Add parallel Print Page Options

Ri nen mo tran sucˈul ranm jun cristian chiwch Kakaj Dios

¡Atak aj Galacia, pur atak sons! Nen chac xayeˈ aybˈak chi subˈem, in ximbˈijiˈ jcholajl chawechak ri jcamic Kakaj Jesucristo wich curs. Pero xike chwaj ticuxtaj awiˈlak chi atak taˈ xacˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak jwiˈlke xabˈantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈliˈ xcubˈar achˈolak chi jtaic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo.

¡Atak pur atak sons! Xacholtakna jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil y lajori chawajak taqˈuistak jbˈanic laˈ achokˈbˈak.

Atak lokˈke xatijtak subˈlaj cˈax laj acˈaslemalak chi jcojic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo wi tican ayeˈtak jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij. Kakaj Dios ri xyeˈw Lokˈlaj Jsantil chawechak y tran nimaktak cˈutbˈi jcwinel chaxoˈlak, maˈ jwiˈl taˈ tabˈantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈliˈ xcubˈar achˈolak chi jtaic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo.

Abraham xcubˈariˈ jchˈol chirij Kakaj Dios, jwiˈliˈli Kakaj Dios xij chi re sucˈuliˈ ranm chiwch. Jwiˈliˈli atak rajwaxiˈ tawetemajtak chi yak ri ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Dios riˈtakaˈ rechak tzˈetel rijajl Abraham. Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios bˈiliˈch jwiˈl Kakaj Dios chi yak maˈ rijajl taˈ Israel tisucˈulabˈiˈ ranmak chiwch wi ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli Kakaj Dios xij jun tzilaj jtaquil re Abraham ojr jilonri:

Juntir cristian ri wiˈtak wich ulew tina inyeˈna inkˈbˈ chibˈak awiˈlke at, xcheˈ re.

Jilonli juntir yak ri ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Dios tijyaˈ jkˈabˈ Kakaj Dios chibˈak pi jpach Abraham ri xcubˈar jchˈol chirij Kakaj Dios. 10 Pero juntir ri cubˈul jchˈolak chi tranaˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈlke jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, tibˈansajiˈ kˈatbˈitzij chibˈak, jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri:

Nen ri mitaˈ nojel ranm tran juntir ri tzˈibˈal li wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios, tibˈansajiˈ kˈatbˈitzij chibˈ, ticheˈ.

11 Jwiˈliˈli esaliˈ chi sakil chi taˈ ni jono cristian tisucˈulabˈ ranm chiwch Kakaj Dios jwiˈlke jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈl Kakaj Dios xij jilonri:
    Jun cristian ri sucˈul ranm chinwch tiyoˈriˈ jwiˈlke xcubˈar jchˈol chwij, xcheˈ. 12 Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ tijyeˈ jcubˈarbˈ jchˈol jun cristian chirij Kakaj Dios. Jwiˈliˈli tijbˈij chi nen tibˈanow lawiˈ ri tijbˈij juntir mak Jpixbˈ Kakaj Dios tiyoˈriˈ jwiˈlke mak pixabˈ li.

13 Kakaj Jesucristo xojresajiˈ laj jkˈabˈ mak Jpixbˈ Kakaj Dios pire maˈ tibˈan kˈatbˈitzij chikabˈ jwiˈl xtij subˈlaj cˈax wich curs kawiˈlke oj, chapcaˈ etzl cristian xaan re. Jilon chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Jun cristian ri cocbˈal wich jun cheˈ, jun etzl cristianiˈn, ticheˈ.

14 Jilonli jwiˈlke Kakaj Jesucristo tijyeˈ jkˈabˈ Kakaj Dios chibˈak yak maˈ rijajl taˈ Israel chapcaˈ xijsaj re Abraham ojr. Y jwiˈlke ticubˈar kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, tikacˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj kanm chapcaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ojr.

