A A A A A
Bible Book List

Filipenses 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Filipenses

Jnea˜ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ Timoteo lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ lana guiéengˈ˜naaˈ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ, dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ neáangˊ fɨˊ na fɨˊ Filipos i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ jaamˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ guiéengˈ˜naaˈ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ mogui˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜guɨ quiáˈrˉ cajo̱. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆnaaˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Mɨ˜ caféngˈˊ Paaˉ Fidiéeˇ uíiˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ seengˋ fɨˊ Filipos

Jo̱ laco̱o̱ˋ néeˈ˜ mɨ˜ dséngˈˊ dsiiˉ ˈnʉ́ˈˋ, cuǿøˉø guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ uii˜ quíiˉnaˈ. Jo̱guɨ laco̱o̱ˋ néeˈ˜ mɨ˜ fǿnˈˋn Fidiéeˇ uii˜ quíiˉnaˈ lajaléngˈˋnaˈ, jmóoˋo e iáangˋ dsiˋbaa, co̱ˈ eáamˊ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ rúˈˋnaaˈ e guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jí̱i̱ˈ˜ ie˜ latɨˊ mɨ˜ caneeng˜ rúˈˋnaaˈ jo̱ cartɨˊ jmɨɨ˜ na. Jo̱ tab˜ dsiiˉ e Fidiéeˇbingˈ i̱ canaangˋ jmóoˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ íˋbɨ cajo̱ i̱ nijméˉguɨ lajo̱ cartɨˊ niteáiñˈˊ e ta˜ jo̱ ie˜ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigüéengˉtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ dseángˈˉ lajo̱b catɨ́ɨngˉ e ɨˊ dsiiˉ uii˜ quíiˉnaˈ lajaléngˈˋnaˈ, co̱ˈ eáamˊ ˈneáanˋn ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ røøbˋ nɨcaˈíingˈ˜naaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, nañiˊ faˈ iuunˉ sɨjnɨ́ɨnˇn fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ o̱si e niguiénˈˉn fɨˊ quiniˇ dseata˜ é, e jmɨˈǿˈˋø o̱si jmɨtaaˆ dsíiˊ dseaˋ e júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ Fidiéebˇ dseaˋ ñirˊ jial tíiˊ e iin˜n nimáan˜n lajaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e cuøˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ jnea˜ e nijmiˈneáanˋn ˈnʉ́ˈˋ.

Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ e eáangˊguɨ nidsicuángˋ e jmiˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ e nicuǿˈˉguɨr ˈnʉ́ˈˋ e nilɨjmɨ́ɨˋnaˈ jo̱guɨ e ningángˈˋnaˈ 10 e laco̱ˈ líˈˋnaˈ guíiˈ˜naˈ contøøngˉ lajaléˈˋ e guiʉ́ˉ. Jo̱ lajo̱b quɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨɨ˜ e seengˋnaˈ e eeˉnaˈ guiʉ́ˉ e laco̱ˈ jaˋ nilɨseaˋ dseeˉ quíiˉnaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ jmɨɨ˜ e nigüéengˉtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 11 Jo̱ ie˜ jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ nijá̱a̱ˈ˜naˈ júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajmeeˇnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ nijmɨˈgooˋnaˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ nijmiféngˈˊnaˈ dseaˋ do.

Seenˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e jmóoˋo lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ

12 Jo̱ jnea˜ iin˜n e nilɨñíˆ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e jaléˈˋ e nɨcangongɨ́ɨnˉn fɨˊ la dseángˈˉ eáamˊ nɨcalɨˈíingˆ ta˜ e laco̱ˈ niniˈˆguɨ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 13 Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ fɨˊ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ guiing˜ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ romano có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋguɨ dseaˋ caguiaangˉ, guiʉ́bˉ ñirˊ e sɨjnɨ́ɨnˇn fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨnˊn dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 14 Jo̱guɨ mɨ˜ calɨñiˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e sɨjnɨ́ɨnˇn fɨˊ la, jo̱baˈ e jie˜ jaˋ lajalémˈˋ dseaˋ do eáangˊguɨ nɨcaguiaˊ dsíirˊ e niˈrˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ dseángˈˉ jaˋ ˈgóˈˋbre jmóorˋ lajo̱.

15 Jo̱ e jábˈˉ, i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ íˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ dsʉˈ e dsihuɨ́ɨmˊbre o̱si e ˈníˈˋ níiˉbre é, jo̱ dsʉˈ i̱ lɨɨng˜guɨ jmóorˋ e ta˜ jo̱ e guiʉ́ˉ dsíiˊbre. 16 Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ íˋ jmóorˋ e ta˜ jo̱ e ngocángˋ dsíiˊbre co̱ˈ eáamˊ ˈneáaiñˋ Fidiéeˇ, co̱ˈ ñiˊbre e uiing˜ e iuungˉ jnea˜ fɨˊ la e laco̱ˈ jmɨˈǿnˈˋn júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; 17 jo̱ dsʉˈ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ íˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijmeángˉ quiáˈrˉ yaam˜bre, jo̱guɨ jaˋ jmóorˋ e ngocángˋ dsíirˊ e ta˜ jo̱, co̱ˈ lɨco̱ˈ iiñ˜ e niˈmeáangˊguɨr jnea˜ lɨ˜ iuunˉ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ la. 18 Jo̱ dsʉˈ jaˋ e cuaiñ˜ quiéˉe jialco̱ˈ guiaˊ dseaˋ e júuˆ jo̱, si e ngocángˋ dsíirˊ o̱si o̱ˈ lajo̱ é; co̱ˈ jmiˈiáamˋ dsiˋ jnea˜ dsʉˈ e guiaˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ eáamˊbɨ nilɨˈiáangˋ dsiiˉ, 19 co̱ˈ ñiˋbaa e nileámˋbaa lɨ˜ iuunˉ la, co̱ˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ mɨ́ɨˈ˜baˈ Fidiéeˇ uii˜ quiéˉe, jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈ˜bɨ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jnea˜ cajo̱. 20 Jo̱ dsʉˈ eáamˊ iin˜n jo̱guɨ eáamˊ sɨjeenˇ e jaˋ nicuǿˉ Fidiéeˇ fɨˊ e nica̱a̱ˉ fɨˈɨˈˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ eáangˊguɨ sɨjeenˇ e teáˋ dsiiˉ e guiaaˉ júuˆ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ lajo̱b nijmɨˈgooˉ Dseaˋ Jmáangˉ e ngocángˋ dsiiˉ jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ e seenˉ o̱si e júunˉn é. 21 Co̱ˈ jnea˜ seenˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e jmóoˋo lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ song júnˉn, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨb niˈuíingˉ quiéˉe jóng. 22 Jo̱ dsʉˈ song seengˉguɨ́ɨ fɨˊ jmɨgüíˋ la, nilíˈˋbɨ́ɨ jmee˜e ta˜ e laco̱ˈ nilɨfɨ́ɨngˊguɨ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱baˈ jaˋ ñiiˉ e˜ niguíiˈ˜i, su e seengˉguɨ́ɨ o̱faˈ e júumˉbaa é. 23 Co̱ˈ huɨ́ɨmˊ lɨ́ɨˊ quiéˉe e niguíiˈ˜i co̱o̱ˋ lajeeˇ e tú̱ˉ júuˆ la: caˈíingˈ˜ e iáangˋ dsiiˉ e nijúunˉn e laco̱ˈ niníˆi có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ, co̱ˈ lajo̱baˈ e eáangˊguɨ nijmeángˉ quiéˉe; 24 jo̱guɨ e caˈíingˈ˜guɨ do, eáangˊguɨ la guíingˋ quíiˉnaˈ e seemˉbɨ́ɨ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 25 Jo̱ co̱ˈ nɨtab˜ dsiiˉ e seemˉbɨ́ɨ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ nija̱ˋbɨ́ɨ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜bɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e nidsicuángˋguɨ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e laco̱ˈ eáangˊguɨ nilɨˈiáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉnaˈ do. 26 Jo̱ mɨ˜ niguiéngˈˉtú̱u̱ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, nilɨˈiáangˋguɨ óoˊnaˈ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

27 Jo̱ jmɨˈúungˋnaˈ e nilɨseengˋnaˈ røøˋ laco̱ˈ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱baˈ nañiˊ faˈ e gáaˊa gaˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ o̱si huí̱i̱ˉbɨ táanˋn é, dsʉˈ tab˜ dsiiˉ e teáˋ teáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e dseángˈˉ conrøøˋ sɨɨng˜naˈ lajaléngˈˋnaˈ e cuǿˈˆbɨˈ bíˋ yaang˜naˈ co̱lɨɨng˜ e laco̱ˈ nijáˈˉ líingˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, 28 jo̱guɨ e jaˋ fǿøngˈ˜naˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ ˈníiˉ quíiˉnaˈ. Co̱ˈ e na cuøˊ li˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e nɨngolíiñˉ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ, jo̱ dsʉˈ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ cuøˊ li˜ e nilɨseemˋbaˈ lata˜ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ lajo̱b nɨsɨˈíˆ quiáˈˉ dseaˋ do. 29 Co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ ngɨ́ɨngˋnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱guɨ ngɨ́ɨmˋbaˈ cajo̱ e nimóˆnaˈ iihuɨ́ɨˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ lajo̱, 30 co̱ˈ conrøøˋ ˈníˈˋ níingˉ dseaˋ jneaa˜aaˈ lana, jo̱ móobˉ ˈnʉ́ˈˋ e lajo̱b cajmeángˈˋ dseaˋ jnea˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ, jo̱guɨ nɨñíˆbɨˈ cajo̱ e lajo̱bɨ jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ latɨˊ lana.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes