A A A A A
Bible Book List

Første Krønikebog 15 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

David fører arken til Jerusalem

15 Efter at David havde bygget et stort palads til sig selv i Davidsbyen, indrettede han et telt, hvor Guds Ark kunne stå. Derpå sagde han: „Kun levitterne må røre Guds Ark, for det er dem, Herren en gang for alle har udvalgt til at bære arken og gøre tjeneste for ham.”

Derefter samlede David alle Israels ledere i Jerusalem, for at de skulle overvære højtideligheden, når arken blev ført ind i det telt, som var indrettet til den. Følgende præster og levitter var til stede: Fra Kehats slægt: 120 mænd anført af Uriel; fra Meraris slægt: 220 mænd anført af Asaja; fra Gershons slægt: 130 mænd anført af Joel; fra Elitzafans slægt: 200 mænd anført af Shemaja; fra Hebrons slægt: 80 mænd anført af Eliel; 10 og fra Uzziels slægt: 112 mænd anført af Amminadab.

11 David tilkaldte nu ypperstepræsterne Zadok og Ebjatar samt de levitiske ledere Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel og Amminadab.

12 „I er overhoveder for de levitiske slægter,” sagde han til dem. „Sørg nu for, at I selv og jeres folk gennemgår renselsesritualet, så I kan føre Herrens, Israels Guds, Ark ind i teltet. 13 Sidste gang, da I ikke var med, straffede Herren os, fordi vi ikke rådførte os med ham om, hvordan arken skulle flyttes.”

14 Derefter gennemgik præsterne og levitterne renselsesritualet, så de kunne flytte Israels Guds Ark på den rigtige måde. 15 På den måde blev levitterne klar til at kunne løfte Guds Ark op i bærestængerne og bære den på skuldrene, sådan som Herren havde befalet Moses.

16 David gav de levitiske ledere ordre til at organisere et orkester og et kor, som kunne synge af hjertens fryd og spille på lyrer, harper og bækkener. 17 Levitternes ledere udpegede følgende musikere som ledere: Heman, Joels søn; Asaf, Berekjas søn; og Etan, Kushajas søn fra Meraris slægt.[a]

18 Følgende mænd blev udpeget som deres medhjælpere: Zekarja, Jaʼaziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maʼaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja og tempelvagterne Obed-Edom og Jeiel.

19 Heman, Asaf og Etan fik til opgave at slå på bronzebækkenerne. 20 Zekarja, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maʼaseja og Benaja skulle spille på harpe, 21 og Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jeiel og Azazja skulle spille på lyre. 22 Kenanja blev udpeget som instruktør for musikerne, for det var han særlig uddannet til.

23-24 Berekja, Elkana, Obed-Edom og Jehija skulle holde vagt omkring arken, og præsterne Shebanja, Joshafat, Netanel, Amasaj, Zekarja, Benaja og Eliezer skulle blæse i trompet foran Guds Ark.

25 Under stor jubel gik David nu i spidsen for Israels ledere og officerer til Obed-Edoms hus for at føre Herrens Pagts Ark til Jerusalem. 26 Da levitterne nu kunne bære Herrens Pagts Ark uden problemer, ofrede man i taknemmelighed til Gud syv unge tyre og syv væddere. 27 Både David, de levitter, der bar arken, deres leder, Kenanja, og sangerne var iført dragter af fintvævet linned. David bar desuden en efod af linned, den særlige præstedragt. 28 Under stor festjubel førte Israels ledere derpå Herrens Pagts Ark til Jerusalem til akkompagnement af vædderhorn og trompeter, bækkener, harper og lyrer.

29 Men da processionen nåede ind til Davidsbyen, og Davids kone Mikal, Sauls datter, fra sit vindue så kong David hoppe rundt og danse af glæde, følte hun foragt for ham.

Footnotes:

  1. 15,17 Fra 1.Krøn. 6,18-28 ved vi, at Heman var fra Kehat-slægten og Asaf fra Gershon-slægten. Alle tre grene af Levi-stammen er således repræsenteret.
Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Bibelen på hverdagsdansk (Danish New Living Bible) Copyright © 2002, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes