A A A A A
Bible Book List

Ezsdrás 2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A hazatérők névsora

A Júdea tartományából származó száműzöttek közül a következők tértek haza. Őket, illetve elődeiket még Nebukadneccar, a Babiloni Birodalom királya hurcoltatta száműzetésbe, Babilóniába. Most pedig visszatértek Jeruzsálembe és Júdea városaiba — minden család a maga eredeti lakóhelyére. Ezek azok, akik Zerubbábellel[a] együtt jöttek: Jésua, Nehemjá, Szerájá, Reélájá, Mordokaj, Bilsán, Miszpár, Bigvaj, Reúm és Baaná.

Az Izráel népéhez tartozó hazatért férfiak száma, nemzetségeik és eredeti lakóhelyük szerint:

Parós leszármazottjai 2 172

Sefatja leszármazottjai 372

Árah leszármazottjai 775

Pahat-Moáb leszármazottjai, Jésua és Jóáb családjából 2 812

Élám leszármazottjai 1 254

Zattu leszármazottjai 945

Zakkaj leszármazottjai 760

10 Báni leszármazottjai 642

11 Bébaj leszármazottjai 623

12 Azgád leszármazottjai 1 222

13 Adónikám leszármazottjai 666

14 Bigvaj leszármazottjai 2 056

15 Ádin leszármazottjai 454

16 Átér leszármazottjai, Hizkijjá családjából 98

17 Bécaj leszármazottjai 323

18 Jóra leszármazottjai 112

19 Hásum leszármazottjai 223

20 Gibbár leszármazottjai 95

21 Betlehemből 123

22 Netófából 56

23 Anatótból 128

24 Azmávetből 42

25 Kirját-Árimból, Kefirából és Beérótból összesen 743

26 Rámából és Gebából összesen 621

27 Mikmászból 122

28 Bételből és Ajból összesen 223

29 Nebóból 52

30 Magbísból 156

31 a másik Elámból 1 254

32 Hárimból 320

33 Lódból, Hádidból és Ónóból összesen 725

34 Jerikóból 345

35 Szenáából 3 630

36 A papok közül ezek tértek vissza:

Jedajá leszármazottjai, Jésua családjából 973

37 Immér leszármazottjai 1 052

38 Pashúr leszármazottjai 1 247

39 Hárim leszármazottjai 1 017

40 A léviták közül:

Jésua és Kadmiél leszármazottjai, Hódavjá családjából 74

41 Az énekesek közül:

Aszáf leszármazottjai 128

42 A Templom kapuőrségéhez tartozók közül:

Sallúm, Átér, Talmón, Akkúb, Hatita és Sóbaj leszármazottjai közül 139

43 A templomszolgák csoportjából a következő családokba tartozók tértek vissza:

a Cíhá, Haszufá, Tabbáót,

44 Kérósz, Sziahá, Pádón,

45 Lebáná, Hagábá, Akkúb,

46 Hágáb, Samlaj, Hánán,

47 Giddél, Gahar, Reája,

48 Recín, Nakódá, Gazzám,

49 Uzza, Pászéah, Bészaj,

50 Aszná, Meúnim, Nefúszim,

51 Bakbúk, Hakúfá, Harhúr,

52 Baclút, Mehídá, Harsá,

53 Barkósz, Sziszerá, Temah,

54 Necíah és Hatífá családjába tartozó leszármazottak.

55 Salamon király szolgáinak leszármazottjai közül a következő családokba tartozók tértek vissza:

a Szótaj, Hasszóferet, Perudá,

56 Jalá, Darkón, Giddél,

57 Sefatjá, Hattíl, Pókeret-Haccebáim és Ámi családjába tartozó leszármazottak.

58 A templomszolgáknak és Salamon szolgáinak leszármazottjai közül összesen 392 férfi tért haza.

59 Akik feljöttek Babilóniából, azok között voltak olyanok is, akik nem tudták biztosan, hogy melyik nemzetségből származnak, ezért bizonytalan volt, hogy valóban Izráel népéhez tartoznak-e, vagy sem. A következő városokból jöttek: Tél-Melah, Tél-Harsa, Kérub, Addán és Immér.

60 Ők Delája, Tobijja és Nekoda leszármazottjai voltak, összesen 652 férfi.

61 A papok között is voltak olyanok, akiknek a származása bizonytalan volt:

Hobajja, Hakkóc és Barzillaj leszármazottjai. Az utóbbiak őse a gileádi Barzillaj egyik leányát vette feleségül, ezért a felesége családjához tartozónak számított.

62 Ezek keresték a családjuk nevét a papok névjegyzékében, de nem találták. Emiatt — átmenetileg — kitörölték a nevüket a papok névjegyzékéből. 63 A kormányzó úgy határozott, hogy ők mindaddig nem ehetnek a papok számára fenntartott szent ételekből, ameddig a főpap szolgálatba nem lép — s akkor majd ő dönti el a származásuk ügyét az Úrím és Tummím segítségével.

64 Az egész közösségben, amely Babilóniából hazatért, összesen 42 360 férfi volt. 65 Ezen fölül 7 337 férfi és női rabszolgájuk, meg 200 férfi és női énekes is velük jött.

66-67 Ami az állataikat illeti, 736 lovat, 245 öszvért, 435 tevét és 6 720 szamarat hoztak magukkal.

68 Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az Örökkévaló Templomához, a családfők közül egyesek szabad akaratukból ajándékot adtak az Isten Temploma számára, hogy azt ismét felépítsék az eredeti helyén. 69 Anyagi erejükhöz mérten adakoztak az újjáépítés költségeire. Összesen a következőket adták: 61 000 aranydrahmát, 5 000 mina ezüstöt[b] és 100 öltözet ruhát a papok számára.

70 A papok, a léviták, a templomi énekesek, a templomi kapuőrség tagjai, a templomszolgák és mások is Jeruzsálemben és a környező vidéken telepedtek le. A többiek — Izráel népének nagy része — mind a saját eredeti lakóhelyeikre tértek vissza.

Footnotes:

  1. Ezsdrás 2:2 Zerubbábel Valószínűleg azonos az Ezsd 1:8-ban szereplő Sésbaccarral, Júda helytartójával.
  2. Ezsdrás 2:69 61 000 aranydrahmát, 5 000 mina ezüstöt Ez kb. 530 kg aranyat és 2 900 kg ezüstöt jelent. A drahma 8,6 g tömegű aranyérme volt, amelyet Dáriusz perzsa király veretett.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes