Add parallel Print Page Options

Tej tkbante Pablo cye ocslal tuˈn cytzalaj tiˈ Kaaw

Juˈ tzunj, key hermano n‑oc cyakˈa weya, cykˈoˈnc cyipena tiˈj tuˈn cyweˈxixa tiˈ Kaaw, cuma at mastl twitzja at twitz txˈotxˈ. Cyiˈja nchin tzalaja. Ejeeˈy tisen jun ncotza tuˈn waakˈena e bint wuˈna cyxola.

Pero cyxola at caˈba xuuj ocslal nchi kˈojl, jaj Evodia tuya Síntique. Key hermano, nchin cubsan nwitz cyexuj tuˈn cycub yutˈexuj bix tuˈn cycub tenxuj tuj tumel, cuma ocslalkexuj. Nchin cubsan nwitz cyexuj, bix jax juˈx cyey jiquenxix tuj taakˈen Dios, tuˈn toc cyipena tuˈn cyonena cyiˈj ke caˈba xuuj kˈojlel tuˈn cytenxuj tuj ttz̈yal, cuma nejl akˈanan tzunkexuj cyiw wuyena tej ntena tuj cytanema tuˈn nkˈumenteya tpocbal Jesús tuya Clemente bix cyuya cabtl ocslal. Mlay bint tzˈibj cykilca cybi tzalu tuj wuˈja, pero tzˈiˈben tuˈn Dios tuj tuˈj jaaˈ taˈ cybi kej xjal at cychunkˈlal te junx maj.

Chi tzalajaxita cykilcakey tiˈj Kaaw. Bix juntl maj nxiˈ nkˈumena cyey, ¡chi tzalaja! Tuˈn tchicˈajax jun baˈn cynaabla cywitz cykil xjal.

At Kaaw nka te onlte ke. Juˈ tzunj miˈn baj cycˈuˈja tiˈj ti pjel cyey. Ka at jun il eteˈy, cykanenx te Dios. Pero tuj cykilca nbaj cyiˈja, cykˈonx chjonte te Dios tiˈj tuj cyanema. Ka nbint cyuˈna juˈwa, a ttz̈yal ctemel cyanema, bix cynaabla qˈuelel junx tuya tnaabl Cristo Jesús. Nintzajxsen ja tzunj ttz̈yal tzin tkˈoˈn Dios cyey tuˈn tel cyajkelbila tuj cyanema.

Cwel cybisena tiˈj alcyej jiquen bix sakxix

Mancˈbiltzen nyola te cyey hermano, jaj tuˈn t‑xiˈ cyjyoˈna alcyej jaxxix bix cykilcaj baˈn tuˈn tnimj. Cwel cybisena tiˈj alcyej jiquen bix sakxix bix baˈn. Bix cwel cybisena jun baˈn te juntl cyuyey. Bix cwel cybisena tiˈj alcyej jawnex bix ti tten tuˈn tjaw cynimsaˈna Dios. Juˈtzen tzin nseˈn weya bix juˈtzen nxaˈ nkˈumena. Cyiiˈnxa ti tten nbint wuˈna bix alcye o cyxnakˈtzay wiˈja, bix ka nbint cyuˈna juˈwa, chi temela tuj ttz̈yal tzin tkˈoˈn Dios.

Tej ttzaj cyonen kej ocslal aj Filipos ja Pablo

10 Key hermano, jun nim tzalajebl te weya tej tul jun onbil weya cyuˈna. Nxiˈ nkˈoˈna chjonte te Kaaw cuma o chin tzaj cyonena. Ntzkiˈna e cyajbey tuˈn ttzaj cyonena inayena nejl, pero mix e binne tuˈn cyoney wiˈja. Pero jaˈlewe matzen chin cyoney. 11 Pero min tzin nkbaˈna at palt te witzˈjela. Ma chin nikˈeta tuˈn ntzalaja ka at npwaka bix ka mintiiˈ npwaka. 12 Niyˈx wuˈna ka at nim witzˈjela bix ka mintiiˈ, ka nojne ncˈuˈja bix ka towl. Bix nuk tiˈxja baj wiˈja, seya mebe kena bix ka kˈina kena, pero tuj txubtx ntiina. 13 Cykilca qˈuiyax wuˈna, cuma ja Cristo n‑onen te weya. Jaxin ntzaj kˈonte wipemala. 14 Pero amale niyˈxet cykilca wuˈna, chjonte cyey nchin tzaj cyonena tuj tzeeˈ tzalu. 15 Bix jax cucx o chi onena wiˈja, jatxe tej wakˈa kbalte tpocbal Jesús cyxola, hasta jaˈlewe. Cytzkiˈna tuj kˈij tej wexa tuj cytanema tuj lugar te Macedonia, nuk ejeeˈy ona wiˈja. Min‑al juntl cloj ocslal tuj juntl tnom ona wiˈja. Oˈcx ejeeˈy. 16 Aa, n‑ul tuj ncˈuˈja in tenxa tuj lugar te Macedonia, tuj tnom te Tesalónica, bix e tzaj cyonena inayena tuj jun il in temiya, bix yaaˈn nuk jun maj e tzaj cyonena inayena tej ntena tuj Tesalónica. 17 Pero yaaˈn tuˈn n‑elwe ncˈuˈja tiˈ cyoybila. Jawe waj tuˈn cyiikˈentey jun baˈn cycotza tuˈn Dios tuˈnj ntzaj cyonena inayena. 18 Pero te weya, ya at nimwe npwak tuˈn witzˈja, cuma o tzul tiiˈn Epafrodito cykilca e tzaj cykˈoˈna te weya tzalu. Bix jun cyonbila tisen jun cˈocˈsbil njaw twitz Dios bix tisen jun cyoybila twitz Dios. 19 Juˈ tzunj cchjolte Dios nim t‑xel cyey. Jaxin kˈolte cykil il tiˈj te cyey, cuma texin nimxsen tkˈinemalxin at, bix tuˈn kmojbabl kiib tuya Cristo Jesús, Dios ntzaj kˈonte ke. 20 ¡Axsen tbanel Kman Dios, bix nimjxit tbixin te junx maj. Juˈxit tzuna!

Jun kˈolbebl tuˈn Pablo te mancˈbil yol

21 Cykˈoˈnxa jun kˈolbebl wuˈna cye cykil t‑xjal Cristo Jesús jatzewe. Bix juˈx kej hermano eteˈ wuyena tzalu jax at jun kˈolbebl cyuˈn te cykilcakey. 22 Bix juˈx te cykilca ocslal tuj ja tnom lu bix kej ocslal nchi akˈanan tuj jaaˈ te cawel nxiˈ kkˈoˈna jun kˈolbeblcye te cykilca. 23 At‑xit t‑xtalbil Kaaw Jesucristo cyibaja. Oˈcx nyolja.