Add parallel Print Page Options

Án Phạt Dân Am-môn

49 Về dân Am-môn, Chúa phán thế này,

“Há chẳng phải I-sơ-ra-ên không có các con trai?
Há chẳng phải ông ấy không có người thừa kế hay sao?
Thế tại sao Thần Minh-côm lại thừa kế sản nghiệp của chi tộc Gát,
Và những kẻ thờ phượng nó được đến định cư trong các thành của chi tộc ấy?
Vì vậy” Chúa phán, “Chắc chắn trong những ngày tới,
Ta sẽ cho thổi kèn xung trận tiến đánh Thành Ráp-ba của dân Am-môn;
Thành ấy sẽ bị biến nên một gò đống điêu tàn,
Các thị trấn phụ thuộc của nó sẽ bị phóng hỏa;
Bấy giờ I-sơ-ra-ên sẽ lấy lại quyền làm chủ các sản nghiệp vốn thuộc quyền sở hữu của chúng,” Chúa phán.

“Hỡi Hếch-bôn, hãy khóc than đi,
Vì Thành Ai đã bị tàn phá mất rồi.
Hỡi các thiếu nữ của Thành Ráp-ba, hãy khóc to lên,
Hãy mặc lấy vải thô làm tang phục,
Hãy than khóc bi thương,
Hãy đi tới đi lui trong thành cách âu sầu thiểu não,
Vì Thần Minh-côm sẽ bị đem đi lưu đày,
Cùng các tư tế của nó và những kẻ lãnh đạo của nó.
Hỡi người con gái bội tín, sao ngươi có thể tự hào về các thung lũng,
Các thung lũng phì nhiêu sản xuất nhiều hoa màu của ngươi?
Ngươi cậy vào của cải giàu có của mình và nói, ‘Ai sẽ dám đến đánh ta?’”
Chúa các đạo quân phán,
“Này, Ta sẽ giáng nỗi kinh hoàng xuống trên ngươi,
Nó sẽ đến từ mọi nước lân cận của ngươi;
Các ngươi sẽ bị đánh giết, và mạnh ai nấy chạy;
Không còn ai đủ bản lĩnh để quy tụ những kẻ đào thoát về một mối.
Tuy nhiên sau đó Ta sẽ tái lập vận mạng của dân Am-môn,” Chúa phán.

Án Phạt Dân Ê-đôm

Về Ê-đôm, Chúa các đạo quân phán thế này,

“Ở Hê-man há không còn sự khôn ngoan sao?
Chẳng lẽ các nhà thông thái đã không còn mưu trí sao?
Chẳng lẽ sự khôn ngoan của họ đã bị tan biến cả rồi sao?
Hỡi dân cư ở Ðê-đan,
Hãy chạy trốn, hãy quay lưng bỏ chạy, hãy trốn chui trốn nhủi cho mau!
Vì Ta sẽ mang tai họa dành cho Ê-sau đến trên nó,
Vào thời kỳ Ta đoán phạt nó.
Nếu những kẻ hái nho đến làm việc cho ngươi,
Há chẳng phải chúng sẽ chừa lại một ít nho cho kẻ nghèo đến mót hay sao?
Nếu quân trộm cắp lẻn đến ban đêm,
Há chẳng phải chúng chỉ lấy những gì chúng muốn hay sao?
10 Thế nhưng Ta, Ta sẽ lột sạch Ê-sau cho trần trụi,
Ta sẽ phơi bày những chỗ ẩn náu của nó ra,
Ðể nó không thể trốn tránh ở đâu được nữa.
Con cháu nó, bà con dòng họ nó, và những người lân cận nó, thảy đều bị tiêu diệt;
Nó không còn nữa.
11 Hãy chừa lại những trẻ mồ côi, Ta sẽ nuôi dưỡng chúng;
Còn các góa phụ của ngươi, hãy để chúng tin cậy vào Ta.”

12 Chúa phán thế này, “Nếu những kẻ không đáng tội để uống chén đoán phạt mà còn phải uống chén ấy, thì ngươi có thể thoát khỏi bị phạt sao? Ngươi sẽ không thoát khỏi bị phạt đâu; ngươi phải uống chén ấy.” 13 Chúa phán, “Vì về phần Ta, Ta đã thề rằng Bô-ra sẽ phải trở thành một đối tượng để kinh hoàng, một cớ để cười chê, một chốn điêu tàn, và một lời nguyền rủa; tất cả các thành của nó sẽ vĩnh viễn điêu tàn.”

14 Tôi đã nghe một tin từ Chúa:
Một sứ giả được sai đến giữa các quốc gia, nói rằng,
“Các người hãy hiệp nhau lại và đến tấn công nó,
Hãy đứng dậy và xông ra chiến trận!”

15 “Vì này, Ta sẽ biến ngươi ra yếu nhỏ nhất giữa các quốc gia,
Ngươi sẽ bị người ta khinh miệt.
16 Hỡi ngươi, kẻ sống trong các hốc đá trên núi cao bên bờ vực thẳm,
Kẻ chiếm giữ đỉnh đồi,
Tính khủng bố của ngươi và lòng kiêu ngạo của ngươi đã lừa dối ngươi.
Dù ngươi làm tổ cho ngươi ở trên cao như nơi chim phượng hoàng làm tổ,
Thì từ nơi đó Ta cũng sẽ đem ngươi xuống,” Chúa phán.

17 “Ê-đôm sẽ thành một đối tượng để kinh hoàng.
Ai đi qua đó sẽ kinh hãi và xầm xì chê bai, vì mọi tại họa nó đã chuốc lấy.
18 Giống như Sô-đôm, Gô-mô-ra, và những miền lân cận của chúng đã bị lật đổ thế nào,”
Chúa phán, “Thì cũng vậy, không ai sẽ sống trong xứ ấy nữa, không người nào sẽ định cư ở đó nữa.
19 Này, như con sư tử ra khỏi bụi rậm ở bờ sông Giô-đanh đuổi theo con mồi trong đồng cỏ quanh năm tươi tốt,
Ta cũng sẽ rượt đuổi Ê-đôm ra khỏi xứ sở của nó chẳng bao lâu nữa,
Rồi Ta sẽ chỉ định một người để cai trị trong xứ theo ý muốn Ta,
Vì ai giống như Ta?
Ai có thể triệu Ta đến?
Kẻ chăn dân nào có thể đứng nổi trước mặt Ta?”

20 Thế thì khá lắng nghe chương trình Chúa đã lập để chống lại Ê-đôm,
Và các kế hoạch Ngài đã lập ra để chống lại dân ở Tê-man:
Chắc chắn ngay cả những con chiên nhỏ bé trong đàn cũng sẽ bị kéo đi.
Chắc chắn những ràn của chúng trong đồng cỏ sẽ trở nên tiêu điều vắng vẻ.
21 Tin chúng bị sụp đổ làm cho đất phải rúng động;
Tiếng chúng kêu la vang vọng đến Hồng Hải.
22 Này, Ngài sẽ bay lên thật cao, rồi lao xuống như chim đại bàng,
Ngài dang cánh sà xuống bắt Bô-ra;
Trong ngày ấy lòng các dũng sĩ của Ê-đôm sẽ đớn đau quặn thắt như dạ sản phụ lúc lâm bồn.

Án Phạt Ða-mách

23 Về Ða-mách:

“Ha-mát và Ạc-pát đều hổ thẹn,
Vì chúng đã nghe tin dữ;
Chúng hồn phi phách tán,
Chúng bối rối như biển động,
Không làm sao lặng xuống được.
24 Ða-mách đã trở nên suy nhược,
Nàng quay lưng bỏ chạy thoát thân,
Nàng đã bị cơn hãi hùng bắt lấy,
Nỗi đau khổ và sầu thảm đã bám chặt lấy nàng,
Như cơn đau không rời khỏi sản phụ lúc lâm bồn.
25 Không thể nào một thành danh tiếng,
Một thành làm Ta vui vẻ như thế lại bị bỏ rơi!
26 Vì thế những trai tráng của nàng sẽ ngã xuống trong các quảng trường,
Và tất cả các chiến sĩ của nàng sẽ bị tiêu diệt trong ngày ấy,” Chúa các đạo quân phán.
27 “Ta sẽ nhóm lên một ngọn lửa trong tường thành Ða-mách,
Và nó sẽ thiêu rụi các cung điện của Bên Ha-đát.”

Án Phạt Kê-đa và Ha-xơ

28 Về Kê-đa và các vương quốc của Ha-xơ mà Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đã đánh bại, Chúa phán thế này:

“Hãy đứng dậy, tiến đánh Kê-đa!
Hãy tiêu diệt dân đó ở phương đông!
29 Hãy cướp lấy các lều trại và các đàn súc vật của chúng,
Hãy lấy đi các màn trướng và tất cả của cải chúng,
Hãy dẫn đi các lạc đà của chúng;
Hãy kêu to cho chúng biết, ‘Kinh hoàng tứ phía!’
30 Hỡi dân cư ở Ha-xơ!
Hãy trốn đi!
Hãy bỏ xứ đi xa!
Hãy chui vào các hang sâu mà ẩn náu!” Chúa phán.
“Vì Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đã lập kế hoạch chống lại ngươi,
Và đã soạn một chiến lược để tiêu diệt ngươi.
31 ‘Hãy đứng dậy, đến tấn công một quốc gia sống an lành không phòng thủ,’” Chúa phán.
“Một dân sống biệt lập, không có cổng và không có rào.
32 Các lạc đà của chúng sẽ trở thành các chiến lợi phẩm,
Các đàn súc vật của chúng sẽ là những miếng mồi ngon.
Ta sẽ phân tán những kẻ cạo tóc ở hai bên thái dương ra khắp bốn phương;
Ta sẽ đem tai họa đến với chúng từ mọi phía,” Chúa phán.
33 “Ha-xơ sẽ trở thành nơi ở của chó rừng,
Một nơi điêu tàn mãi mãi;
Không ai sống ở đó nữa,
Không ai muốn định cư ở đó nữa.”

Án Phạt Ê-lam

34 Lời của Chúa đến với Tiên Tri Giê-rê-mi liên quan đến Ê-lam, vào đầu triều đại của Xê-đê-ki-a vua Giu-đa: 35 Chúa các đạo quân phán thế này,

“Này, Ta sẽ bẻ gãy cây cung của Ê-lam,
Sức mạnh quân sự chủ lực mà chúng cậy vào.
36 Ta sẽ đem gió từ bốn phương thổi tốc vào Ê-lam;
Ta sẽ tung rải chúng ra theo mọi hướng gió;
Bấy giờ sẽ không còn một nước nào không có dân Ê-lam đến làm kẻ lưu đày.
37 Ta sẽ làm cho Ê-lam hoảng sợ trước mặt quân thù của chúng,
Và trước mặt những kẻ tìm cách lấy mạng chúng.
Trong cơn giận bừng bừng của Ta, Ta sẽ giáng họa xuống trên chúng,” Chúa phán.
“Ta sẽ sai gươm giáo đuổi theo chúng,
Cho đến khi Ta tiêu diệt chúng.
38 Bấy giờ Ta sẽ đặt ngai Ta ở Ê-lam để xử tội và diệt trừ vua của chúng và các quan của chúng,” Chúa phán.
39 “Nhưng về sau Ta sẽ tái lập vận mạng của Ê-lam,” Chúa phán.