Add parallel Print Page Options

Tbajlenxitltzen cyajlaaj jnabkˈi nxiˈlena Jerusalén tneel maj, in xiˈya juntl maj tuj Jerusalén. E xiˈ Bernabé wuyena, bix jax e xiˈ wiiˈna Tito. Pero in xiˈya nuk oˈcx tuˈn jun tumel otk tzaj tkˈoˈn Dios weya. Min in xiˈya tuˈn cyajbil xjal. Bix in yolena cyuya nejenel cye ocslal, tuˈn t‑xiˈ ntxˈolbaˈna alcyej xnakˈtzbil nxiˈ nkˈumena cyej xjal yaaˈn judío, tuˈntzen miˈn chi kˈojl tiˈj waakˈena nbint wuˈna bix otk bint wuˈna, tuˈn miˈn txiˈ waakˈena tuj il. Bix e cycuyaxin wuyena mintiiˈ il tiˈj tuˈn tel keset ttzˈumel ttzˈalbil jun xjal tuˈn tclet, tisen tzin cykbaˈn kej xjal judío. Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj ti e bint tiˈ Tito, jxjal e xiˈ wiiˈna. Mi nuket jaxin min e cykbaxin tuˈn tel keset‑xin, amale yaaˈnt judíoxin. In yolena cyuya nejenel cye ocslal nuk oˈcx tuˈn miˈn tzˈoc cycˈuˈj tiˈj cyyol kej xjal tzin cykbaˈn ocslalke pero ẍtakˈke. Tuya ẍtakˈ cyyol, ocx ke ẍtakˈ ocslal kxola, ejooˈya ocslal tuj Jerusalén. Nuk oˈcx oc cycwent‑xin tiˈj ka nko nimana cycostumbre judío bix ka min. Cycyˈixin tuˈn ktzakpet tiˈ kil nuk tuˈnj kmojbabl kiib tuya Cristo Jesús. Nuk oˈcx cyajxin tuˈn kten tjakˈ tley Moisés, tisen jun xjal ẍpoˈn. Pero mi nuket jun minuto in keya tuyaj cyajbilxin, cuma ilxsen tiˈj tuˈn tcyaj jaxxix jxnakˈtzbil tiˈj colbil ke cyxola.

Yaltzen kej nejenel cye ocslal tuj Jerusalén, tzˈaklxix el nxnakˈtzbila tuj cywitzxin. Tzin cykbaˈn tzpetsal ka mas tzˈaklxix cyxnakˈtzbil t‑xel Jesús twitzj weya nxnakˈtzbil, cuma e ten ke t‑xel Jesús tuyaxin nejl. Pero yaaˈn il tiˈj tuj nwitza ka mas jawnex niyˈtl ke t‑xel Jesús tuj cywitz tzpetsal cyxola, cuma tuj twitz Dios min‑al jun xjal mas jawnex twitz juntl. Pero cyej t‑xel Jesús tuj Jerusalén, min e kˈojlke wiˈja, sino e cycuyaxin jweya nxnakˈtzbil. El cyniyˈxin tiˈj otk tzaj tkˈoˈn Dios jjaxxix xnakˈtzbil tiˈj colbil ke weya tuˈn t‑xiˈ nkˈumena cyej xjal yaaˈn judío, jax tisenj otk tzaj tkˈoˈnxin te Pedro tuˈn t‑xiˈ tkˈumen cyej xjal judío. El cyniyˈxin tiˈj tisen oc tkˈoˈn Dios tipemal Pedro tuˈn tajben te t‑xel Jesús cyxol xjal judío, jax oc tkˈoˈn Dios wipemala tuˈn wajbena te t‑xel Jesús cyxol xjal yaaˈn judío. Ja tzunkej ocslal crinsipal tuj cywitz cykil ocslal, ja Jacobo, Pedro, bix Juan, el cyniyˈxin tiˈj otk tzaj tkˈoˈn Dios t‑xtalbil weya tuˈn wakˈanana tuj taakˈenxin. Juˈ tzunj, e tzaj cykˈoˈnxin cykˈabxin weya bix te Bernabé te yecˈbil baˈn tuj cywitzxin tuˈn t‑xiˈ nkˈumena tyol Dios tuya Bernabé cyxol xjal yaaˈn judío, joocˈtzen ejeeˈxxin tuˈn t‑xiˈ cykˈumen cyxol judío. 10 Nuk oˈcx oc cyocsaˈnxin ncˈuˈja tuˈn miˈn cyaj ncyeˈyena tuˈn t‑xiˈ wonena kej judío mebe, bix tuˈn ja lu e ncuyana tuya cykil ncˈuˈja.

