A A A A A
Bible Book List

GÁLATAS 2 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri apóstol Pablo cäcˈulax cumal ri niqˈuiaj apóstoles chic

Ocˈowinak chi cajlajuj junab, te cˈu riˈ xineˈ chi jumul pa ri tinimit Jerusalén, wachiˈl ri Bernabé. Xukujeˈ xincˈam bi ri Tito wucˈ. Xineˈ pa Jerusalén rumal chi ri Dios xucˈut chnuwäch chi rajwaxic quineˈ jelaˈ. Chilaˈ pa Jerusalén xeintzijobej ri cˈamal tak qui be ri cojonelab pa qui tuquiel wi, xincˈut cˈu ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chquiwäch jas ri quintzijoj in chque ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj. Je waˈ xinbano rech cäquilo chi man xak tä lokˈ ri chac nu banom o ri quinban na chutzijoxic ru Lokˈ Pixab ri Dios. ¡Utz baˈ xquita ri xinbij! Che ri Tito ri cˈo wucˈ man xquicoj tä qui chukˈab chubixic chi rajwaxic coc retal ri ojer trato che ru cuerpo, pune ri areˈ man aj Israel taj. E cˈo cˈu jujun ri cäcaˈn che quib chi e cojonelab ri xak chcˈuyal xeboc chkaxol. Are ta xcaj chi xoc retal ri ojer trato che ri Tito. Ri e areˈ xeboc chkaxol xak che rilic jas cäkaˈn uj, ri uj tzokopital chi rumal ri Cristo pu kˈab ri ojer Pixab. Are cˈu cäcaj chi cujkˈax chi jumul pu kˈab waˈ. Man jubikˈ tä xkaya kib pa subic chque, rech ri ix cuyaˈ quitakej ri Kas Tzij re ri Evangelio.

Ri tataˈib cˈamal tak qui be ri cojonelab ri e cˈo pa Jerusalén, man cˈo tä jun tijonic chic ri xquiya chwe in. Ri e areˈ, pune nimak qui banic, man cˈo tä we in chque. Ri Dios cˈut xak junam queril wi conojel ri winak. Man cˈo tä jun tijonic chic ri xquiya chwe, xane xquichˈobo chi kas tzij yoˈm pa nu kˈab ru tzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chque ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj, jeˈ jas ri Pedro yoˈm pu kˈab ru tzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chque ri winak aj Israel. Are cˈu ri Dios ri xtakow bi ri Pedro rech coc che apóstol chquixol ri winak aj Israel, are ri Areˈ xintakow bi in xukujeˈ rech quinoc che apóstol chquixol ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj.

Ri Jacobo, ri Pedro, ri Juan, ri qui nimakil ri kachalal cojonelab, aretak xquichˈobo chi kas tzij ri Dios u yoˈm waˈ pa nu kˈab we chac riˈ ri nim u banic, xquichap ri ka kˈab, ri in wachiˈl ri Bernabé, chucˈutic chi cujcaj, xukujeˈ chucˈutic chi utz cäquilo chi ri uj cäkatzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chque ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj. Are cˈu ri e areˈ cäquitzijoj na waˈ we Evangelio riˈ chque ri winak aj Israel. 10 Xuwi xquibij chi rajwaxic quenaˈtaj ri mebaˈib chke. Are cˈu waˈ xukujeˈ ri nu cojom nu chukˈab chubanic.

