A A A A A
Bible Book List

Fjalët e urta 10 Albanian Bible (ALB)

10 Fjalët e urta të Salomonit. Një fëmijë e urtë e gëzon të atin, por një fëmijë budalla i shkakton vuajtje nënes së vet.

Thesaret e padrejtësisë nuk japin dobi, por drejtësia të çliron nga vdekja.

Zoti nuk do të lejojë që i drejti të vuajë nga uria, por hedh poshtë dëshirën e të pabesëve.

Kush punon me dorë përtace varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën të pasurohesh.

Ai që mbledh gjatë verës është një bir i matur, por ai që fle në kohën e korrjeve është një bir që të mbulon me turp.

Ka bekime mbi kokën e të drejtit, por dhuna e mbulon gojën e të pabesëve.

Kujtimi i të drejtit është në bekim, por emri i të pabesit do të kalbet.

Zemërurti i pranon urdhërimet, por fjalamani budalla do të rrëzohet.

Ai që ecën në ndershmëri ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë dredharake ka për t’u zbuluar.

10 Kush e shkel syrin shkakton vuajtje, por fjalamani budalla do të rrëzohet.

11 Goja e të drejtit është një burim jete, por dhuna e mbulon gojën e të pabesëve.

12 Urrejtja shkakton grindje, por dashuria mbulon të gjitha fajet.

13 Dituria gjendet mbi buzët e atyre që kanë mendje, por shkopi është për kurrizin e atyre që nuk kanë mend.

14 Të urtët grumbullojnë njohuri, por goja e budallait është një shkatërrim i shpejtë.

15 Begatia e të pasurit është qyteti i tij i fortë; shkatërrimi i të varfërit është varfëria e tyre.

16 Puna e të drejtit i shërben jetës, fitimi i të pabesit mëkatit.

17 Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës; por kush nuk pranon kritikën humb.

18 Kush e maskon urrejtjen ka buzë gënjeshtare dhe ai që përhap shpifje është budalla.

19 Në fjalët e shumta faji nuk mungon, por ai që i frenon buzët e tij është i urtë.

20 Gjuha e të drejtit është argjend i zgjedhur, por zemra e të pabesëve vlen pak.

21 Buzët e të drejtit ushqejnë mjaft njerëz, por budallenjtë vdesin sepse nuk kanë mend.

22 Bekimi i Zotit pasuron dhe ai nuk shton asnjë vuajtje.

23 Kryerja e një kobi për budallanë është si një zbavitje; kështu është dituria për njeriun që ka mend.

24 Të pabesit i ndodh ajo nga e cila trembet, por njerëzve të drejtë u jepet ajo që dëshirojnë.

25 Kur kalon furtuna, i pabesi nuk është më, por i drejti ka një themel të përjetshëm.

26 Ashtu si uthulla për dhëmbët dhe tymi për sytë, kështu është dembeli për ata që e dërgojnë.

27 Frika e Zotit i zgjat ditët, por vitet e të pabesit do të shkurtohen.

28 Shpresa e të drejtëve është gëzimi, por pritja e të pabesëve do të zhduket.

29 Rruga e Zotit është një kala për njeriun e ndershëm, por është shkatërrim për ata që kryejnë padrejtësi.

30 I drejti nuk do të lëvizet kurrë, por të pabesët nuk do të banojnë në tokë.

31 Goja e të drejtit prodhon dituri, por gjuha e çoroditur do të pritet.

32 Buzët e të drejtit njohin atë që është e pranueshme; por goja e të pabesëve njeh vetëm gjëra të çoroditura.

Proverbs 10 New International Version (NIV)

Proverbs of Solomon

10 The proverbs of Solomon:

A wise son brings joy to his father,
    but a foolish son brings grief to his mother.

Ill-gotten treasures have no lasting value,
    but righteousness delivers from death.

The Lord does not let the righteous go hungry,
    but he thwarts the craving of the wicked.

Lazy hands make for poverty,
    but diligent hands bring wealth.

He who gathers crops in summer is a prudent son,
    but he who sleeps during harvest is a disgraceful son.

Blessings crown the head of the righteous,
    but violence overwhelms the mouth of the wicked.[a]

The name of the righteous is used in blessings,[b]
    but the name of the wicked will rot.

The wise in heart accept commands,
    but a chattering fool comes to ruin.

Whoever walks in integrity walks securely,
    but whoever takes crooked paths will be found out.

10 Whoever winks maliciously causes grief,
    and a chattering fool comes to ruin.

11 The mouth of the righteous is a fountain of life,
    but the mouth of the wicked conceals violence.

12 Hatred stirs up conflict,
    but love covers over all wrongs.

13 Wisdom is found on the lips of the discerning,
    but a rod is for the back of one who has no sense.

14 The wise store up knowledge,
    but the mouth of a fool invites ruin.

15 The wealth of the rich is their fortified city,
    but poverty is the ruin of the poor.

16 The wages of the righteous is life,
    but the earnings of the wicked are sin and death.

17 Whoever heeds discipline shows the way to life,
    but whoever ignores correction leads others astray.

18 Whoever conceals hatred with lying lips
    and spreads slander is a fool.

19 Sin is not ended by multiplying words,
    but the prudent hold their tongues.

20 The tongue of the righteous is choice silver,
    but the heart of the wicked is of little value.

21 The lips of the righteous nourish many,
    but fools die for lack of sense.

22 The blessing of the Lord brings wealth,
    without painful toil for it.

23 A fool finds pleasure in wicked schemes,
    but a person of understanding delights in wisdom.

24 What the wicked dread will overtake them;
    what the righteous desire will be granted.

25 When the storm has swept by, the wicked are gone,
    but the righteous stand firm forever.

26 As vinegar to the teeth and smoke to the eyes,
    so are sluggards to those who send them.

27 The fear of the Lord adds length to life,
    but the years of the wicked are cut short.

28 The prospect of the righteous is joy,
    but the hopes of the wicked come to nothing.

29 The way of the Lord is a refuge for the blameless,
    but it is the ruin of those who do evil.

30 The righteous will never be uprooted,
    but the wicked will not remain in the land.

31 From the mouth of the righteous comes the fruit of wisdom,
    but a perverse tongue will be silenced.

32 The lips of the righteous know what finds favor,
    but the mouth of the wicked only what is perverse.

Footnotes:

  1. Proverbs 10:6 Or righteous, / but the mouth of the wicked conceals violence
  2. Proverbs 10:7 See Gen. 48:20.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes