Add parallel Print Page Options

Vad man sår, det får man skörda

Syskon, om någon ändå visar sig begå en överträdelse, så ska ni som är andliga milt visa honom till rätta. Men gör det ödmjukt, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, för då uppfyller ni Kristus lag.[a] Den som inbillar sig att han är något, trots att han ingenting är, lurar bara sig själv. Var och en måste utvärdera sina egna handlingar, och så kan han vara stolt bara över sig själv och inte över andra. Var och en får nämligen bära sin egen börda[b]. Men den som blir undervisad om budskapet ska dela med sig av det goda tillsammans med den som undervisar.[c] Bedra inte er själva! Det går inte att lura Gud. Det man sår får man också skörda. Den som sår i den mänskliga naturen får skörda undergång därifrån. Men den som sår i Anden ska ur Anden få skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för vi ska i sinom tid få skörda, bara vi inte ger upp. 10 Ta därför vara på varje tillfälle att göra gott mot andra människor, och särskilt mot dem som tror.

Avslutande förmaning

11 Se, här skriver jag egenhändigt med stora bokstäver:

12 De som på något yttre sätt vill skaffa sig själva anseende, försöker tvinga er till omskärelse bara för att slippa bli förföljda för Kristus kors. 13 Men dessa som förespråkar omskärelsen lyder inte själva lagen. De vill bara att ni ska låta omskära er, för att de ska kunna skryta över er i fysiskt avseende.

14 Men det enda jag vill skryta över är vår Herre Jesus Kristus kors. Genom det är världen korsfäst för mig och jag för världen. 15 Om man är omskuren eller ej spelar alltså ingen roll. Det som betyder något är en ny skapelse.

Slutönskan

16 Frid och barmhärtighet över dem som vill leva efter denna princip, och över Guds Israel. 17 Låt nu ingen i fortsättningen ge mig mer bekymmer, för jag bär Jesus märken på min kropp.

18 Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande, syskon. Amen.

Footnotes

  1. 6:2 Jfr Joh 13:34-35.
  2. 6:5 Jfr Gal 6:2. Grekiskan använder två olika ord för börda, som på svenska har översatts med ett enda. I v. 2 avses en lott som är för tung att bära ensam (baros), medan börda i v. 5 avser något som en person kan klara av själv (fortion)
  3. 6:6 Tanken kan också vara att den som undervisas ska dela med sig av sitt goda till den som undervisar honom (t.ex. materiellt stöd).