A A A A A
Bible Book List

Fjalët e urta 11 Albanian Bible (ALB)

11 Peshorja e pasaktë është e neveritshme për Zotin, por peshimi i saktë i pëlqen.

Kur vjen kryelartësia, vjen edhe turpi; por dituria është me njerëzit e thjeshtë.

Njerëzit e drejtë udhëhiqen nga ndershmëria, por ligësia e të pabesëve do t’i shkatërrojë këta.

Pasuritë nuk sjellin dobi ditën e zemërimit, por drejtësia të shpëton nga vdekja.

Drejtësia e njeriut të ndershëm i hap rrugën, por i pabesi bie për shkak të paudhësisë së tij.

Drejtësia e njerëzve të drejtë i çliron këta, por njerëzit e pabesë do të kapen nga vetë ligësia e tyre.

Kur vdes një i pabesë, shpresa e tij humb dhe shpresa e njerëzve të padrejtë davaritet.

I drejti çlirohet nga fatkeqësia, por i pabesi i zë vendin.

Me gojën e tij hipokriti shkatërron të afërmin e tij, por të drejtët çlirohen për shkak të dijes së tyre.

10 Kur të drejtët begatohen, qyteti gëzohet; por kur vdesin të pabesët, dëgjohen britma gëzimi.

11 Nga bekimi i njerëzve të drejtë qyteti ngrihet, por goja e të pafeve e çon në shkatërrim.

12 Kush e përbuz të afërmin e tij nuk ka mend, por njeriu i matur hesht.

13 Kush shkon rreth e qark duke përfolur, nxjerr sekretet, por ai që ka një shpirt besnik i fsheh ato.

14 Pa një udhëheqje të urtë populli bie, por gjen shpëtim në numrin e madh të këshilltarëve.

15 Kush bëhet garant për një të huaj do të pësojë dëmet e këtij veprimi, por ai që refuzon të japë dorën si garant është i sigurt.

16 Gruaja e bukur fiton lavdinë dhe njerëzit e dhunshëm grumbullojnë pasuri.

17 Njeriu i mëshirshëm i bën të mirë vetes, kurse njeriu mizor mundon mishin e tij.

18 I pabesi realizon një fitim të rremë, por ai që mbjell drejtësi do të ketë një shpërblim të sigurt.

19 Ashtu si drejtësia të çon në jetë, kështu ai që shkon pas të keqes gjen vdekjen.

20 Të çoroditurit nga zemra janë të neveritur për Zotin, por ata që janë të ndershëm në sjelljen e tyre pëlqehen nga ai.

21 Edhe kur i shtrëngon dorën një tjetri për një besëlidhje, njeriu i keq nuk do të mbetet i pandëshkuar, por pasardhësit e të drejtëve do të shpëtojnë.

22 Si një unazë ari në feçkën e një derri, kështu është një grua e bukur që nuk ka mend.

23 Dëshira e të drejtëve është vetëm e mira, por shpresa e të pabesëve është zemërimi.

24 Ka nga ata që shkapërderdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që kursejnë më tepër se duhet dhe bëhen gjithnjë e më të varfër.

25 Njeriu bujar do të pasurohet dhe ai që vadit do të vaditet gjithashtu.

26 Populli mallkon atë që nuk pranon të japë grurin, por bekimi bie mbi kokën e atij që e shet.

27 Kush kërkon me zell të mirën fiton dashamirësinë, por ai që kërkon të keqen, kjo do t’i bjerë mbi të.

28 Kush ka besim në pasuritë e tij do të rrëzohet, por të drejtët do të çelin si gjethe.

29 Ai që bën rrëmujë në shtëpinë e vet do të trashëgojë erën, dhe budallai do të jetë shërbëtori i atij që është i urtë nga zemra.

30 Fryti i të drejtit është një dru i jetës, dhe ai që shtie në dorë shpirtërat është i urtë.

31 Ja, i drejti merr shpërblimin mbi tokë, e aq më tepër i pabesi dhe mëkatari!

Proverbs 11 New International Version (NIV)

11 The Lord detests dishonest scales,
    but accurate weights find favor with him.

When pride comes, then comes disgrace,
    but with humility comes wisdom.

The integrity of the upright guides them,
    but the unfaithful are destroyed by their duplicity.

Wealth is worthless in the day of wrath,
    but righteousness delivers from death.

The righteousness of the blameless makes their paths straight,
    but the wicked are brought down by their own wickedness.

The righteousness of the upright delivers them,
    but the unfaithful are trapped by evil desires.

Hopes placed in mortals die with them;
    all the promise of[a] their power comes to nothing.

The righteous person is rescued from trouble,
    and it falls on the wicked instead.

With their mouths the godless destroy their neighbors,
    but through knowledge the righteous escape.

10 When the righteous prosper, the city rejoices;
    when the wicked perish, there are shouts of joy.

11 Through the blessing of the upright a city is exalted,
    but by the mouth of the wicked it is destroyed.

12 Whoever derides their neighbor has no sense,
    but the one who has understanding holds their tongue.

13 A gossip betrays a confidence,
    but a trustworthy person keeps a secret.

14 For lack of guidance a nation falls,
    but victory is won through many advisers.

15 Whoever puts up security for a stranger will surely suffer,
    but whoever refuses to shake hands in pledge is safe.

16 A kindhearted woman gains honor,
    but ruthless men gain only wealth.

17 Those who are kind benefit themselves,
    but the cruel bring ruin on themselves.

18 A wicked person earns deceptive wages,
    but the one who sows righteousness reaps a sure reward.

19 Truly the righteous attain life,
    but whoever pursues evil finds death.

20 The Lord detests those whose hearts are perverse,
    but he delights in those whose ways are blameless.

21 Be sure of this: The wicked will not go unpunished,
    but those who are righteous will go free.

22 Like a gold ring in a pig’s snout
    is a beautiful woman who shows no discretion.

23 The desire of the righteous ends only in good,
    but the hope of the wicked only in wrath.

24 One person gives freely, yet gains even more;
    another withholds unduly, but comes to poverty.

25 A generous person will prosper;
    whoever refreshes others will be refreshed.

26 People curse the one who hoards grain,
    but they pray God’s blessing on the one who is willing to sell.

27 Whoever seeks good finds favor,
    but evil comes to one who searches for it.

28 Those who trust in their riches will fall,
    but the righteous will thrive like a green leaf.

29 Whoever brings ruin on their family will inherit only wind,
    and the fool will be servant to the wise.

30 The fruit of the righteous is a tree of life,
    and the one who is wise saves lives.

31 If the righteous receive their due on earth,
    how much more the ungodly and the sinner!

Footnotes:

  1. Proverbs 11:7 Two Hebrew manuscripts; most Hebrew manuscripts, Vulgate, Syriac and Targum When the wicked die, their hope perishes; / all they expected from
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes