Add parallel Print Page Options

MAN WUJ RI XTAK PABLO RIQˈUILAK YAK AJ GALACIA

Titaksaj rutzil jwichak yak aj Galacia

In Pablo, in jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Maˈ in taˈ jtakoˈn cristian, ni maˈ cristian taˈ xinchaˈw, riˈ Kakaj Jesucristo xinchaˈw pach Kakaj Dios ri xcˈastasan jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. In pach yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak wiqˈuil, tikatakbˈi man wuj ri pi awechak atak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri watak li mak tilmit re Galacia.

Chwaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak. Riˈ Kakaj Jesucristo li ri xyeˈ ribˈ pi camic wich curs chi jtojic kamac pire xojjcol laj jkˈabˈ mak etzltak noˈj ri wiˈ wich ulew jwiˈl jilon raj Kakaj Dios.

Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij. Jiloniˈn.

Junke tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo

Subˈlaj tisaach inchˈol jwiˈl laj or tijin tatos aybˈak chirij Kakaj Dios ri xatsiqˈuintak jwiˈl xyeˈ rutzil ranm Kakaj Jesucristo chawechak, jwiˈl tijin tatakejtak jun jalan taquil chic ri maˈ riˈ taˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. In tambˈij chi taˈ chiquiˈ jun jalan taquil chic, pero wiˈ jujun chaxoˈlak tijin tijqˈuex anoˈjak jwiˈl maˈ riˈ taˈ tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri tijbˈijtak. Rechak tijin tijqˈuextak jcholajl tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo.

Pero wi wiˈ jono chike oj o wiˈ jono anjl ri tipe lecj, tijbˈij jun jalan taquil chawechak ri mitaˈ nicˈ chapcaˈ ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri bˈil chawechak kawiˈl oj, bˈanok kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios. Tambˈij chicbˈi chawechak chapcaˈ ri bˈilch chawechak inwiˈl, wi wiˈ jono chic tibˈin jono taquil chawechak y taˈ nicˈ chapcaˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri bˈil chawechak kawiˈl oj, bˈanok kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios.

10 Jilonri tambˈijbˈi chawechak, maˈ pire taˈ chwaj tzi inilsaj jwiˈlak cristian, in riˈ chwaj tzi inilsaj jwiˈl Kakaj Dios. Wi riˈke chwaj tzi inilsaj jwiˈlak cristian, maˈ in taˈ rajchac Kakaj Jesucristo.

Ri tran Pablo

11 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in riˈ chwaj tawetemajtak chi tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij chawechak, maˈ queneysal taˈke jwiˈlak cristian. 12 Maˈ jun cristian taˈke xyeˈw chwe, ni maˈ xintijoj taˈke jwiˈlak cristian, riˈ Kakaj Jesucristo xyeˈw retemaj chwe.

13 Atak taliˈ jtaquil awiˈlak ri bˈanalch inwiˈl ojr laj incˈaslemal cuando ximbˈan lawiˈ ri tijbˈij jcˈutuˈnak yak rijajl Israel y subˈlaj ximbˈan cˈax rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo jwiˈl riˈ chwaj roj xinsacheˈ jwichak. 14 Cuando tijin tambˈan ri tijbˈij jcˈutuˈnak yak rijajl Israel, in wiˈ mas innoˈj chi jbˈanic chiwchak yak inwinak ri nicˈ xojqˈuiy riqˈuilak, jwiˈl in subˈlaj xincwentij wibˈ chi jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij jcˈutuˈnak immam intitˈ ojrtaktzij.

15 Pero cuando xtaw chiwch Kakaj Dios, re xinjchaˈ cuando ajwiniˈ laj insantil y xinjsiqˈuij jwiˈl subˈlaj rutzil ranm chwij 16 pire xyeˈ retemaj chwe nen tran Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol pire tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel. Cuando ximbˈij tzilaj jtaquil li, taˈ xintzˈonaj innoˈj rechak cristian. 17 Y taˈ ximbˈe Jerusalén chi jtzˈonaj innoˈj rechak yak ri ocsaltak nabˈe chinwch in pire jtakoˈn Kakaj Jesucristo. In laj or ximbˈe Arabia, ajrucˈreˈ xinkˈaj chic Damasco.

18 Jorok kˈaxiˈ uxibˈ junabˈ, ajrucˈreˈ ximbˈe Jerusalén chi jsolaj Cefas ri jtakoˈn Kakaj Jesucristo y joˈlajuj (15) kˈij xinwaˈx riqˈuil. 19 Y claˈ taˈ chiquiˈ jono rechak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo xwil jwich, xike Santiago, ri jkˈun Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

20 Chiwch Kakaj Dios tambˈijbˈi chawechak chi ri tijin tantzˈibˈajbˈi pi awechak tzˈetel tzˈetiˈn, maˈ joˈstaklaj tzij taˈn.

21 Cuando xinelbˈi Jerusalén, ximbˈe lak luwar re Siria y Cilicia. 22 Laˈ mak kˈij li ajquiˈ chi chˈobˈsaj inwch jwiˈlak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak li mak tilmit re Judea. 23 Rechak xike tal jtaquil jwiˈlak ri tijbˈijtak cristian: Man winak ri xanow cˈax chike nabˈe, lajori tichak tijin chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri raj roj xsacheˈ jwich, ticheˈtak.

24 Jwiˈliˈli rechak subˈlaj xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios inwiˈlke in.