15 Chúng phải biết xấu hổ về hành vi của mình,
    nhưng chúng lại không biết xấu hổ gì cả.
Chúng cũng chẳng biết hổ thẹn về tội lỗi mình.
    Cho nên chúng sẽ ngã quỵ cùng với những người khác.”
    CHÚA phán, “Khi ta trừng phạt chúng, chúng sẽ ngã xuống đất.”

16 CHÚA phán như sau:
    “Hãy đứng chỗ ngã tư đường và nhìn.
Hỏi thăm đường cũ ở đâu,
    rồi hỏi đường nào đúng mà đi theo đó.
Làm như vậy, các ngươi sẽ tìm được nơi an nghỉ cho mình.
    Nhưng chúng đáp, ‘Chúng tôi không muốn đi con đường đúng.’
17 Ta đã đặt lính gác để canh chừng các ngươi,
    Hãy lắng nghe tiếng kèn chiến trận trỗi lên!”
Nhưng chúng bảo, “Chúng tôi không muốn nghe.”
18 Cho nên, hỡi các dân, hãy nghe,
    hỡi các nhân chứng, hãy để ý.
    Hãy nhìn những gì ta sẽ làm cho dân Giu-đa.
19 Hỡi các dân trên đất, hãy nghe điều nầy:
    Ta sẽ mang thảm họa đến cho dân Giu-đa
    vì những điều ác chúng âm mưu.
Chúng không thèm nghe lời khuyên ta
    và gạt bỏ lời giáo huấn ta.

20 Sao các ngươi mang của lễ bằng trầm hương
    từ đất Sê-ba [f] đến cho ta làm gì?
Sao các ngươi mang quế hương
    từ xứ xa xôi đến cho ta làm chi?
Ta sẽ không nhận của lễ thiêu của các ngươi đâu;
    Những sinh tế các ngươi không làm vừa lòng ta.

21 Cho nên đây là lời CHÚA phán:
“Ta sẽ gây khó khăn trước mặt Giu-đa.
    Cả cha và con đều té nhào.
Láng giềng và bạn hữu cùng chết chung.”

22 CHÚA phán như sau:
    “Nầy, có một đạo quân
    từ miền Bắc tràn tới;
một dân đông đảo đang tiến đến
    từ vùng đất xa xôi.
23 Các chiến sĩ chúng nó đều mang cung và giáo.
    Chúng nó rất hung bạo, không có lòng nhân đạo đâu.
Khi chúng phi ngựa
    nghe như tiếng sóng biển gầm thét.
Đạo quân ấy đang tập họp sẵn sàng ra trận,
    sẵn sàng tấn công ngươi đó, hỡi Giê-ru-sa-lem [g].”

24 Chúng ta đã nghe tin về đạo quân đó và đâm ra tê liệt vì hoảng sợ.
Chúng ta bị cơn đau đớn bắt lấy,
    như đàn bà đang đau đẻ.
25 Đừng đi vào trong ruộng
    hay đi trên đường,
vì kẻ thù mang gươm giáo.
    Bên nào cũng đáng sợ cả.
26 Hỡi dân ta, hãy mặc vải sô
    và lăn trong tro bụi [h] để tỏ dấu buồn rầu.
Hãy than khóc cho những kẻ đã chết,
    như thể khóc cho con mình,
vì kẻ hủy diệt sẽ đến trong nay mai
    để nghịch lại chúng ta.

27 “Hỡi Giê-rê-mi, ta đã khiến ngươi
    làm một tay thợ thử kim khí,
dân ta giống như quặng kim khí,
    để ngươi biết mà thử các việc làm của chúng nó.
28 Toàn thể dân ta đã chống nghịch ta
    và đều ương ngạnh.
Chúng đi quanh tung tin láo khoét lẫn nhau.
    Chúng như đồng và sắt bị rỉ sét.
Tất cả đều thối nát.
29 Lửa được quạt cho nóng thêm,
    nhưng chỉ lấy được chì từ trong lửa [i].
Không có kim loại nguyên chất chảy ra;
    điều ác chưa được cất ra khỏi dân ta.
30 Dân ta sẽ được gọi là bạc bị ném bỏ, vì CHÚA đã ném bỏ họ.”

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 6:1 phương Bắc Quân Ba-by-lôn từ phương nầy đến để tấn công Giu-đa. Các đạo quân từ các xứ miền Bắc và Đông của xứ Ít-ra-en thường hay theo các hướng ấy để tấn công Giu-đa và Ít-ra-en.
  2. Giê-rê-mi-a 6:2 Giê-ru-sa-lem Nguyên văn, “con gái Xi-ôn.” Xem “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  3. Giê-rê-mi-a 6:2 ngươi là kẻ mảnh mai dịu dàng Hay “ngươi như đồng cỏ xinh tươi.”
  4. Giê-rê-mi-a 6:6 đồi đất tấn công Một đống đất hay đá cao mà quân thù đắp lên vách thành để họ trèo qua vách khi tấn công thành phố.
  5. Giê-rê-mi-a 6:9 gom góp Hay “thu lượm.” Luật Mô-se qui định rằng vào mùa gặt người chủ ruộng phải chừa lại một ít lúa trong ruộng cho những người nghèo khổ hay lữ khách để họ có thể sinh sống. Xem Lê-vi 19:9; 23:22.
  6. Giê-rê-mi-a 6:20 Sê-ba Một xứ nằm về phía Nam xứ Ít-ra-en, ở trong vùng Á-rập Sau-đi ngày nay. Sê-ba kiểm soát việc buôn bán hương liệu vào thời của Giê-rê-mi.
  7. Giê-rê-mi-a 6:23 Giê-ru-sa-lem Nguyên văn, “con gái Xi-ôn.”
  8. Giê-rê-mi-a 6:26 lăn trong tro bụi Đây là cách người thời xưa bày tỏ sự đau buồn về người đã qua đời.
  9. Giê-rê-mi-a 6:29 lấy được chì từ trong lửa Người ta nấu chảy kim loại như bạc để luyện (làm cho sạch). Khi làm như thế thì chì tan ra trước, người ta đổ đi để cho các kim loại khác được tinh luyện. Trong câu nầy Giê-rê-mi muốn nói là toàn dân đều xấu xa, họ chỉ là chì mà không có bạc.