Add parallel Print Page Options

13 Ta đặt cái mống [a] trên các đám mây để làm dấu hiệu giữa ta và địa cầu.

Read full chapter

Footnotes

  1. Sáng Thế 9:13 cái mống Hay “cầu vồng.”