(A) Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull.

Read full chapter