Add parallel Print Page Options

Jun uˈj e xiˈ ttzˈiˈben apóstol Pablo cye ocslal at tuj departamento Galacia

Jun kˈolbebl tuˈn Pablo

Inayena Pablo. Jun t‑xel Jesucristo kena. Yaaˈn xjal e scyˈonte weya tuˈn woca te jun t‑xel Jesucristo, bix yaaˈn xjal e smante weya. Scyˈoˈn kena bix smaˈn kena nuk oˈcx tuˈn Jesucristo bix tuˈn Kman Dios e jaw titzˈjsaˈn ja Jesucristo tuj cyamecy. Nxiˈ ntzˈiˈbena ja uˈj lu te cykilca cloj ocslal tiˈ Cristo tuj departamento Galacia. Jax juˈx kej ocslal at wuyena ma txiˈ cykˈoˈn jun kˈolbebl te cyey.

Tzajxit t‑xtalbil Kman Dios tuya Kaaw Jesucristo cyibaja, bix cyuˈnxit‑xin chi temey tuj ttz̈yal. E xiˈ tkˈon tiib Jesucristo tuˈn tbyet tuˈn kil, tuˈntzen kclet tuˈnxin tiˈj kaˈ at jaˈlewe twitz txˈotxˈ. E cyimxin cuma juˈ e tajbe Kman Dios. ¡Jawxit nimset Kman Dios te junx maj! Juˈxit ttena.

Mintiiˈ juntl xnakˈtzbil tiˈj ti tten tuˈn kclet

Key ocslal, ma baj ncˈuˈja tiˈj ma bint cyuˈna. Ma bint nuk cab kˈij ocslankey tiˈj jaxxix yol e xiˈ nkˈumena cyey. Pero jaˈlewe ma tzakˈ cyjel cycyeˈyena Dios. E tzaj tkˈoˈn Dios tuˈn cycleta nuk tuˈnj xtalbil kˈoˈn cyey tuˈn Cristo, pero cyaja tuˈn cyoc lpey tiˈj junxitl xnakˈtzbil. Mintiiˈ juntl xnakˈtzbil tiˈj ti tten tuˈn cycleta, pero at juun cyxola nchi chˈixben nxnakˈtzbila te tzpetsal cyey. Cyajxin tuˈn t‑xitj jjaxxix xnakˈtzbil tiˈ Cristo. Junx xnakˈtzbil tuˈn cyclet xjal, jaj e xiˈ nkˈumena cyey. Ka at jun xjal ma t‑xnakˈtza juntl xnakˈtzbil tiˈj ti tten tuˈn kclet, tzajxit tsbuˈn Dios ja, amale inayenta bix ka jun tsanjel Dios tuj cyaˈj. Juntl maj cxeˈl nkbaˈna jma txiˈ nkbaˈna cyey, ka at jun xjal ma t‑xnakˈtza juntl xnakˈtzbil twitzj xnakˈtzbil ocslankey tiˈj, ¡tzajxit tsbuˈn Dios ja!

10 Cyiw chˈin nyola, pero jeyˈ, tuˈnj ja cyiw yol lu, ¿yaaˈmpa tzinen tuj cywitza ncyˈiya nuk tuˈn wela baˈn tuj cywitz xjal? ¿Wajpiya tuj cywitza nuk tuˈn cyyolen xjal baˈn wiˈja, tisen cykbaˈn juun cyxola? ¿Yaaˈmpa tzinen waja nuk tuˈn wela baˈn tuj twitz Dios? Nuket oc wipena nuk tuˈn wela baˈn tuj cywitz xjal, yaaˈntzenle jax jun t‑akˈanal Cristo kena.

E yole Pablo tiˈj ti tten tej toc te t‑xel Jesús

11 Key ocslal, ilxsen tiˈj qˈuelel cyniˈya tiˈj jbaˈn xnakˈtzbil tiˈj colbil ke e xiˈ nkˈumena cyey, yaaˈn cyyol xjal. 12 Yaaˈn kˈoˈn weya cyuˈn xjal, bix min in xnakˈtzana tiˈj. Jax Jesucristo e tzaj tyeecˈan weya.

13 Cxeˈl nkbaˈna cyey ti tten e wiikˈa jxnakˈtzbila tuˈn Cristo. O cybiy ti e bint wuˈna tej nxiˈ lpeya tiˈ cyley judío. Nimxsen in kˈojla cyiˈj t‑xjal Dios tuˈn cyxiˈxin tuj tzeeˈ bix tuˈn cycubxin, tuˈntzen tcub xitj cyocslablxin tiˈ Cristo. 14 Bix mas cyiw in tiina tuj cyley judío cywitzj chˈixcˈa yaaˈn cykilcatl ntanema. Nim oc wipena tiˈj tuˈn cyniman cykil ntanema kej costumbre otk cyaj cykˈoˈn ke wiyˈjila.

15 Pero amale in kˈojleta tiˈ Dios, pero tuˈn t‑xtalbilxin weya e takˈxin weya wajbena texin. Tej mitknaˈx witzˈja, ya scyˈoˈntl kena tuˈnxin. Bix tej tpon tumel tuj twitzxin, 16 e takˈxin weya tuˈn tel nniˈya tiˈj Tcwalxin, tuˈntzen t‑xiˈ nkˈumena tiˈ Tcwalxin cyej xjal yaaˈn judío. Tejtzen tel nniˈya tiˈ Tcwalxin, min in xiˈya cyuya xjal tuˈn t‑xiˈ nkanena ka iyˈnen cyilbil tiˈj. 17 Jax min in xiˈya cyuya kej t‑xel Jesús tuj tnom Jerusalén, ejeeˈj oc te t‑xel Jesús nejl nwitza. Nuk oˈcx in xiˈya nakch tuj txˈotxˈ te Arabia tuˈn ntena njunala jaaˈ min‑al xjal. Mas yaj, in ajtz meltzˈaja tuj tnom Damasco. 18 Min in xiˈya tuj Jerusalén tuˈn nyolena cyuya t‑xel Jesús tejxe tbint oxe jnabkˈi ttzajlen tyeecˈan Dios Tcwal weya. Mancˈbiltzen in xiˈya Jerusalén tuˈn wlontiya twitz Pedro, pero nuk olaaj kˈij in tena tuyaxin. 19 Bix min‑al juntl t‑xel Jesús e wila. Nuk oˈcx t‑xelxin Jacobo e wila, jxin titzˈen Cawel kxol. 20 Jnxiˈ nkbaˈna cyey, jax wuˈna. Ttzkiˈn Dios min nchin ẍtakˈena.

21 Yajxitltzen, bix in xiˈya cyuj ke departamento Siria bix Cilicia. 22 Min in cyaja cyxol niyˈtl t‑xel Jesús cyuj tja Dios tuj departamento Judea. Kej ocslal tiˈ Cristo eteˈ tjakˈ cyxnakˈtzbil t‑xel Jesús, mi nuket cytzkiˈn nwitza. 23 Pero ejeeˈj ocslal el cyniyˈ tiˈj ka jaxxix xnakˈtzbil e nkˈumena, cuma e cybixin cyyol kej ocslal otk chi nyajlaya nejl. Tz̈i kej ocslal otk chi yajlet wuˈna: “Jxin xjal e tyajla ejooˈya nejl, jaˈlewe ntkˈumentlxin kocslabl, jaj kocslabl oc tipenxin tiˈj nejl tuˈn t‑xitj,” tz̈ikexin. 24 Bix tej cybinte ocslal tuj Judea ja yol lu, nimxsen e jaw cynimsaˈnxin Dios wiˈja.