A A A A A
Bible Book List

Giê-rê-mi 25 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Báo Trước về Sự Lưu Ðày Bảy Mươi Năm Ở Ba-by-lôn

25 Lời của Chúa đến với Giê-rê-mi liên quan đến mọi người ở Giu-đa, trong năm thứ tư của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, cũng là năm thứ nhất của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn. Tiên Tri Giê-rê-mi đã rao báo cho mọi người ở Giu-đa và cho mọi cư dân ở Giê-ru-sa-lem rằng:

“Trong hai mươi ba năm, kể từ năm thứ mười ba của Giô-si-a con của A-môn vua Giu-đa, cho đến ngày nay, lời Chúa đã đến với tôi và tôi đã kiên trì rao báo cho anh chị em, nhưng anh chị em không nghe. Và dù Chúa đã không ngừng sai tất cả các đầy tớ Ngài là các tiên tri đến rao báo, nhưng anh chị em đã chẳng nghe và cũng chẳng thèm để ý đến. Họ đã nói, ‘Hỡi mọi người trong các ngươi, bây giờ hãy quay khỏi con đường tà và những việc làm gian ác thì các ngươi sẽ được tiếp tục sống trong xứ Chúa đã ban cho các ngươi và cho tổ tiên các ngươi từ thời xa xưa, cho đến muôn đời. Chớ đi theo các thần khác, chớ phục vụ và thờ phượng chúng, và chớ chọc giận Ta bằng những việc do tay các ngươi làm ra, để Ta sẽ không giáng họa trên các ngươi.’ Tuy nhiên các ngươi đã không nghe lời Ta,” Chúa phán, “Và các ngươi đã chọc giận Ta bằng những việc do tay các ngươi làm, để phải chuốc lấy tai họa cho mình.”

Vì thế Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Bởi vì các ngươi đã không vâng lời Ta, Ta sẽ sai tất cả các chi tộc ở phương bắc đến,” Chúa phán, “kể cả Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đầy tớ Ta. Ta sẽ đem chúng đến đánh xứ nầy và dân cư trong xứ, cùng mọi nước lân cận nó. Ta sẽ hủy diệt chúng hoàn toàn và sẽ biến chúng thành một đối tượng kinh hoàng, một đề tài để huýt gió cười chê, và một nơi hoang tàn vĩnh viễn. 10 Ta sẽ loại trừ khỏi chúng âm thanh reo mừng và âm thanh vui vẻ, tiếng nói của chàng rể và tiếng nói của nàng dâu, tiếng động của cối xay, và ánh đèn trong đêm. 11 Cả xứ nầy sẽ trở thành một chốn điêu tàn và một nơi hoang phế, và các dân ấy sẽ thần phục vua Ba-by-lôn bảy mươi năm. 12 Khi bảy mươi năm mãn, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và quốc gia đó, tức xứ của người Canh-đê, vì tội của chúng,” Chúa phán, “và sẽ biến xứ đó thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn. 13 Ta sẽ giáng trên xứ đó mọi tai họa để làm ứng nghiệm mọi lời Ta đã phán nghịch lại nó, tức mọi lời đã chép trong sách nầy, mà Giê-rê-mi đã nói tiên tri để nghịch lại mọi nước. 14 Bấy giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ đến bắt chúng làm nô lệ, và Ta sẽ báo trả chúng tùy theo những việc chúng làm và tùy theo những gì tay chúng gây ra.”

Chén Thịnh Nộ của Ðức Chúa Trời

15 Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã phán với tôi thế nầy, “Hãy lấy chén rượu thịnh nộ nầy nơi tay Ta mà bắt tất cả các nước Ta sai ngươi đến uống chén rượu ấy. 16 Chúng sẽ uống và bị say lảo đảo. Ðầu óc chúng sẽ điên cuồng vì gươm giáo Ta sai đến giữa chúng.” 17 Vậy tôi lấy cái chén từ tay Chúa và bắt mọi nước Chúa sai tôi đến uống chén ấy: 18 Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa, vua của nó và các quan chức của nó, để biến chúng thành một chốn điêu tàn, một nơi hoang phế, một đối tượng để huýt gió cười chê, và một lời nguyền rủa, như đã thấy ngày nay; 19 Pha-ra-ôn vua Ai-cập, quần thần của ông ấy, các quan chức của ông ấy, và toàn dân của ông ấy; 20 tất cả các dân hỗn tạp; tất cả các vua trong xứ U-xơ; tất cả các vua trong xứ Phi-li-tin, tức Ách-kê-lôn, Ga-xa, Éc-rôn, và những kẻ còn sót lại ở Ách-đốt; 21 Ê-đôm, Mô-áp, và dân Am-môn; 22 tất cả các vua ở Ty-rơ, tất cả các vua ở Si-đôn, và tất cả các vua ở các hải đảo bên kia bờ biển; 23 Ðê-đan, Tê-ma, Bu-xơ, và tất cả các dân cạo tóc hai bên thái dương; 24 tất cả các vua ở Ả-rập và tất cả các vua của các dân hỗn tạp sống trong sa mạc; 25 tất cả các vua ở Xim-ri, tất cả các vua ở Ê-lam, và tất cả các vua ở Mê-đi-a; 26 tất cả các vua ở phương bắc, gần hay xa, kẻ trước người sau, và tất cả các nước trên thế giới, tức ở trên mặt đất; và sau cùng là vua Sê-sách[a] của Ba-by-lôn phải uống chén ấy.

27 “Bấy giờ ngươi sẽ nói với chúng,” Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, “Hãy uống cho say và hãy ói mửa ra. Hãy ngã gục xuống và không đứng dậy được nữa, vì gươm giáo Ta sẽ sai đến giữa các ngươi. 28 Nếu chúng từ chối, không chịu uống chén nơi tay ngươi, ngươi hãy bảo chúng, ‘Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Các ngươi phải uống! 29 Vì, hãy xem, ngay cả thành được gọi bằng danh Ta mà Ta còn giáng họa trên nó thì làm sao các ngươi có thể khỏi bị phạt? Các ngươi sẽ không khỏi bị phạt đâu, vì Ta kêu gọi gươm giáo đến nghịch lại mọi dân trên đất,” Chúa các đạo quân phán.’ 30 “Vì thế ngươi phải dùng mọi lời nầy nói tiên tri nghịch lại chúng và hãy bảo chúng rằng:

Từ trên cao Chúa gầm thét,
Từ trong nơi ngự thánh của Ngài, Ngài cất tiếng rầy la;
Ngài gầm lên dữ dội nghịch lại nơi Ngài chọn để danh Ngài ngự;
Ngài quát to như tiếng reo hò của những kẻ đạp nho,
Ðể nghịch lại mọi dân cư trên đất.
31 Tiếng quát tháo sẽ vang rền đến tận cùng trái đất,
Chúa sẽ đoán phạt các quốc gia;
Ngài sẽ phán xét mọi loài xác thịt,
Và kẻ có tội sẽ bị trao cho gươm giáo,” Chúa phán.
32 Chúa các đạo quân phán,
“Này, tai họa đang lan tràn từ nước nầy sang nước khác,
Một cơn bão tố khủng khiếp đang nổi lên từ những miền xa xôi trên đất!”

33 Thây những kẻ bị Chúa phạt chết ngày hôm đó sẽ nằm ngổn ngang từ phương trời nầy đến phương trời kia khắp mặt đất. Không có ai than khóc chúng, không có ai gom lại, và không có ai đem chôn. Chúng sẽ bị tan rữa như phân trên đất.

34 Hỡi các ngươi, những kẻ chăn dân, hãy than khóc, và hãy lớn tiếng kêu than;
Hỡi các ngươi, những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên, hãy lăn mình trong tro bụi,
Vì những ngày các ngươi bị thảm sát đã đến, kỳ tán loạn của các ngươi đã gần,
Các ngươi sẽ như bình sứ quý giá bị rơi xuống vỡ tan.
35 Những kẻ chăn dân sẽ không còn đường chạy trốn,
Những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên sẽ không còn lối thoát thân.
36 Hãy lắng nghe tiếng khóc của những kẻ chăn dân vang vọng,
Tiếng rên siết của những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên,
Chúa đang phá tan đồng cỏ của chúng.
37 Các ràn chiên an lành đã bị phá tan hoang,
Vì cơn nóng giận của Chúa.
38 Ngài như con sư tử đã ra khỏi nơi rình mồi trong bụi rậm,
Nên xứ của chúng đã trở nên hoang phế điêu tàn,
Vì gươm giáo bạo tàn và vì cơn nóng giận của Ngài.

Footnotes:

  1. Giê-rê-mi 25:26 Sê-sách là tên mật mã của Ba-bên, tức Ba-by-lôn
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes