Add parallel Print Page Options

Pavel, întemniţat(A) al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarăşul(B) nostru de lucru, către sora Apfia şi către Arhip(C), tovarăşul nostru(D) de luptă, şi către Biserica(E) din casa ta: Har(F) şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! Mulţumesc(G) totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit(H) despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii. Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală(I) tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate(J) prin tine. De aceea, măcar că(K) am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel, iar(L) acum întemniţat pentru Hristos Isus. 10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut(M) în lanţurile mele, pentru Onisim[a](N), 11 care altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor şi ţie, şi mie. 12 Ţi-l trimit înapoi pe el, inima mea. 13 Aş fi dorit să-l ţin la mine, ca(O) să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie. 14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca(P) binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate(Q) că el a fost despărţit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veşnicie, 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate(R) preaiubit mai ales de mine şi(S) cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! 17 Dacă mă socoteşti dar ca prieten(T) al tău, primeşte-l ca pe mine însumi. 18 Şi dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 19 Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie. 20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul şi înviorează-mi(U) inima în Hristos! 21 Ţi-am scris bizuit(V) pe ascultarea ta şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic. 22 Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde(W) să vă fiu dăruit datorită(X) rugăciunilor voastre. 23 Epafra(Y), tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate; 24 tot aşa şi Marcu(Z), Aristarh(AA), Dima(AB), Luca(AC), tovarăşii mei de lucru. 25 Harul(AD) Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri(AE) şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul(AF) acestor zile, ne-a vorbit(AG) prin Fiul, pe(AH) care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin(AI) care a făcut şi veacurile. El, care(AJ) este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine(AK) toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut(AL) curăţirea păcatelor şi a şezut(AM) la dreapta Măririi, în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a(AN) moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul(AO) Meu, astăzi Te-am născut?” şi iarăşi: „Eu(AP) Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?” Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut(AQ), zice: „Toţi(AR) îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face(AS) îngeri ai Lui, şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”, pe când Fiului I-a zis: „Scaunul(AT) Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a(AU) uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” 10 Şi iarăşi: „La(AV) început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. 11 Ele(AW) vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; 12 le vei face sul ca pe o manta şi vor fi schimbate, dar Tu eşti acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” 13 Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi(AX) la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”? 14 Nu sunt oare(AY) toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni(AZ) mântuirea?

Footnotes

  1. Filimon 1:10 Adică: Folositor.