Jpixbˈ Kakaj Dios pach ri bˈil jwiˈl re Abraham

15 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in tambˈij chawechak, esaj anoˈjak chirij jun cristian cuando tran jun chomorsaˈn y tican jtzˈibˈaj jbˈij li wuj, taˈ chiquiˈ ni jun cristian ticwin chi resaj junquitz o tijyeˈ mas jbˈa. 16 Jilon xan Kakaj Dios, xij re Abraham chi tina jyeˈna jkˈabˈ chibˈ re y chibˈ jun rijajl. Jyolj Kakaj Dios taˈ tijbˈij jilonri:

Yak awijajl, taˈ ticheˈ. Jyolj Kakaj Dios tijbˈij:
Jun rechak yak awijajl, ticheˈ. Y jun rijajl li, riˈ Kakaj Jesucristo.

17 Ri tijin tambˈij chawechak riˈ ri, Kakaj Dios xan man jchomorsaˈn riqˈui Abraham y xij chi tina tawna chiwch. Y Kakaj Dios ajriˈ xyeˈ Jpixbˈ re Moisés jorok kˈaxiˈ quejabˈ cient riqˈui junwinak lajuj (430) junabˈ jbˈanic man chomorsaˈn jwiˈl Kakaj Dios riqˈui Abraham. Jwiˈliˈli mak pixabˈ li taˈ ticwin chi jkˈatic jwich ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ojr. 18 Wi jwiˈlke Jpixbˈ Kakaj Dios tijyeˈ ri bˈil jwiˈl, jilonli maˈ riˈ taˈ ri bˈil jwiˈl. Pero Kakaj Dios bˈilch re Abraham jwiˈl ojr chi tike jsipaj re.

19 ¿Nen tichacuj Jpixbˈ Kakaj Dios? Mak pixabˈ li pirechiˈ xcˈut chiwchak cristian lawiˈ ri mac chiwch Kakaj Dios asta xtaw kˈij xpe Kakaj Jesucristo ri rijajl Abraham ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. Kakaj Dios xtak yak anjl chi jkˈasaj Jpixbˈ re Moisés pire xresaj chi sakil chiwchak cristian ri jcholajl tielwiˈ. 20 Pero cuando Kakaj Dios xij re Abraham chi tijtakch ri bˈil jwiˈl, taˈ ni jonok xtak chi jbˈijc. 21 Jilonli Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ tijkˈat jwich ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ojr. Pero wi titaˈmaj tzilaj cˈaslemal jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios, kes tzˈet tisucˈulabˈiˈ ranmak cristian chiwch Kakaj Dios jwiˈlke trantak ri tijbˈij. 22 Pero li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij chi juntir cristian chapcaˈ tzˈapiltakaˈ li cars, jwiˈl wiˈtak laj jkˈabˈ jmacak. Pero yak cristian ri ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo, tiyeˈsajiˈ rechak ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ojr.

23 Cuando ajquiˈ chi pe Kakaj Jesucristo ri ticubˈar kachˈol chirij, ojtak yak rijajl Israel nicˈ riqˈuil tzˈapilcojtakaˈ li cars, jwiˈl riˈ Jpixbˈ Kakaj Dios titakon chikabˈ asta xtaw kˈij xyuk Kakaj Jesucristo ri ticubˈar kachˈol chirij.

Yak ri tiwuxtak pi ralcˈwal Kakaj Dios

24 Jwiˈliˈli riˈ Jpixbˈ Kakaj Dios xcˈamow kabˈe pire ojoc laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo pire tisucˈulabˈ kanm chiwch Kakaj Dios jwiˈl ticubˈar kachˈol chirij Kakaj Jesucristo. 25 Pero lajori xyukiˈ Kakaj Jesucristo ri xcubˈar kachˈol chirij, maˈ riˈ taˈ chiquiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios ticˈamow kabˈe, riˈchak Kakaj Jesucristo.

26 Atak juntir xatwuxtak pi ralcˈwal Kakaj Dios jwiˈl xcubˈar achˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 27 Jwiˈliˈli juntir ri bˈanal jaˈtiox chawechak, atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo jwiˈl riˈ Kakaj Jesucristo chapcaˈ jun itzˈik ri xacojtak chawijak. 28 Jilonli Kakaj Dios taˈ tril wi rijajl Israel o maˈ rijajl taˈ Israel, wi wiˈ rajw o taˈn, wi winak o anm, jwiˈl atak juntir atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. 29 Y wi kes tzˈet watak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, atakaˈ rijajl Abraham y tawechbˈejtakaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ojr.