Tej toc tile Pablo ja Pedro tuj tnom Antioquía

11 Mas yaj, e yecˈj juntl maj e tzaj nxnakˈtzbila tuˈn Dios, yaaˈn cyuˈn t‑xel Jesús. Tej tpon Pedro tuj tnom te Antioquía, il tiˈj oc wilen xina tibajcˈa twitzxin oca nkbaˈna, cuma min e tnimaxin jaxxix jxnakˈtzbil. 12 Tuj tneel, baˈn e bint tuˈnxin, cuma e waaˈnxin cyuyaj cykil ocslal, amale atet juun yaaˈn judío. Pero tej cypon cab judío tuj tnom smaˈn tuˈn Jacobo, akˈ elel tpaˈn tiibxin cyiˈ ocslal yaaˈn judío, cuma at cytz̈i judío tiˈjxin, cuma tzin cykbaˈn judío nchucj jun xjal twitz Dios ka ma waaˈn cyuyaj xjal yaaˈn judío. 13 Bix cuma yaaˈn junx j‑e bint tuˈnxin tuyaj e xiˈ tkˈumenxin, bix el cypaˈn cyiib niyˈtl ocslal judío tuj Antioquía cyiˈj ocslal yaaˈn judío, amale elet cyniyˈxin tiˈj baˈn tuˈn cywaaˈnxin junx cyuya cykil ocslal. Hasta Bernabé e cub tiˈj cyuˈn judío tuˈn miˈn waaˈnxin cyuyaj ocslal yaaˈn judío. 14 Pero tej t‑xiˈ ncyeˈyena yaaˈn junx cybinchbenxin tuyaj jaxxix xnakˈtzbil tiˈj colbil ke, e xiˈ nkbaˈna te Pedro twitz cykil ocslal: “Jun judío tey, pero o tzakpeta tiˈj cyley judío, bix nwaaˈna tisenx tten cyuˈn xjal yaaˈn judío. Juˈ tzunj, ¿tikentzen tzin tyeecˈana il tiˈj tuˈn cyniman xjal yaaˈn judío cyley judío tuˈn cyel baˈn twitz Dios? 15 Amale judíot koˈ cuma judío ke kiyˈjil, bix yaaˈn jun wikxitl xjal koˈ min e kiikˈ ley te Moisés, 16 pero el kniyˈ tiˈj jun xjal jiquen twitz Dios nuk oˈcx tuˈnj tocslabl tiˈ Jesucristo, yaaˈn tuˈn tbinchan alcyej tzin tkbaˈn tley Moisés. Juˈ tzunj, amale judíot koˈ, pero o ko ocslan tiˈ Cristo Jesús, tuˈntzen jiquen koˈ twitz Dios tuˈn kocslabl tiˈ Cristo. Min o ko clet tuˈnj knimbil tiˈ tley Moisés, cuma min‑al jun xjal n‑el jiquen twitz Dios tuˈnj tnimbil tiˈ tley Moisés.

17 Pero ka jax cyuˈn judío oc koˈ te aj il tisen kej xjal yaaˈn judío tej kocke jiquen twitz Dios nuk oˈcx tuˈn Cristo, bix yaaˈntl tuˈnj jknimbil tiˈ tley Moisés, tuˈn tzunj Cristo o ko oc aj il. Cxeˈl nkanena tey, ¿tumelpa tuˈn t‑xiˈ kkbaˈn tuˈn Cristo nko oc te aj il? ¡Min!

18 Katzen ma tzˈoc ke kcˈuˈj tiˈj knimbil tiˈ ley tuˈn koc jiquen twitz Dios, tzin kyeecˈan min tzˈoc kbiˈn ley, 19 cuma e tkba ley kiˈj mlay ko oc jiquen twitz Dios tuˈnj knimbil tiˈ ley. Juˈ tzunj, ya mintl n‑oc wipena tiˈj tuˈn woca jiquen twitz Dios tuˈn ley, tuˈntzen woca jiquen nuk oˈcx tuˈnxin, tuˈn wajbena nuk oˈcx texin. 20 Te junx maj ma tzˈoc ke ncˈuˈja nuk oˈcx tiˈ Cristo e jaw kˈoˈn twitz cruz te nxela. Ya miˈntl txiˈ njyoˈna nchunkˈlala tuˈnj weya nbinchben, sino at nchunkˈlala tuˈn Cristo najl tuj wanema. Jchunkˈlal nxiˈ wiiˈna jaˈlewe, ma tzaj kˈoˈn weya tuˈnj wocslabla tiˈj Tcwal Dios, jaj xjal oc wakˈa te, bix e cyimxin te nxela. 21 Miˈn cyaj ncyeˈyena t‑xtalbil Dios weya. Nuket nko oc jiquen twitz Dios tuˈnj kbinchben tjakˈ ley, nukettzenle ganax e cyim Cristo,” ntz̈iya te Pedro.