Add parallel Print Page Options

Lời tiên tri về dân Phi-li-tin

47 Trước khi vua Ai-cập tấn công thành Ga-xa, CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi. Đây là lời tiên tri cho dân Phi-li-tin.

CHÚA phán như sau:
“Nầy, kẻ thù đang tập họp ở phía Bắc [a]
    như nước dâng.
Chúng sẽ như nước lũ tràn bờ
    bao phủ cả xứ như cơn lụt lội,
    luôn các thị trấn và dân cư sống trong đó.
Ai sống trong xứ cũng kêu cứu;
    dân chúng sẽ kêu khóc thảm thương.
Chúng sẽ nghe tiếng ngựa phi
    và tiếng quân xa ồn ào
    cùng tiếng bánh xe rầm rập.
Cha mẹ không bảo vệ được con cái mình,
    vì họ cũng quá yếu ớt.
Đã đến lúc toàn dân Phi-li-tin bị hủy diệt.
Đã đến lúc tiêu diệt những ai còn sống sót
    là những kẻ có thể giúp đỡ hai thành Tia và Xi-đôn.
CHÚA sắp sửa tiêu diệt dân Phi-li-tin,
    tức những kẻ còn sống sót trên đảo Cơ-rết [b].
Dân cư thành Ga-xa sẽ buồn thảm và cạo đầu.
    Dân cư thành Ách-kê-lôn sẽ im lặng.
Hỡi những kẻ còn sống sót trong thung lũng,
    các ngươi tự cắt thịt mình [c] cho đến chừng nào?

Các ngươi kêu, ‘Hỡi gươm của CHÚA,
    ngươi sẽ đánh cho đến bao giờ?
Hãy tra vào vỏ [d] trở lại.
Hãy thôi và nằm yên đi.’
Nhưng làm sao gươm Ngài nghỉ ngơi
    khi CHÚA đã ra lệnh cho nó?
Ngài đã ra lệnh cho nó tấn công Ách-kê-lôn và vùng duyên hải.”

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 47:2 phía Bắc Đạo quân Ba-by-lôn từ hướng nầy kéo đến tấn công Giu-đa. Các đạo quân của các quốc gia phía Bắc và Đông của Ít-ra-en cũng theo hướng ấy đến tấn công Giu-đa và Ít-ra-en.
  2. Giê-rê-mi-a 47:4 đảo Cơ-rết Nguyên văn, “đảo Cáp-to.” Đôi khi từ ngữ nầy chỉ đảo Cơ-rết, có khi chỉ đảo Chíp. Thánh Kinh cho thấy dân Phi-li-tin xuất thân từ đảo Cáp-to.
  3. Giê-rê-mi-a 47:5 buồn thảm … cắt thịt mình Người ta dùng cách nầy để bày tỏ sự buồn rầu.
  4. Giê-rê-mi-a 47:6 vỏ Đây là vỏ hay bao đựng gươm.