A A A A A
Bible Book List

Filipenses 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e quíingˊguɨ eáangˊ e laco̱ˈ e lɨcuíingˋguɨ́ɨ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱guɨ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jmiˈiáangˋguɨ óoˊnaˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ dsʉˈ jaˋ e ˈníˈˋ tɨ́ɨnˋn jnea˜ e fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ e fɨˊ ni˜ jiˋ la lají̱i̱ˈ˜ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ, co̱ˈ e júuˆ la eáamˊ nilɨˈíingˆ ta˜ quíiˉnaˈ. Jo̱ jmeáangˈ˜ íˆ yaang˜naˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈnáˈˆ dsinóoˊ i̱ jaˋ éeˋ ta˜ røøˋ jo̱guɨ to̱o̱˜ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ. Jo̱ dsʉˈ jneaa˜aabˈ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ i̱ dseángˈˉ lajangˈˆ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉbre e jmiféngˈˊnaaˈr jo̱guɨ jmiˈiáamˋbɨ dsiˋnaaˈ cajo̱ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jaˋ ta˜ dsiˋnaaˈ e nilɨguiúngˉnaaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ o̱si jial lɨ́ɨˊnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la é. Co̱ˈ nañiˊ faˈ jnea˜ seabˋ uiing˜ e nijmee˜e e ta˜ dsiiˉ e nilɨguiúnˉn fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jmɨta˜guɨ dsíirˊ laco̱ˈguɨ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱. Co̱ˈ jnea˜, jñiáˉ jmɨɨ˜bɨ ngóoˊo mɨ˜ cató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táanˋn lɨ́ˈˆ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel; jo̱guɨ lɨ́ɨnˊn sɨju̱ˇ dseaˋ Israel; jo̱guɨ dseaˋ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Míing˜ lɨ́ɨnˊn; jo̱guɨ jmíiˊ hebreo fáˈˋa jo̱guɨ lajo̱bɨ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiéˉe cajo̱; jo̱guɨ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ fariseob lɨ́ɨnˊn cajo̱, co̱ˈ cajmɨˈgooˉ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜; jo̱guɨ eáamˊ calɨguiing˜ dsiiˉ jaléˈˋ e ˈnéˉ jmitiiˆ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel, co̱ˈ jɨˋguɨ cajmeáanˈ˜n gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ cajméˉbaa nʉ́ʉˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ cuǿøngˋ líˋ cuǿˈˉ dseaˋ jnea˜. Jo̱ dsʉˈ jaléˈˋ e caˈɨ́ˋ dsiiˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ e eáamˊ quíingˊ quiéˉe, dsʉˈ lana joˋ e quíingˊ quiéˉe jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ lana Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ nɨcalɨcuíinˋn. Jo̱ jnea˜ ɨˊ dsiiˉ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e quíingˊ e niingˉguɨ eáangˊ laco̱ˈ e quíingˊ e lɨcuíingˋguɨ́ɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaléˈˋ e lamɨ˜ ɨˊ dsiiˉ e eáamˊ quíingˊ quiéˉe do, dseángˈˉ joˋ e ta˜ íingˆ quiéˉe lana, co̱ˈ lafaˈ quibˊ calɨ́ˉ; dsʉco̱ˈ niingˉguɨ eáangˊ quiéˉe e nilɨcuíingˋguɨ́ɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e nɨlɨ́ɨnˊn lafaˈ jaamˋ dseaˋ có̱o̱ˈr˜. Dsʉˈ o̱faˈ nijmiguiúngˉ ˈñiáˈˋa fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e jmóoˋo nʉ́ʉˈ˜ʉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜, co̱ˈ lanaguɨ nɨlɨ́ɨnˊn dseaˋ guiúngˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ dsʉˈ laˈeáangˊ e nɨcajáangˈ˜ ˈñiáˈˋa fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ, e Fidiéeˇbingˈ cajméeˋ e calɨguiúnˉn fɨˊ quinirˇ laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ ˈñiáˈˋa fɨˊ jaguórˋ. 10 Jo̱ dsʉˈ jnea˜ iin˜n e nijmicuíimˋbɨ́ɨ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e niñíinˋn e bíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ e cajmijí̱ˈˊtu̱r Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱guɨ e moo˜o iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e lɨ́ɨnˊn dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ cajo̱ caˈˊ guiaaˉ jaléˈˋ e iin˜n jmee˜e ˈñiáˈˋa, co̱ˈ uíiˈ˜ e cajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ lajo̱, jo̱baˈ cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ; 11 jo̱ lajo̱b jmóoˋo uíiˈ˜ e nɨtab˜ dsiiˉ e nilíˈˋi e nijí̱ˈˊtú̱u̱ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Nijmɨˈúungˋguɨ́ɨ e laco̱ˈ nilíˈˋi lají̱i̱ˈ˜ e nɨsɨˈíngˈˋ Fidiéeˇ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ

12 Jo̱ dsʉˈ o̱faˈ fáˈˉa e nɨlɨ́ˈˉɨ lajaléˈˋ e fáˈˉa na, o̱ˈguɨ e dseángˈˉ nɨguiúnˉn fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ cajo̱; dsʉˈ jmɨˈúumˋbɨ́ɨ e laco̱ˈ nilíˈˋi e jo̱, co̱ˈ uii˜ e jo̱baˈ catángˈˆ Dseaˋ Jmáangˉ jnea˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 13 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ o̱faˈ fáˈˉa e dseángˈˉ nɨcalɨ́ˈˉɨ ˈñiáˈˋa jaléˈˋ e na; dsʉˈ e jábˈˉ dseángˈˉ joˋ eeˋ ɨˊguɨ dsiiˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcajméˉe lamɨ˜ jéengˊguɨ do, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ jmɨˈúungˋguɨ́ɨ e nilíˈˋi jaléˈˋ e sɨjé̱e̱ˇguɨ quiéˉe 14 e laco̱ˈ niñíinˋn jaléˈˋ e nɨsɨˈíˆ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ uíiˈ˜ e nɨcatǿˈrˉ jneaa˜aaˈ e nɨcaˈuíingˉnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

15 Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ ɨ́ˆ dsiˋnaaˈ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ nɨngóoˊ cuíiˋnaaˈ jo̱guɨ jmitíˆiiˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ song seaˋ e ɨˊ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ e jiéˈˋguɨ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e nɨcafáˈˉa na, jo̱baˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ nineárˉ moguíˆnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ e jo̱. 16 Jo̱ dsʉˈ lɨfaˈ ˈnéˉ se̱e̱ˉnaaˈ jialco̱ˈ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcalɨ́ˈˉnaaˈ.

17 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jmɨˈúungˋnaˈ e seengˋnaˈ røøˋ laco̱ˈguɨ la seengˋ jnea˜, jo̱guɨ jǿøˉnaˈ røøˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨseengˋ lají̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e nɨcaˈéeˉ jneaˈˆ ˈnʉ́ˈˋ. 18 Jo̱ jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ lana fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ carjɨˋ quɨ́ˈˉbaa uíiˈ˜ e fɨ́ɨmˊbingˈ seengˋ i̱ eˊ e jaˋ eeˋ uiing˜ seaˋ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e caˈíngˈˋ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ catáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. 19 Jo̱ i̱ dseaˋ laˈíˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ nidsilíiñˋ mɨ˜ nijúuiñˉ, jo̱ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsíiˊ yaam˜bre jmitir˜, jo̱guɨ lɨ́ˈˆ lɨˊ jmɨjløngˈˆ yaaiñ˜ e lafaˈ nilíˋ ɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóorˋ do. Jo̱ lɨ́ˈˆ guiing˜ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ e dsijéeˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 20 Jo̱ dsʉˈ jneaa˜aaˈ, dseaˋ seengˋ ñifɨ́bˉ nɨlɨ́ɨˊnaaˈ, jo̱guɨ fɨˊ jo̱b cajo̱ nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨsɨjeengˇnaaˈ do i̱ nɨcaleáangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ. 21 Jo̱ nijmɨsɨ́ɨmˉbre ngúuˊ táangˋnaaˈ e jaˋ bíˋ seaˋ quiáˈˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ nicuǿˈrˉ jneaa˜aaˈ ngúuˊ táangˋnaaˈ e ˈmɨ́ɨˉ e nɨgüeangˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ e ngúuˊ táaiñˋ ˈñiaˈrˊ. Jo̱ nijmérˉ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e bíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ e quiʉˈrˊ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes