A A A A A
Bible Book List

Filipenses 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Dseaˋ Jmáangˉ cajmɨˈuǿngˉ ˈñiaˈrˊ jo̱ caˈuíiñˉ jaangˋ dseaˋ niingˉ

Jo̱ teábˋ óoˊnaˈ, dsʉco̱ˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ jaˋ fɨˈíˆ lɨ́ɨngˊnaˈ, co̱ˈ Dseaˋ Jmáamˉ ˈneáangˋ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ seemˋ røøˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ; jo̱guɨ jmiˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ rúngˈˋnaˈ cajo̱, jo̱baˈ jmeeˉbɨˈ bíˋ e laco̱ˈ jmiˈiáangˋnaˈ dsiiˉ e seengˋnaˈ co̱lɨɨng˜ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, jo̱guɨ ˈneáamˋ rúngˈˋnaˈ lajɨɨngˋnaˈ, jo̱guɨ co̱o̱ˋbaˈ ɨˊ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ teáangˈ˜naˈ. Jo̱ jie˜ mɨˊ jmooˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e móoˉnaˈ e jmóoˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e ˈníˈˋ máangˊnaˈr o̱si e jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜naˈ é, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e jmɨˈuǿngˆ yaang˜naˈ jo̱guɨ e jmɨˈgooˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ eáangˊguɨ laco̱ˈ yaang˜naˈ. Jo̱ dsʉˈ jaˋ jméeˆnaˈ e lɨco̱ˈ ˈnoˈˆnaˈ jial niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ yaang˜naˈ, co̱ˈ lajo̱b ˈnéˉ ˈnoˈˆnaˈ cajo̱ jial niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ.

Jo̱ íiˋ óoˊnaˈ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ teáangˈ˜naˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ.
    Co̱ˈ írˋ røøbˋ cǿøiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ,
    jo̱ dsʉˈ jaˋ cajmeángˈˋ ˈñiaˈrˊ faˈ e røøˋ cǿøiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do,
    co̱ˈ cabˈˊ caséerˊ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíiñˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ,
    jo̱ caˈuíiñˉ e røøbˋ cǿøiñˋ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jmóoˋ ta˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ rúngˈˋ,
    jo̱ calɨséiñˋ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.
    Jo̱ dsʉˈ lajeeˇ e caˈuíiñˉ lajo̱, cajmɨˈuǿngˉ ˈñiaˈrˊ e jaˋ cajméerˋ ta˜ quiʉˈrˊ ˈñiaˈrˊ,
    co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇbaˈ cajméerˋ carˋ cartɨˊ íˈˋ e catáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ fɨˊ jo̱b cajúiñˉ.
    Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b cajméerˋ, jo̱baˈ Fidiéeˇ caseaiñˈˊ dseaˋ do yʉ́ˈˆguɨ,
    jo̱guɨ cajméerˋ e niingˉguɨ dseaˋ do lajeeˇ lajaléˈˋ jo̱guɨ lajeeˇ lajaléngˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.
10     Jo̱ cajméeˋ Fidiéeˇ lajo̱ e laco̱ˈ mɨ˜ ninʉ́ˈˋ jial tíiˊ niingˉ Jesús,
    jo̱baˈ co̱o̱ˋ quié̱e̱bˉ nisíˈˋ dseaˋ uǿˉ jnir˜ doñiˊ jiéˈˋ seemˋbre, si fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ o̱si fɨˊ jmɨgüíˋ la o̱si fɨˊ lɨ˜ teáangˈ˜ ˈlɨɨ˜ é,
11     jo̱ nilɨlíˈˆ lajɨɨngˋ dseaˋ jo̱ niféˈrˋ e jábˈˉ e Dseaˋ Jmáamˉ lɨ́ɨiñˊ Fii˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ,
    jo̱ lajo̱baˈ nijmɨˈgóˋ lajɨɨngˋ dseaˋ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ.

Dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ lafaˈ sɨjɨngˈˋ jee˜ dseaˋ jmɨgüíˋ

12 Jo̱ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ iin˜n eáangˊ, jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nɨcajmeeˇnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ contøøngˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ e nɨcataan˜n có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ eáangˊguɨ ˈnéˉ jméeˆnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ cajo̱ mɨ˜ jaˋ quijgeáanˋn có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ jmɨˈgooˋnaˈ e ngocángˋ óoˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ; 13 co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ cuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e iing˜naˈ jméeˆnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ dseaˋ íbˋ cajo̱ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nijméeˆnaˈ jaléˈˋ e jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ e iáangˋ dsíirˊ ˈñiaˈrˊ.

14 Jo̱ jméeˆnaˈ lajaléˈˋ e jmooˋnaˈ e jaˋ séeˈ˜naˈ dseeˉ jo̱guɨ e jaˋ jɨɨng˜naˈ, 15 jo̱ lajo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ niguiéˈrˊ jial niˈnɨ́iñˉ ˈnʉ́ˈˋ o̱si nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ dseeˉ é. Jo̱ jmiliingˇ yaang˜naˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseángˈˉ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ jaˋ sɨˈlɨngˈˆ jee˜ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ seengˋ jmɨɨ˜ na. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seengˋ jmɨɨ˜ na eáamˊ ˈlɨiñˈˆ jo̱guɨ jaˋ ɨˊ dsíirˊ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ lafaˈ sɨjɨngˈˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jɨngˈˋ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ i̱ sɨtǿngˈˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ mɨ˜ canʉʉˋ. 16 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱baˈ éeˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ e júuˆ quiáˈˉ jial nilɨseengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱baˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, eáangˊguɨ nilɨˈiáangˋ dsiiˉ uii˜ quíiˉnaˈ, co̱ˈ ñiˋbaa e eáamˊ nɨcalɨˈíingˆ ta˜ lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ huɨ́ɨngˊ e nɨcajméˉe jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ lajo̱bɨ lajaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e nɨcamóˉo jee˜ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. 17 Jo̱ nañiˊ faˈ nijáangˈ˜ ˈñiáˈˋa e nijúunˉn e laco̱ˈ niˈiéˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e cuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱baˈ eáamˊ nilɨˈiáangˋ dsiiˉ fɨng song calɨ́ˉ lajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨˈiáangˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. 18 Jo̱guɨ lajo̱bɨ ˈnʉ́ˈˋ nijmiˈiáamˋ áaˊnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

Mɨ˜ cajméeˋ Paaˉ júuˆ e niguieiñˈˊ Timoteo có̱o̱ˈ˜ Epafrodito fɨˊ Filipos

19 Jo̱ song Fíiˋnaaˈ Jesús cuørˊ fɨˊ lajo̱, jo̱baˈ lajmɨnábˉ iin˜n nisɨ́ɨnˆn Timoteo e nidsiˈéerˇ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na. Jo̱baˈ nitíinˈ˜n bíˋ quiéˉe mɨ˜ niˈíinˈ˜n júuˆ quíiˉnaˈ e nicó̱o̱ˋ dseaˋ do e quiáˈˉ jial seengˋnaˈ. 20 Jo̱ joˋ i̱ dseaˋ seengˋguɨ quiéˉe i̱ jiéngˈˋguɨ laco̱ˈ Timoteo i̱ guiing˜ dsíiˊ dseángˈˉ lajangˈˉ uii˜ quíiˉnaˈ; 21 co̱ˈ lajalémˈˋ dseaˋ ˈnóˈrˊ jmóorˋ lali˜ e tɨˊ dsíirˊ yaam˜bre, jo̱ jaˋ ˈnóˈrˊ jmóorˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 22 Dsʉˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ jial tíiˊ guiʉ́ˉ nɨcaˈéeˋ Timoteo jo̱guɨ jial nɨcajmóˉnaaˈ ta˜ e guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ nɨcajmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜ laco̱ˈ jaangˋ jó̱o̱ˊ dseaˋ mɨ˜ jmóorˋ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ sejmiirˋ. 23 Jo̱ íˋbingˈ sɨjeenˇ e nisɨ́ɨnˆn e dsiˈeer˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na ladsifɨˊ mɨ˜ nilɨñiiˉ jial ngóoˊ quiéˉe fɨˊ la. 24 Jo̱ sɨjeemˇbaa cajo̱ e Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ nicuǿˈrˉ jnea˜ fɨˊ e ngóoˊbaa ˈñiáˈˋa e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na lajmɨnáˉ.

25 Jo̱guɨ lɨ́nˉn e la guíimˋ ˈnéˉ niguiéengˈ˜tú̱u̱ fɨˊ na i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Epafrodito i̱ nɨcajméeˋ bíˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ e nɨcajméˉe co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈr˜, co̱ˈ íbˋ dseaˋ i̱ casíingˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ la e quiáˈˉ jmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉe lɨ˜ iuunˉ sɨjnɨ́ɨnˇn fɨˊ la. 26 Jo̱ i̱ Epafrodito na eáamˊ nɨˈiiñ˜ e niníiñˉ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ fɨˈíbˆ lɨ́ɨiñˊ dsʉˈ e nɨcalɨñíˆnaˈ júuˆ e calɨdséeˈr˜ eáangˊ. 27 Jo̱ e jáˈˉ e nɨcalɨdséeˈr˜ jo̱ jie˜ jaˋ mɨˊ cajúumˉbre; jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ calɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨmˉbreiñˈ do, jo̱baˈ cajmiˈleáamˉbre, jo̱ la quie̱ˊ tɨˊ jneab˜ calɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ fɨˈíˆ dsíiˊ seenˉ, co̱ˈ nilɨféˈˋguɨb fɨˈíˆ quiéˉe fɨng song cajúiñˉ. 28 Jo̱baˈ niguiéemˈ˜baˈre lajmɨnáˉ fɨˊ na e laco̱ˈ nilɨˈiáangˋ áaˊnaˈ mɨ˜ nimáang˜naˈr caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱guɨ jnea˜ guáaˊguɨjiʉ fɨˈíˆ quiéˉe cajo̱. 29 Jo̱ mɨ˜ niguiengˈˊtu̱r fɨˊ na, íingˈ˜naˈr e iáangˋ óoˊnaˈ, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ. Jo̱guɨ jmɨˈgooˋbaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ éeˋ laco̱ˈguɨ éeˋ i̱ dseaˋ na. 30 Jo̱ jie˜ jaˋ mɨˊ cajúmˉbre dsʉˈ uíiˈ˜ e jmóorˋ ta˜ e nɨcangɨ́ɨiñˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ caguiaˊ dsíirˊ doñiˊ eeˋ calɨ́mˉbre e laco̱ˈ cajméerˋ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ uíiˈ˜ e ˈnʉ́ˈˋ jaˋ dsitíingˈ˜ quíiˉnaˈ jméeˆnaˈ lajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes