Add parallel Print Page Options

Katˈoweˈtak kibˈ

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, wi wiˈ jono ajtakel re Kakaj Jesucristo titaˈmaj chi jbˈanic jono mac, atak ri wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak rajwaxiˈ tayeˈtak jnoˈj pi utzil pire tijqˈuex jnoˈj laj jcˈaslemal. Pero cwentij aybˈak chi ajujunalak jwiˈl pent jilon atak atkejtak li mac. Tˈoˈ aybˈak chawibˈil aybˈak cuando tataˈtak cˈax laj acˈaslemalak chapcaˈ tatˈoˈ aybˈak ralaj jun ikaˈn. Wi tabˈantak jilonli, tijiniˈ tabˈantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Jesucristo.

Wi wiˈ jono cristian tijbˈij laj ranm chi nimiˈ jkˈij, taˈ tzˈet nim jkˈij, tike jsubˈ ribˈ ricˈan. Jwiˈliˈli juntir rileˈtak jcholajl chi jujunalak ri tijin trantak laj jcˈaslemalak, tziniˈ o taˈ tzi. Wi tzi tijin tran, ticˈulariˈ tijcoj jkˈij chirij ri tran y mi jcoj jkˈij chirij ri bˈanal jwiˈl jun cristian chic. Jilonli ri trantak laj jcˈaslemalak chi jujunalak, riˈ rechak ajcwentak re.

Jbˈanic utzil

Nen tijin tijtijoj ribˈ re Jyolj Kakaj Dios rajwaxiˈ tijcomonaj juntir ri wiˈ riqˈuil pach ajtijol re. Ma yeˈ aybˈak chi subˈem, Kakaj Dios taˈ tijnaˈ tiitzˈbˈej jwich jwiˈlak cristian. Jun cristian riˈ tijmol jwich mak ticoˈn ri tijtic. Jilonli wi jun cristian riˈ tran mak etzltak noˈj, jilon tran chapcaˈ tijtic jun ticoˈn y jwich man ticoˈn li, riˈ cˈax ri tijtij ri taˈ jqˈuisic. Pero wi jun cristian riˈ tran lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tran, jilon tran chapcaˈ tijtic jun ticoˈn y jwich man ticoˈn li, riˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

Jwiˈliˈli mi qˈuistaj kanm chi jbˈanic utzil jwiˈl tina tawna jun kˈij wiˈ nen tikacˈultak chapcaˈ tikamoltak jwich katicoˈn wi mitaˈ tikaquibˈajtak kanm. 10 Cuando tijnaˈ kabˈaneˈtak juntir jwich utzil rechak cristian y riˈ mas rajwax kabˈaneˈtak utzil rechak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri nicˈ cubˈul kachˈol chirij Kakaj Jesucristo.

Rajwaxiˈ tikaqˈuex kanoˈj

11 Iltak mak nimaktak letra ri intijin chi jtzˈibˈaj lajori laˈ inkˈbˈ pire tantakbˈi pi awechak.

12 Juntir mak cristian ri tibˈintak chi rajwaxiˈ tacoj retal atioˈjlak riˈke rajak tzi tiilsajtak jwiˈlak cristian pire maˈ tibˈansaj cˈax rechak cuando tijyeˈtak jtaquil nen jcholajl xcam Kakaj Jesucristo wich curs. 13 Pero mak cristian li, ri cojol retal jtioˈjlak, taˈ tzˈet trantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. Rechak riˈ rajak tacojtak retal atioˈjlak pire tijcoj jkˈijak chi xcwintakaˈ chawijak jwiˈl xacojaˈtakaˈ retal atioˈjlak.

14 In taˈ chwaj tancoj inkˈij, xike tancoj jkˈij jcamic Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri xcam wich curs. Pi we in nicˈ riqˈuil xcamiˈ wich curs juntir mak etzltak noˈj y in nicˈ riqˈuil xincamiˈ jwiˈl xcan inyeˈ mak etzltak noˈj. 15 Jwiˈliˈli taˈ nen tichacuj wi cojol o taˈ cojol retal jtioˈjl jun winak. Riˈ mas rajwax tijqˈuex juntir jnoˈj ri mitaˈ tzi.

16 Chwaj chi Kakaj Dios tijyeˈ utzil laj ranmak y tril cˈur jwichak yak cristian ri tijqˈuex juntir jnoˈjak ri mitaˈ tzi. Rechak riˈtakaˈ kes tzˈetel ralcˈwal Kakaj Dios.

Qˈuisbˈire man wuj ri

17 Pi qˈuisbˈire tambˈijbˈi chawechak chi taˈ chiquiˈ chwaj tayeˈtak mas cˈax laj wanm, jwiˈl riˈ mak yuc ri wiˈ laˈ intioˈjl ticˈutuw mak cˈax ri xintij jwiˈl Kakaj Jesucristo.

18 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm laj asantilak. Jiloniˈn.