Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ea s-a odihnit[a] de toată lucrarea pe care a făcut-o în creaţie.

Read full chapter

Footnotes

  1. Geneza 2:3 Poate avea şi sensul de a încheia