10 Primele centre ale regatului său au fost: Babel, Erec, Akkad şi Calne[a], în ţara Şinar[b].

Read full chapter

Footnotes

  1. Geneza 10:10 Sau: Babel, Erec şi Akkad – toate în ţara Şinar
  2. Geneza 10:10 Babilonia