Ri apóstol Pablo cuyaj ri apóstol Pedro pa ri tinimit Antioquía

11 Aretak cˈut xopan ri Pedro pa Antioquía, xajwataj na chi xinyaj chquiwäch conojel rumal chi kas tzij man utz tä ri tajin cubano. 12 Ri areˈ cäwiˈ cucˈ ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj. Aretak xeopan jujun winak aj Israel ri e takom bi rumal ri Jacobo, ri apóstol Pedro xutas rib chquij ri niqˈuiaj winak, man xwiˈ tä chi cucˈ. Jeˈ xubano rumal chi xuxej rib chquiwäch ri winak aj Israel ri e nakˈatalic chi coc retal ri ojer trato che ri qui cuerpo. 13 Xukujeˈ ri niqˈuiaj cojonelab chic aj Israel xcaˈn que ri xuban ri Pedro, xak quieb chi qui wäch xcaˈno. Xukujeˈ ne ri Bernabé xuta ri xquibij, xuban re ri xcaˈn ri e areˈ. 14 Aretak cˈut xinwilo chi ri Pedro cucˈ ri niqˈuiaj cojonelab chic man kas tä utz cäcaˈno, chi man jeˈ tä cäcaˈno jas ri cubij ri Kas Tzij re ri Evangelio, xinbij che ri Pedro chquiwäch conojel ri e cˈolic: “We ri at, at riˈ kas at jun winak aj Israel, caban awe jas ri cäcaˈn ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj, ri man jeˈ taj jas ri cäcaˈn ri winak aj Israel, ¿jas che cacoj a chukˈab chubixic chque ri niqˈuiaj winak chic chi cäcaˈn que jas ri e nakˈatal wi ri winak aj Israel?” ―xincha che.

Waral cäkil wi chi ri winak aj Israel cäquirik na ru tobanic ri Dios rumal ri cojonic jeˈ jas ri niqˈuiaj winak chic

15 Ri uj, uj winak aj Israel rumal chi jeˈ ka banic waˈ xil ka wäch. Ri uj, pune ta ne uj ajmaquib, man uj ajmaquib taj jeˈ jas ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj ri quepe pa niqˈuiaj tinimit chic. 16 Pune ta ne je riˈ, ketam chi jun winak man jicom tä ri ranimaˈ riˈ cho ri Dios rumal ru banic ri cubij ri Pixab ri xutzˈibaj ri ka mam Moisés, xane xuwi cäjicomataj ri ranimaˈ rumal chi cäcojon che ri Jesucristo. Rumal riˈ ri uj xukujeˈ uj cojoninak che ri Jesucristo rech cäjicomataj ri kanimaˈ cho ri Dios xa rumal chi uj cojoninak che ri Cristo, man rumal tä ru banic ri cubij ri Pixab. Man cˈo tä cˈu jun winak ri cäjicomataj ri ranimaˈ cho ri Dios rumal ru banic ri cubij ri Pixab.

17 We cˈu aretak cäkaj chi cäjicomataj ri kanimaˈ cho ri Dios rumal ri Cristo, quel cˈu chi sak chi ri uj, uj ajmaquib, ¿a quel cubij lo riˈ chi ri Cristo are cäbanow ajmaquib chke? ¡Man jeˈ tä cˈu riˈ! 18 We cˈu ri in quinyac chi lok jumul ri tijonic ri xinsach u wäch, queintijoj chi jumul ri winak che, mac riˈ ri quinbano. 19 Ri in cˈut, jeˈ ta ne in cäminak chic chuwäch ri u Pixab ri Moisés. ¡Tzare ri Pixab xincämisanic! Jeˈ xincˈulmaj rech kas quincˈasi na chupatänixic ri Dios. 20 Jeˈ ta ne in cäminak chic, in ripil cho ri cruz junam rucˈ ri Cristo. We je riˈ, man in tä chic in cˈaslic, xane are ri Cristo cˈasal chi pa ri wanimaˈ. Ri nu cˈaslemal cämic cho we uwächulew, are waˈ ri cˈaslemal ri xinriko rumal chi xincojon che ri Cristo ru Cˈojol ri Dios, ri xinraj, ri xujach rib pa ri cämical rumal wech. 21 Ri in sibalaj nim quinwil wi chi ri Dios xutokˈobisaj ka wäch. Kas tzij man cwaj taj quinwetzelaj waˈ. We ta cuyaˈ cäjicomataj ri kanimaˈ cho ri Dios rumal ru banic ri cubij ri Pixab, xak ta baˈ lokˈ riˈ xcämisax ri Cristo.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes